top of page

PŘEPIS LIMBICKÉHO OTISKUNež si řekneme, co je to limbický otisk, povím vám nejdříve, co je to limbický systém. Limbický systém či také limbická kůra je označení odvozené ze slova „limbus“ – límec. Tento „límec“ je část mozkové tkáně, která se v průběhu embryonálního vývoje vytváří kolem základů mozkového kmene. Limbický systém je velmi komplexní a dosud jen zčásti vědecky probádané komplexní uskupení mozkových struktur člověka.​ Náš limbický systém se o nás staral tak, aby řídil reakce vedoucí k přežití jedince a také i rodu. A stejně tak pracoval na tom, aby nás k určitým činnostem motivoval. A PŘEDEVŠÍM ABY PROŽÍVAL, DEKÓDOVAL A ZAPISOVAL VŠECHNY EMOCE A UDÁLOSTI, KTERÉ SE NÁM KDY STALY.


V raných stádiích vývoje našich mozků ještě nefungoval náš mozek tak, jak ho vnímáme dnes. Proto chceme-li se uzdravit, potřebujeme nahlížet na věci kolem sebe jinak, než jsme zvyklí. Naše vnímání reality bylo naprosto odlišné. V dobách, které nás utváří nejvíce a nejsilněji, si nepamatujeme zážitky formou myšlenek, ale spíše formou pocitů. A právě limbický systém byl tou naší částí, která všechny vjemy zpracovávala a na základě akcí volila reakce. Každou jedinou reakci si ukládala do své paměti stejně pečlivě, jako se data zapisují na harddisk počítače. Všechno, co jsme v raných stádiích svých životů prožili, máme v sobě zapsáno. Vzpomínky nezmizely, jen jsme díky zrání našich mozků a díky výchově, které se nám dostalo, zapomněli, jak máme na tyto vzpomínky nahlížet.


Chcete-li uzdravit, osvobodit tyto své části, je potřeba se jim opětovně otevřít. Přesněji řečeno emoční tělo a inteligence těla, ve spolupráci s ostatními nám prostřednictvím zkušeností neustále opětovně přinášejí ona nepochopení, ztotožnění se a na iluzi vystavěné víry a koncepty. Vše je prožíváno tak, že máme pocit nenaplnění, či toho že něco není v pořádku ať s námi, nebo vnějším světem. A láska a klid zdá se, že nepřichází.


A protože je tento systém plně propojen s tělem emočním, stává se toto tělo emocí tím nejkrásnějším vodítek, prostřednictvím něhož může dojít k uzdravení. Samotná pochopení oněch konceptů a mentálních návyků a přesvědčení, jež vás drží v opakujících se zkušenostech mají mocnou sílu osvobození. To znamená, že onen otisk je rozpouštěn a vše ve vašem těle se pozvolna dostává do hlubšího míru, radosti, zdraví a štěstí.


Nicméně projít si svou paměťovou stopu, svůj limbický otisk je velmi účinná energetická práce, která změní váš život. Uvědoměním si svého limbického otisku získáme velkou moc změnit vše, co nám v našich životech neslouží, co nám nevyhovuje. A přeměnit to v něco nového, radostného a laskavého, co nás bude bavit a naplňovat.​


„ČÍ TO BYL BLÁZNIVÝ NÁPAD, ŽE BYCHOM MĚLI VĚDĚT, JAK ŽÍT?

Ví snad strom, jak růst?

Ví mrak, jak plout?

Ví vítr, kde foukat?

Ví cesta, že někam vede?

Nemusíte mít ponětí o tom, jak žít,

JEN ROZPOZNEJTE, ŽE JSTE ŽIVOT A ŽIVOT PROSTĚ JEN JE.“


Mooji​


Celý život něco jsem hledala, čekala jsem na různé „AHA“ momenty, na stav blaženosti, na odpovědi a na smysl toho všeho. Dneska už vím, že práce na sobě a nalezení toho, co hledáme, není cíl, ale je to cesta, styl života. Ano, dá se dojít do bodu, kdy ucítíte všeprostupující Lásku, pokoru a vděčnost Životu za vše, co vám dal, ale i vzal. Věcí, které mi Život vzal, si vážím stejně jako těch, které mi dal. Každá z nich mi totiž pomohla a pomáhá na cestě ke mně samé, na cestě Domů.


A jaká je má zkušenost s přepisem limbického otisku? Nepopsatelná. Představte si, že dostanete druhou šanci se narodit. Představte si, že jste celý život zvyklé chodit po cestě, která je samá propast, kterým se musíte vyhýbat, nebo vám znemožňují dostat se dál. Představte si, že jste celý život zavřené v bublině, která je okolo vás, vidíte okolní svět, přejete si na něho sáhnout, ucítit ten vítr, co vane venku, dotknout se těch krásných květin, smějících se tváří. Představte si most, který víte, že vede do krásných končin a jediné, co musíte udělat je přejít ho, ale brání Vám v tom díra uprostřed mostu. Cítíte tu touhu? Tu touhu Duše, která je lapena ve vězení, ale chce ven?


Věřím, že přepis limbického otisku je tím, co zasype naše propasti, aby tam, kde byly díry, byly najednou krásné cesty. Věřím, že onen přepis je tou možností nechat už konečně prasknout onu ochrannou bublinu kolem sebe a vylézt ven do živého světa. Že on je tím, který vyšle armádu stavařů k našim mostům, aby opravil a vytvořil cesty a mosty tam, kde předtím nebylo nic.


Přepis vám ukáže dveře tam, kde před tím byly jen zdi. Dovolí vám cítit radost, Lásku, život a přijetí sebe sama. Dovolí vám cítit se blaženě, i když pro to zdánlivě nemáte důvod. Dovolí vám žít, milovat se a milovat a prostě JEN BÝT. A dá vám i nadhled ve chvílích, kdy byste se svým starým já propadali do beznaděje, lítosti či smutku. Protože Život nemusí být utrpení. Protože Život prostě je jednoduchý, svobodný a přirozeně hojný všeho.


A tak vám s hlubokou vděčností nabízím Individuální setkání během něhož je tento přístup aplikován,. Stejně tak Meditace Zdarma na úvodní stránce webu. Meditace online, ke kterým se můžete připojit, nebo Společná setkání ve Vsetíně.


Těším se na setkání s každým jedním z vás a děkuji, děkuji, že mohu.


S láskou a objetím,


Samaya


1 771 zobrazení
bottom of page