Jméno Duše, jméno nových začátků a klíč k hlubším úrovním sebe sama.... 

Dovol duchu uvnitř Tebe, aby podal svou dlaň. Uchop ji a řekni ANO novému, ANO změně a Světlu, které touží zářit. Řekni ANO té části, jež je připravena být viděna a žita.

obrázek_loga.png

Jméno Duše - Duchovní jméno

Milovaní,

již pár let se samovolně ptáte a žádáte o Jméno Duše, duchovní jméno, nové jméno, jméno na cestu, vnitřní mantru, či průvodcovské jméno. Ať je to nazváno jakkoliv, či použito jakkoliv, je toto jméno vždy silným milujícím vytažením ze starých vazeb a jakýmsi více či méně uvědomělým impulsem k vystoupení z iluze té osoby, která uvěřila, že "nejsem dost dobrá/ý, dost milovaná/ý, dost krásná/ý atd"

V určité fázi dospívání ducha, vědomém odhalování pravdy o tom, kdo jsem a nebo naopak nejsem, dochází k většímu a většímu přijetí minulosti a na tom základě ona minulost odpadá a spolu se vzpomínkami, které se v poli přijetí rozpouštějí, začíná odcházet také spojení s mým rodným jménem, či příjmením.

Vnímám to jako naprosto přirozenou záležitost. To, co jsme překonali v jednom minulém životě a zrodili se znovu, dostávajíc další jméno, je překonáno v tomto životě za pár let a každá transcendence je malé, či větší zrození.

A tak se s hlubokou vděčností otevírám této nádherné službě a ráda nabízím všem, kterých se tato změna se aktuálně dotýká.

Čím pro vás nové jméno je?

Není vůbec nutné se této změny obávat. Je plně na vás jak se jménem naložíte. Někdo jej zpočátku používá jako vnitřní mantru. Opakuje si ji uvnitř svého nitra a načítá, přijímá jeho vibrace, čímž do svého pole nabírá vyšší část sebe sama, která touží být odhalena, viděna, probuzena a krok po kroku žita.

Tato fáze může trvat několik dní, týdnů, ale i měsíců. Samo vás to povede a věřte, že budete vědět, kdy uzrál čas, se jménu otevřít ještě více a začít jej sdílet, vyslovovat a pozvolna používat.

Stává se někdy, že po obdržení jména zavnímáte jeho neúplné přijetí. Pocit, že to není ono, že se vám moc nelíbí atd. Proč se to děje?

Právě ono jméno vás touží vést do úrovní větší otevřenosti, navrátit vás k spontánnosti, otevřít vás sobě a světu a toto může zvednout skryté obavy a strach ze sebe sama - se svého světla. Protože právě toto jméno je onim Světlem na Vaši cestu. Dovolte si to pozorovat, dovolit, aby bylo uvědoměno co být má a odhaleny ony skryté vrstvy sebe-odmítání. A právě k této fázi slouží ono období, kdy je jméno opakováno v nitru jako mantra. A postupem dní vše povolí a vy ucítíte hlubší a hlubší spojení se jménem.

Je to velmi zajímavá cesta, která vede ducha skrze tuto cestu změny do síly, svobody a ke svému pravému a svobodnému Já, která touží odhalit skutečné poslání a smysl toho, proč jste zde v tomto životě.

Více ke jménu duše

 • Písmena jména jsou vibrací, tónem skutečné hlubší, vyšší úrovně Vás samotných a prostřednictvím této vibrace se opětovně naladíte na své nitro, na Sebe a Boha uvnitř Vás. 

 • Jméno duše může být jednoslovné, ale také se stává, že přijdou dvé slova - dvě jména, jež mohou sloužit jako první a prostřední jméno a nebo jako jméno a příjmení. Jakmile jej započneš používat samo se vše vyjasní.

 • Spolu se jménem obdržíš krátké poselství se sdělením základní vibrace jména a jeho energetického významu. Postupem času se ti bude jméno odhalovat hlouběji a hlouběji.

 • Občas se stane, že je přijata nejprve takzvaná "přípravná mantra". Děje se to tehdy, je-li potřeba projít fází, kdy nějaká slupka potřebuje odpadnout, aby se otevřela ta aktuálně nejvyšší forma jména. Pak vám ji zašlu a vy si s ním chvíli vnitřně prostřednictvím opakování pracujete. Mantra vyčistí co je potřeba a poté již přistoupí toliko očekávané jméno :-).

 • Většina jmen, která jsou přijata je nedohledatelná, neexistující, bez zátěže minulosti, či představ. Jméno je tedy velmi jedinečné a prostě jen vaše :-).

 • Doba od požádání do momentu zaslání jména je velmi individuální, tak prosím důvěřujte.

 • Velmi doporučuji, ozvěte se v případě, kdy cítíte jakékoliv dotazy, či cokoliv byste cítili sdílet, jakmile jméno duše dorazí k vašemu srdci.

 • Veškeré sdílení funguje přes e-mail, není tedy nutné se za tímto účelem vidět. Ne, že bych vás ráda neviděla, ale tato forma je naprosto plnohodnotná :-).

Jak o jméno požádat

 • Zašli e-mail s touto žádostí na adresu vnitrnilaska@seznam.cz a nebo vyplň Kontaktní formulář ZDE.

 • Vepiš prosím také své datum narození.

 • Zároveň můžeš zaslat částku 2222,- na číslo účtu 1691735034/3030 s uvedením tvého jména a příjmení do poznámky. Lze uhradit také kartou při vložení do košíčku v e-shopu ZDE

 • Ozvu se ti a potvrdím přijetí tohoto požehnaného volání tvého srdce a nechám Universum, aby s láskou pro Tebe pracovalo. Jakmile se jméno zrodí zašlu vše e-mailem.

Poděkování a požehnání

Nechť je tato tvá volba tím nejčistším Světlem na Tvou cestu a toto volání tě něžně uchopí za tvou dlaň a vede tě za Láskou bez podmínek, za štěstím bez omezení a Svobodou, jež ti od věků přináleží.

Nechť tvé srdce tluče pro život a plně uvěří, že jsi hoden/hodna života v hojnosti všeho, života v blaženosti, který je pln láskyplných objetí, úsměvů a radosti a to bez ustání.

Přeji, aby tvé Světlo zářilo pro každou tvou buňku a pro všechny okolo Tebe.

Nechť se tak stane a ty spatříš svou nezměrnou Nádheru ve své plnosti a Pravdě.

S láskou, hřejivým objetím a hlubokým díky za důvěru,

Samaya