top of page

Jméno Duše, jméno nových začátků a klíč k hlubším úrovním sebe sama.... 

Dovol duchu uvnitř Tebe, aby podal svou dlaň. Uchop ji a řekni ANO novému, ANO změně a Světlu, které touží zářit. Řekni ANO té části, jež je připravena být viděna a žita.

obrázek_loga.png

Jméno Duše - Duchovní jméno

Milovaní,

již pár let se samovolně ptáte a žádáte o Jméno Duše, duchovní jméno, nové jméno, jméno na cestu, vnitřní mantru, či průvodcovské jméno. Ať je to nazváno jakkoliv, či použito jakkoliv, je toto jméno vždy silným milujícím vytažením ze starých vazeb a jakýmsi více či méně uvědomělým impulsem k vystoupení z iluze té osoby, která uvěřila, že "nejsem dost dobrá/ý, dost milovaná/ý, dost krásná/ý atd"

V určité fázi dospívání ducha, vědomém odhalování pravdy o tom, kdo jsem a nebo naopak nejsem, dochází k většímu a většímu přijetí minulosti a na tom základě ona minulost odpadá a spolu se vzpomínkami, které se v poli přijetí rozpouštějí, začíná odcházet také spojení s mým rodným jménem, či příjmením.

Vnímám to jako naprosto přirozenou záležitost. To, co jsme překonali v jednom minulém životě a zrodili se znovu, dostávajíc další jméno, je překonáno v tomto životě za pár let a každá transcendence je malé, či větší zrození.

A tak se s hlubokou vděčností otevírám této nádherné službě a ráda nabízím všem, kterých se tato změna se aktuálně dotýká.

Čím pro Vás nové Jméno je?

Není vůbec nutné se této změny obávat. Je plně na vás jak se jménem naložíte. Někdo jej zpočátku používá jako vnitřní mantru. Opakuje si ji uvnitř svého nitra a načítá, přijímá jeho vibrace, čímž do svého pole nabírá vyšší část sebe sama, která touží být odhalena, viděna, probuzena a krok po kroku žita.

Tato fáze může trvat několik dní, týdnů, ale i měsíců. Samo vás to povede a věřte, že budete vědět, kdy uzrál čas, se jménu otevřít ještě více a začít jej sdílet, vyslovovat a pozvolna používat.

Stává se někdy, že po obdržení jména zavnímáte jeho neúplné přijetí. Pocit, že to není ono, že se vám moc nelíbí atd. Proč se to děje?

Právě ono jméno vás touží vést do úrovní větší otevřenosti, navrátit vás k spontánnosti, otevřít vás sobě a světu a toto může zvednout skryté obavy a strach ze sebe sama - se svého světla. Protože právě toto jméno je oním Světlem na Vaši cestu. Dovolte si to pozorovat, dovolit, aby bylo uvědoměno co být má a odhaleny ony skryté vrstvy sebe-odmítání. A právě k této fázi slouží ono období, kdy je jméno opakováno v nitru jako mantra. A postupem dní vše povolí a vy ucítíte hlubší a hlubší spojení se jménem.

Je to velmi zajímavá cesta, která vede ducha skrze tuto cestu změny do síly, svobody a ke svému pravému a svobodnému Já, která touží odhalit skutečné poslání a smysl toho, proč jste zde v tomto životě.

A protože jste si žádali ještě trošku hlubší rozkrytí toho co je a čím vlastně je jméno duše, napsala jsem k tomuto krátký článek na blogu zde: CO JE A ČÍM JE JMÉNO DUŠE.

Níže se můžeš vybrat ze dvou variant:

JMÉNO DUŠE bez textu.jpg

Jméno Duše
s poselstvím nesoucím si kódy Duše

JMÉNO DUŠE k ESENCI bez textu.jpg

Jméno Duše s poselstvím s kódy a Olejovou esencí Duše

S láskou a hlubokou vděčností, Samaya

bottom of page