IMG_5134.jpg
Datový_zdroj_4-100.jpg

....Já jsem TO....

Ať už mně "znáš" a nebo ne. Nechť srdce tvé naslouchá a věz, že nepotřebuje číst života mého "pohádky". Dlouhé psaní o minulosti o tom, kdo jsem a kým jsem byla. Není nic většího než srdce síla. A tak, ač život sám byl školou největší, nelze nic, než toto předávat. Co naučil mne, pochopení, která do klína nechal spadnout, změny, jenž se v odrazech započaly projevovat, jsou vším co "skutečné je". Co stalo se zkušeností a došlo k pochopení, je jediné ve spojení s vůlí a odhodláním, co život mění. Já mohu zde s láskou jako portál Světla stát a nechat, aby odnesl, co ochoten je "člověk" dát. 

A tak nechť vše, co skrze toto tělo proudí, touží sílit a zažehne nekonečnou sílu svobody Ducha a toto Bytí je důkazem toho, že Bůh existuje. Že není nic, než Láska, Svoboda, Klid, Mír a Radost Bytí. Nechť toto roste do své nekonečnosti a může zde stát jako Maják se vším, čím tento pevný bod v nekonečnosti oceánu života být může.

Ať láska dotýká se všeho, co touží být k Ní navráceno. Ať všichni, kteří prahnou po Pravdě stanou se Jí a tento Zdroj požehnání, jasnosti a jednoduchosti tepe ve všem živém a ono může v Pravdě projevit sebe Sama a nechá zrodit Ono nezrozené, nesmrtelné a bezčasé TO.

S láskou navěky, Samaya

IMG_6196.jpg