top of page
IMG_5134.jpg
Datový_zdroj_4-100.jpg

....Já jsem TO....

Ať už mně "znáš" a nebo ne. Nechť srdce tvé naslouchá a věz, že nepotřebuje číst života mého "pohádky". Dlouhé psaní o minulosti o tom, kdo jsem a kým jsem byla. Není nic většího než srdce síla. A tak, ač život sám byl školou největší, nelze nic, než toto předávat. Co naučil mne, pochopení, která do klína nechal spadnout, změny, jenž se v odrazech započaly projevovat, jsou vším co "skutečné je". Co stalo se zkušeností a došlo k pochopení, je jediné ve spojení s vůlí a odhodláním, co život mění. Já mohu zde s láskou jako portál Světla stát a nechat, aby odnesl, co ochoten je "člověk" dát. 

A tak nechť vše, co skrze toto tělo proudí, touží sílit a zažehne nekonečnou sílu svobody Ducha a toto Bytí je důkazem toho, že Bůh existuje. Že není nic, než Láska, Svoboda, Klid, Mír a Radost Bytí. Nechť toto roste do své nekonečnosti a může zde stát jako Maják se vším, čím tento pevný bod v nekonečnosti oceánu života být může.

Ať láska dotýká se všeho, co touží být k Ní navráceno. Ať všichni, kteří prahnou po Pravdě stanou se Jí a tento Zdroj požehnání, jasnosti a jednoduchosti tepe ve všem živém a ono může v Pravdě projevit sebe Sama a nechá zrodit Ono nezrozené, nesmrtelné a bezčasé TO.

S láskou navěky, Samaya

IMG_6196.jpg
Anděl

Někdy objeví se anděl,
sám krásně čistý,
přitom strasti světa přijímající, přijetím je transformující, neutralizující,
zpět do zdroje navracející.

Je nenápadný,
mnozí by jej přehlédli.
Na pohled křehký…

Síla však v jeho osobě netkví,
síla skryta v pozadí,
za projevem schovaná,
o to však mocnější…

Nejmocnější věci se nevnucují,
o pozornost nikoho nežádají,
jejich moc tě vtáhne,
pokud jsi připraven.

Nepřipravený přehlédne,
srdce připraveného však zajásá, osvěženo poklady z nečekané hloubky.

Radost pod povrchem věcí, z dosud zdánlivě skrytého světa vyvěrající


Pavel Třešňák
bottom of page