top of page
IMG_9196.jpg

"Otevři se více a více,

tvůj život není jen plamen svíce.

Nadechni z hloubi svého nitra,

již dnes, ne jindy, či zítra.

Nadechni oheň ve větru tvého dechu,

nechť promění tě, jako slunce tmu, za každého jitra."

obrázek_loga.png

Pránické léčení - terapie dechem

S hlubokou úctou a vděčností nabízím po letech opět tento terapeutický nástroj, k němuž mám hlubokou úctu. Cítím vděčnost, za možnost sdílet a být prostředníkem této hluboké uzdravující a velmi léčivé metody.

 

Již mnoho let pracuji během terapií s dechem a vnímám tento prvotní nástroj k přežití a životu, jako snad nejmocnější nástroj k samotné transformaci. Hluboký nádech a výdech je nositelem těch nejčistších vibrací Světla a Lásky, což si mnozí z vás mohli ochutnat během terapeutických sezení při „emoční terapii“. Vždy jsem cítila, že síla dechu musí být ještě mocnější a že určitě existuje další, vyšší rovina - způsob jak vnést světlo ke strachům, bojům a všemu, co nás jakkoliv omezuje a odděluje od naší velkoleposti. A tak jsem byla krok po kroku vedena k vědomé práci s intenzivním dýcháním, pomocí "kruhového" nádechu a výdechu, který je v sanskrtu nazýván „samay“.

 

Já sama jsem prošla intenzivním léčením pomocí „samay dechu“ a posun, jež skrze něj přišel byl ohromující a velice osvobozující.

Průběh terapie

1. DÝCHÁNÍ - Jedná se o velmi léčivou individuální terapii hlubokým vědomým dechem, přičemž samotné dýchání trvá 40 minut a probíhá vleže. Během tohoto času jste spojeni s vyso-kovibrační energií božské many (prány). Do vašeho energetického pole sestupuje ve spolupráci s moudrostí Vašeho Bytí čistá esence lásky a vaše vibrace jsou v láskyplných cyklech zvyšovány, přičemž vědomí i nevědomí uvolňují nízké energie, programy, pocity strachu, odmítání, či jakékoliv emoční roviny, které jsou připraveny, aby byly v dechu rozpuštěny.

 

2. CVIČENÍ - Po 40 minutách následuje 15- 20-ti minutová část, při které jsou nově přijaty vibrace vnášeny do fyzického těla speciálním velmi pomalým „cvičením“, které je spontánně vedeno na míru právě Vám. V této fázi esence světla vstupuje do všech částí těla, které byly jakkoliv zablokovány – zejména oblast pánve, páteře, solar plexu, ramen a krku. Tato část je hluboce uzdravující a osvobozuje zakořeněná přesvědčení a bolesti z těla a emočního těla. 

 

3. MEDITACE - V závěru probíhá krátká meditace k dočištění ukotvení. Tato je rovněž spontánní a vedena k dočištění všeho, co může být uvolněno a uzdraveno.

 

K terapii hojně využívám vysoko-vibrační esence, které si vždy individuálně testuji.

 

Na závěr se pije speciální bylinkový čaj. Některý z amazonských pralesních čajů, jehož účinky zvyšují právě absolvovanou terapii a zároveň posilují rovinu sebelásky, uzemňují a čistí solar plexus. Či pročišťující čaj, jež zharmonizuje roviny fyzična a jemnohmotných těl. Bylinky vybírám intuitivně.

Účinky této metody

rozpouštění vědomých i nevědomých příčin aktuálních obtíží, ne-mocí ve vašem životě

pozvednutí osobních vibrací a vyjasnění mnoha zastřených životních témat

uvolnění emočních bloků a jejich příčin z podvědomí, které není snadné rozklíčovat

uzdravuje vztahy a vše, co brání skutečné lásce v nich

otevírá schopnosti spojit se se svým středem

vyrovnává princip dávání a přijímání

celkově posiluje a pozvedá sebevědomí a sebeúctu

vyrovnává a spojuje kořenovou a korunní čakru, čímž vnitřně stabilizuje

pomáhá hlouběji se odevzdat síle Světla a Lásky - důvěře

skvělý nástroj k rozpuštění kontroly a závislostí

během i po terapii jste intenzivněji vedeni ke své síle a svému poslání

 

Počet dechových terapií

Z vlastních zkušeností velmi doporučuji absolvovat postupně 9-10 sezení v rozestupu minimálně jednoho týdne, či dvou týdnů, samozřejmě je možné i déle. Nicméně tento celek má svůj hluboký význam. Po deseti sezeních jste připraveni již samostatně s tímto dechem pracovat ve svém domácím prostředí. Tím nechci říci, že jedno sezení smysl nemá. Vše je na vašem uvážení a rozhodnutí.

Má osobní zkušenost

Vzhledem k absolvování mnoha různých kurzů a seminářů, kdy jsem účinky metod využívala pro svůj osobní vzestup, mohu zodpovědně prohlásit, že aktuálně je tato metoda nejjednodušší a nejhlubší ze všech. Do léčení nevstupuje vaše mysl, nízké lidské vědomí, nýbrž se plně odevzdáváte vyšší moudrosti, která pro vás koná. Otevírají se nové neviděné možnosti. Zvědomují se skutečné pravdy, a to velmi jasně. Jste napojeni intenzivněji na Světlo, které vede vaše kroky, abyste uzřeli jak a kam směřovat dále. Odpadá iluze o vás samých, o tom kdo jste a otevíráte se vaší pravé podstatě, svému poslání a tvořivosti. Život nabere nový, opravdovější, radostnější a jasnější směr. Spojíte se se sebou, naleznete nemalou ztracenou část sebe sama. Doporučuji také tě, kteří mají problém se zastavit, odpočinout, ztišit mysl, či meditovat.

 

Tato metoda je nádherný nástroj k pozvolnému otevření se uvolnění, klidu, vyvázání se ze světa myšlenek, tlaku a závislostí.

 

Důležité upozornění

Před terapií doporučuji dvě hodiny nejíst. Vhodné je pohodlné volnější oblečení. 

Objednání na pránické léčení - terapii dechem

K objednání použijte formulář ZDE, či se objednejte telefonicky na tel. č. 737177770, nebo přes e-mail: vnitrnilaska@seznam.cz

 

Cena: 1700,-Kč.

 

Zálohu ve výši 1000,- poprosím zaslat předem, k rezervaci dohodnutého termínu na číslo účtu:

1691735034/3030

 

Celková doba trvání terapie: max. 90 minut

 

Místo konání

Vršava II 181, ZLÍN.

Vchod je z boku domu ze strany cesty z dlažebních kostek, nad garáží.

Zaparkovat můžete přímo u domu u garáže a nebo pod svahem u restaurace "U zdi" a cca 300m dojít pěšky

 

Děkuji velmi a těším se na každé setkání.

 

S láskou a hlubokou vděčností,

Samaya

bottom of page