Shamballa

"Otevírám oči, bych viděla neviděné.

Napínám svůj sluch, bych slyšela neslyšené.

Pozvedám paže své, tělo odevzdávám větru.

S důvěrou říkám „ANO“ duši,

a dávám své Světlo Světu."

 

Aktuálně jsou osobní zasvěcení pozastavena do odvolání. Je možné absolvovat zasvěcení na dálku.

Děkuji za pochopení a jsem s láskou,

Samaya

Miluji Shamballu, miluji jak chutná, jak jemně hýčká každou buňku mého bytí. Miluji ji a s láskou sdílím ke každému na něhož tato energie zavolá.

Samaya Kefalí

 

  • Zasvěcení do energie Shamballa 1024

V roce 2010 jsem absolvovala mistrovský stupeň Shambally 1024 a od té doby velice ráda předávám tuto energii dále všem těm, kteří by rádi s touto krásnou energií pracovali a léčili tak sebe, či své blízké.

Během seminářů předávám žákům vše potřebné, s tím, že během setkání přicházejí odpovědi na všechny otázky, či nejasnosti, které potřebuje žák pochopit a porozumět jim. Vnímám toto sdílení jako velmi důležitou součást celého setkání a jako velmi prospěšnou část před zasvěcením samotným.

Jelikož je vás nemálo, kteří upřednostňujete individuální zasvěcení, začala jsem nabízet zasvěcení většinou na základě kontaktování žákem, čímž jsou takováto setkání mohem otevřenější a příjemně osobní. Jsou tedy plně soustředěny na jednoho či dva žáky, čímž se zasvěcení stává mnohem hlubším, cílenějším a pro žáka plnohodnotnějším.

Energie Shamballa 1024 nazýváme také multidimenzionální - celistvé léčení. Jde o sloučení několika typů energií:

 

  • Univerzální životní energie (Reiki) - Toto je energie, která protéká všemi bytostmi, i předměty ve tvém okolí. Je to energie, která tvoří a dává život. Všechno a každý je tvořen touto energií. Je to energie Lásky. Láska je její hadí síla.

  • Mahatma energie neboli JÁ JSEM Přítomnost - To je vnímání sama sebe, než rozeznání zdroje, Tím není myšleno že jsi oddělen od ostatních. Skutečnost je taková, že klíč k jednotě je v Tobě samém. Je to znovu-poznání, kdo ve skutečnosti jsi, Tvoje celistvost.To je jediná z nejsilnějších energií, čistá láska. Když do sebe nakoukneš a najdeš celistvost a jednotu, potom poznáš, že všechno a každý je částí Tebe.

  • Energie Nanebevzatých Mistrů - Nanebevzatí Mistři jsou bytosti, které ukončily svůj reinkarnační cyklus a nyní existují v energetické formě a vyučují lidstvo. Jejich úmysl je podpořit nás a Gaia (naši planetu Zemi) v naší spirituální evoluci.

 

Co znamená název Shamballa? Odkud tento název pochází?

Shamballa je kombinací energií, které se koncentrují na léčení skrze poznání. Jedná se o systém léčení energií, který je darem Mistra Saint Germaina planetě Zemi a jejím obyvatelům. Tato energie je na naší planetě teprve od roku 2003.

Jinak je Shamballa hlavním městem království Agharta - neviditelného města umístěného nad pouští Gobi, ale nejenom tam. Království Agharta zahrnuje komplex energetických duchovních středisek Země. Shamballa je vyjádřením veškerých našich duchovních aspirací, jež představují naší touhu po čisté lásce, po stavu osvobození a radosti, touhu po vyšším vývojovém stupni vědomí.

Magnetická síla Shambally je silou čisté lásky - neviditelní obyvatelé Shambally žijí v naprosté harmonii, lásce a čistotě - vzhledem k těmto vlastnostem v nás Shamballa vzbuzuje hlubokou touhu a intuici. Má mnoho obyvatel. Jsou to plně vědomé bytosti, které mají svůj cíl a svoje specifické úkoly. Vzhledem k tomu, že je toto město skryté, mohou do něj vstoupit pouze ti, kteří mu neuškodí.

Shamballa je také místem uvnitř nás samých, místem, které nalezneme a již nikdy neztratíme, pokud se pokoříme Lásce, Světlu v nás. Shamballa nás povede k převzetí odpovědnosti za svůj vlastní život a k pochopení, že svou vlastní realitu si tvoříme jen my sami. Tou nejdůležitější prací se pak stává otevření "duchovního srdce" a čistá, kontrolovaná mysl.

Shamballa 1024 je označována jako multidimenzionální, protože je založena na celistvosti. Objevujeme svět, který jsme předtím neznali. Začínáme rozumět a cítit, že nám synchronicita (smysluplný souběh událostí)ukazuje, že všechno je spolu propojeno a vše se sebou souvisí. Tím dostáváme hluboké poznání o dalších částech jak nás samotných, tak ostatních lidí - všude je potřebná láska, léčení a integrita. Shamballa 1024 nám pomůže milovat, léčit a integrovat sebe sama takové, jací jsme.

Učí nás sebelásce a sebepřijetí. Pomáhá nám v sobě nalézt kvality jako jsou: porozumění, soucit, pokora, odvaha a harmonie. Přináší nám uvědomění, že jsme součástí většího celku a že vše se sebou souvisí.

Toto nové pochopení nás otevře novým formám našeho bytí, včetně našich minulých životů, vývoje naší intuice, energetických spojení, práce s našimi průvodci, andělskými energiemi a vyššími duchovními pomocníky, kteří nám chtějí pomáhat, pokud je o to požádáme a pokud naše duchovní srdce a mysl máme naplněny láskou. Také se s pomocí této energie otevíráme hluboké lásce planetě Zemi a smyslu pro partnerství. Shamballa je nazývána multidimenzionální, protože celistvost znamená léčení nás samotných v různých úrovních reality - vědomé, nevědomé i podvědomé, ale i části energií naší duše v různých dimenzích.

Energie Shambally nám velmi napomáhá při našem "vzestupu" do 4. a 5. dimenze a při vzestupu planety Země. Osvobozuje od emocionálních vazeb a starých vzorců myšlení a jednání, rozpouští karmu, uvolňuje karmické zátěže, aktivuje další řetězce DNA, napravuje pokřivené kódy DNA.

Symboly Shamballa 1024 pracují s vysoko vibrujícími frekvencemi 5D a mohou vyléčit skoro všechny nemoci, které jsou v 3D považovány za nevyléčitelné (AIDS, rakovina, alergie, závislosti, otrava těžkými kovy, regenerace u zcela poškozených orgánů, apod.). Léčebné symboly vnikají do těla a harmonizují jej právě tam, kde je v tuto chvíli harmonizace nejvíce potřeba. Fyzické tělo léčí Shamballa tím, že odstraňuje hluboké mentální a emoční bloky, které jsou ve fyzickém těle usazené.

Technika léčení pomocí Shamballa 1024 je velmi jednoduchá, samotná terapie trvá pouze pár minut. Shamballa je inteligentní energie, která vždy léčí tak dlouho, jak je potřeba a také tam, kde je potřeba v souladu s daným člověkem a jeho bytím.

Systém Shamballa 1024 obsahuje 1024 symbolů, které jsou rozděleny do čtyř stupňů po 256 symbolech a jsou předávány telepaticky do aury žáka prostřednictvím čtyř zasvěcení.

 

  • Zasvěcení do Shambally 1024 1..stupeň a 2.stupeň 

Zasvěcení do 1.stupně Shamballa 1024 - telepatické předání 256 symbolů 1.stupně a 256 symbolů 2.stupně (jednotlivec si může navíc individuálně požádat o 512 symbolů pro léčení zvířat), výklad techniky terapie, podrobný výklad základních pojmů: energie "JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI", energie vzestoupených Mistrů a Vyšších planetárních bytostí. Součástí tohoto semináře je předání informaci o této energii, výuka naladění se na ně, spolu s praktickými radami a předáním vlastních zkušeností. Součástí semináře je napojení se na Archanděla Michaela a meditace na přetnutí karmických pout a slibů. Vysvětlení pojmu "Já jsem" a jeho tvořivé síly. Předání základních praktických vět "Já jsem Přítomnosti" z "Učení o Já Jsem" Nanebevzatého Mistra St. Germaina. Meditace sebepřijetí a sebelásky. Žák obdrží skripta se základními informacemi.

Zasvěcení do těchto stupňů trvá přibližně 4 hodiny. Prosím vezměte si s sebou malou svačinku.

Ohledně zasvěcení na dálku, mně prosím kontaktujte pro bližší informace.

 

  • Zasvěcení do Shambally 1024 3. stupeň a 4. stupeň

Vzhledem ke stále stoupajícímu přílivu energií na planetu Zemi je nyní již možné zasvětit 3. a 4. stupeň zároveň, tedy v jeden den.

Zasvěcení do 3. stupně Shamballa 1024 - telepatické předání 256 symbolů, výklad techniky terapie, Seznámení se s AA Metatronem, afirmace Archanděla Metatrona a práce s ním skrze vzývání, vysvětlení pojmu dimenzí, různých realit, detailnější výklad pojmu "karma", zákony příčiny a následku, uzemňovací techniky. Součástí je meditace na Odpuštění, odevzdání již déle nesloužících a nepotřebných energií. Práce s Fialovým plamenem.

Zasvěcení do 4.stupně Shamballa 1024 - telepatické předání posledních 256 symbolů, mistrovský stupeň, který po úplném ukotvení všech 1024 symbolů v energetickém poli absolventa opravňuje k předávání tohoto systému. Předání informací, zasvěcovacího rituálu a vysvětlení pojmu Mistr Shambally. Žák obdrží skripta se základními informacemi. Po absolvování mistrovského stupně, obdrží zasvěcenec certifikát o absolvování všech čtyřech stupňů Shambally 1024

 

Zasvěcení do obou stupňů trvá přibližně 4 hodiny. Prosím vezměte si s sebou malou svačinku.

Po zasvěcení následujte informace, které během semináře obdržíte.

 

Ohledně zasvěcení na dálku, mně prosím kontaktujte pro bližší informace.

 

 

Cena za zasvěcení do Shambally 1024:

Zasvěcení do Shambally 1024 1. a 2.stupeň - 1111,- Kč. Zasvěcení na dálku: 1000,- Kč

Zasvěcení do Shambally 1024 3.stupeň - 999,- Kč. Zasvěcení na dálku: 800,- Kč

Zasvěcení do Shambally 1024 4.stupeň - 1333,- Kč. Zasvěcení na dálku: 1111,-

Zasvěcení do Shambally 3. a 4. stupeň v jeden den: 2222,- Kč. Zasvěcení na dálku: 1888,- Kč.

Zasvěcení do Shambally 1. - 4. stupeň najednou v jeden den: 2999,- Kč. Zasvěcení na dálku 1. - 4. stupeň najednou v jeden den: 2333,- Kč.

 

  • Zasvěcení do energie shamballa 2002 - 5D

Další vyšší stupeň nádherných a silných energií, který je opět reprezentován Mistrem Saint Germainem a řadou dalších Světelných bytostí a Nanebevzatých Mistrů. Je označována jako druhý stupeň mistrovské Shambally a obsahuje dalších 2002 symbolů.

Shamballa 2002 má čtyři stupně, které jsou na vyšší hladině vibrací, než Shamballa 1024. Symboly jsou přenášeny telepaticky přímo do aury zasvěcovaného. Po zasvěcení se zvýší vibrace aury a schopnosti léčení jsou mnohem silnější.

Shamballa 2002 je rychlá, její energie je výrazná, než u předchozího systému. Shamballa 2002 má čtyři stupně, které se předávají jedním zasvěcením.

Má zkušenost:

Z mého vnímání je tato energie dalším stupínkem ke zvýšení vašich vibrací, k projevení dalších úrovní vašeho bytí. Je dalším vláknem k hlubší práci na sobě, k účinnějšímu a cílenějšímu léčení a zároveň skvělým nástrojem k poznání a nalezení sebe sama.

Při zasvěcení do tohoto stupně jsem velmi intenzivně vnímala proudění energií skrze 3. oko. A ač jsem u Shambally 1024 cítila, že hodně pracuje v horních čakrách, zde u Shambally 2002 se energie více ukotvovaly v zemi a spojovaly účinně energii horních a spodních čaker. Docházelo zde více k scelování, k propojování s jednotou sebe sama.

Podmínkou zasvěcení je ukončený systém Shambally 1024.

Přeji krásné zážitky, ladný proces sebeuzdravování a příjemné chvíle strávené v propojení s touto krásno uenergií.

Zasvěcení:

Setkání probíhá formou sdílení, meditace a následného zasvěcení. Doba trvání cca 3 hodiny.

Cena: 

Cena za zasvěcení do Shambally 2002 je 1555,-Kč. Zasvěcení na dálku: 1333,- Kč

Žák obdrží poštou certifikát o zasvěcení.

Vzhledem k tomu, že mnozí z vás upřednostňují komornější-menší, či osobní setkání. Vždy ráda vyjdu vstříc i individuálním zasvěcením, vždy po vzájemně domluvě.

Ohledně zasvěcení na dálku, mně prosím kontaktujte pro bližší informace.

 
  • Zasvěcení do energií Shamballa 3110

Tomuto systému pomohl spatřit světlo světa Mgr. Zbyněk Kostrhun.

Jde o dle mého nádhernou, velmi čistou vibraci, hluboce láskyplnou energii z řady Shamballa. 

Tento systém je vyšším pokračováním multidimenzionálního léčebného systému 2002.

Je rozdělen do čtyř stupňů, ale zasvěcení je pouze jedno.

Jeho multispektrální systém je na rozdíl od Shambally 2002 odlišný tvarem i počtem.

Energetické paprsky z kvantitativního hlediska jsou v tomto systému širší a hustější.

 

Kdo může o toto zasvěcení požádat?

Zájemce o zasvěcení do Shambally 3110 nemusí nutně být mistrem-učitelem.

Každý, kdo ucítí, že ho tato úroveň přitahuje je na zasvěcení do této linie připraven.

 

Více o Shamballe 3110

Tato energie velmi pracuje s úrovní 6.čakry.

Je rozpouštěna iluze a žák je veden ještě hlouběji k tomu, aby směřoval ke své niterné pravdě, žil v pravdě a stal se pravdou.

 

Vibrace jsou zasvěcením pozvednuty do vyšší oktávy a jsme vedení ještě silněji do nitra, ticha a míru v sobě.

 

Zasvěcení:

Setkání probíhá formou sdílení, meditace a následného zasvěcení. Doba trvání cca 3 hodiny.

Cena:

Zasvěcení do celé linie Shamballa 3110 činí: 1500,-Kč.

Cena zasvěcení na dálku: 1300,-Kč

Ohledně zasvěcení na dálku se u mně informujte o jeho podmínkách. Děkuji :o).

 

Těším se na vás.

S láskou,

Samaya Kefalí

Pro Samayu Kefalí vytvořila s hlubokou úctou a láskou Michaela Parida