top of page

Zrození do celistvosti

obrázek_loga.png

Poselství k obrazu

ZROZENÍ DO CELISTVOSTI

Transformující a hluboce narovnávající síla, jež vyvěrá ze všech symbolů v obraze a nejen z nich. Celý obraz je v živém pohybu prostřednictvím spirál, které se točí ve spodní vrstvě celého výjevu. Jsou aktivujícím portálem proměny a čistou láskou ke změně. Láskou k pohybu, jež vychází z nitra hloubky probouzející se bytosti.

 

Základní esence plátna je právě o změně, dovolení si přijmout nové a opustit staré. Proud zlatých spirál „vystupuje“ z plátna, aby mohly vstoupit do energetického systému všech, kteří se dostanou do jeho blízkosti. Jejich frekvence umocněna silou symbolů, esenciálních olejů a krystalů, pak započíná změnu uvnitř Bytí a života všeho okolo něj.

 

Esenciální oleje jako mandarinka, levandule, bazalka, kadidlo, kopaiva, kopál a další jsou hluboce duchovními esencemi, které jsou silou zacílení a koncentrace, zejména pak koncentrací do nitra, jež poté automaticky rodí pozitivní a skutečnou změnu – zrod do nového.

 

Zlatý disk sám o sobě je reprezentantem solar plexu – plně otevřeného centra síly, jež je v čase osvícení místem, do kterého cele sestupuje srdce Vědomí a z nějž projevuje samo Sebe. Je sjednocením, plným splynutím v Jedno, v Sobě – Zdroji Jediného.

 

Symboly na zlatém disku znázorňují čakrovou mandalu spolu s prapůvodními znaky, jež reprezentují vibraci dané čakry. Jsou zde jako celistvé vyjádření harmonické existence, harmonického těla fyzického, emočního a mentálního. Připomínají a nravrací do pravé Skutečnosti – přirozenosti v níž jsme byli jako malé děti. Volají tak k sobě, k uvědomění si, že mohu vstoupit do této plnosti a opět s ní splynout.

 

Květ života uprostřed, bez ustání zesiluje onu, již zmíněnou dokonalou plnost a svou harmonizující silou prosvětluje těla i prostor frekvencí světla, lásky a otevřenosti.

 

Symbol jin a jang připomíná, že jedině přijetím světla a stínů můžeme být opětovně zrození do celistvosti. Nic nemůže být opomenuto, vše čeká na sjednocení skrze přijetí a otevřenost směrem k emocem a cítění.

 

Tuto emoční rovinu symbolizuje půlměsíc, který je zároveň úplňkem ve skrytu za jinem a jangem a ve spojení s květem života také součástí vesicy. Čímž připomíná, že ženský a mužský princip v nás musí každý sám za sebe dojít ke smíru se sebou a se svým protějškem.

 

Tuto krásu obrazců pozvedají křišťály, které jsou osázeny po obvodu zlatého zářícího disku, luny a zlatého květu. Křišťál je mocný harmonizátor, jež uvádí život do jeho přirozenosti, navrací do těla a přináší očistný žehnající sílu k životu samotnému. Pomáhají navrátit se do vědomí čistoty, jasnosti a průhlednosti Sebe Sama.

Děkuji za toto nádherné tvoření pro VŠECHNY PŘENÁDHERNÉ BYTOSTI LÁSKY, JEŽ PŘIJDE TENTO OBRAZ NAPLNIT A NAVŽDY PROMĚNIT.

 

S nezměrnou vděčností a láskou,

 

Samaya

 

Obraz je jedinečný originál.

Malováno akrylem na plátně l.p. 2023

bottom of page