4 elementy - anebo ANO SOBĚ

obrázek_loga.png

Poselství k obrazu

4 ELEMENTY - ANEB ANO SOBĚ

 

Velmi harmonizující a bezmeznou svobodu probouzející obraz – 2v1, který byl s nezměrnou láskou zrozen jako milující, energetický portál uvědomění, otevřenosti a svobody pro tuto nádhernou bytost.

Symbolika obrazu je vypovídající a je v základu o lásce ke změně, proměnlivosti a jinakosti.

Ać jsou na obraze dva orli (já a ty), je ve skutečnosti jen jeden, který se prolíná v pohybu skrze obě plátna – jen JÁ.


Element vody – emoce, láska, proměnlivost, nestálost, živost, pohyb

     křišťály na těle orla – symbolizují vždy a za všech okolností čistotu vody a její kvality. Ať je jaká je je bez viny.

Voda se proměňuje ve vzduch.

Element vzduchu, větru – slova, myšlenky, mysl, nespoutanost, bezhraničnost, nekonečnost prostoru, Orel v letu, mraky – mysl = zrozeno z vody – lásky.

     měsíční kámen - reprezentuje posvátnost všeho čím element vzduchu je. Vzduch ve kterém je voda – Láska v Lásce. Vše je Láska

V prostoru je Zdroj – oheň slunce – ohnivé tělo a plamen „druhého“ orla.

Element ohně – život, bez vzduchu by oheň nebyl, oheň je síla, proměna, změna, tvoření, zrod a smrt – přeměna, konání, svoboda konání, akce, dynamika

     citríny na těle orla– svoboda, ano můžu, sebe-projevení, prožívání, živost, spontánnost, jedinečnost.

Letí směrem k Zemi – k ostatním, jde sebe sama sdílet se světem, ostatní lidé, srdce, mnohost – olivíny.

Element Země – přijetí života, zhmotnění, realizace, Božská hra, oddělenost – pochopení – jednota, přijetí těla, prožívání těla, jedinečnost

     olivíny – krystal štěstí, čistoty, srdce a lásky – Já jsem Tím a vy Také. My jsme TO.


 

Obraz ze nitra sebe sama vibruje slovy:

„JÁ JSEM VŠÍM CO SE JEVÍ. JÁ JSEM DOKONALOSTÍ PROJEVU V KAŽDÉM OKAMŽIKU. JÁ JSEM LÁSKOU KE ZMĚNĚ A ŽIVOTU. JÁ JSEM SVOBODA A ŠTĚSTÍ. A TAK TO JE“.

Obraz je hluboce harmonizující, narovnávající, vyrovnávající, sebe-přijímající. Vše v něm znázorněno jsem já, které čeká na lásku bez podmínek.

S hlubokou vděčností a láskou

Samaya


Obraz je jedinečný originál. Malováno akrylem na plátně.

Malováno akrylem na plátně l.p. 2022