Terapeut světla "vnitřní muž a vnitřní žena"

Pod Travným

23.-25.3.2017

Pro Samayu Kefalí vytvořila s hlubokou úctou a láskou Michaela Parida