Pro Samayu Kefalí vytvořila s hlubokou úctou a láskou Michaela Parida

AA Michael - Mužsko-ženské přeměny, zodpovědnost za společný cíl

06.12.2017

 

Milovaní,

 

čekají vás v oblasti vztahů dost náročné časy.


Především pro muže teď přichází doba zmatků
a jakési vnitřní nejistoty,
protože aniž to většina tuší,
velice radikálně se mění jejich
vnitřní i vnější prostředí.

Jsou to změny zprvu nepozorované,
ale budou je vnímat skrze své ženy a partnerky.


Jde o ženskou energii,
která se navrací zpátky ze zóny pokřivenosti

a dává se do rovnováhy s mužstvím.


Obě polarity tak směřují k původně navrženému modelu
Božské Mužství /Božské Ženství

a tento proces je nezadržitelný.

Některé muže to doslova porazí, odzbrojí, vykolejí
a oni nebudou schopni rozkrýt „pravé důvody“.

Novinkou pro ně ovšem bude, že díky tomuto přerodu
pocítí emocionální bolest,
jakou dosud,
z valné většiny, zažívaly „pouze ženy“
a ženy budou ty,
které budou pozorovat
co se to děje s jejich muži a partnery.


Nabádám teď jejich ženskou moudrost a vlídnost,
aby je dlouho „nenechaly trápit“,
protože to není cíl této
mužsko-ženské přeměny.


Tím je stav rovnováhy,
ale pro ženskou část bude i nadále
snazší ji vycítit, udržet harmonii, vylepšit okolní atmosféru,
i kdyby to mělo znamenat
„jen mlčet a nedělat vůbec nic“.


Doby emocionálního zachraňování, kohokoliv,
tahání jeho horkých kaštanů a přehnané pomáhání
v oblasti citů
ta už je nenávratně pryč.


Sama Země se nachází
na zcela jiném „podlaží“
než je ještě před chvílí..

 

Na druhou stranu, o to těžší,
ve smyslu celospolečenské zodpovědnosti
to teď budou ženy mít,
protože budou muset převzít ještě více
„mužských pozic“, hlavně těch vedoucích a manažerských,
protože právě tyto pozice budou muži „opouštěny“.


Některé firmy a společnosti to může přivést
do nečekaných, téměř neřešitelných situací.


Jsou totiž práce, které ženy dělat nechtějí
a to ani při sebelepší finanční kompenzaci.


Ženy cítí, co jaká práce „stojí“ a ví, pro co se rozhodují.

 

Přerody nitra, které se teď budou dít a které pocítí nejvíce muži
nejsou v žádném případě negativní.
Naopak. Po čase ti muži sami dosvědčí, jaká úleva
nastala jejich duši, když se tak náhle
„začali cítit jinak“ a podle toho i konali.


I pro ženy je to stále dobrá zpráva,
přestože je teď mnohé čeká
víc práce, větší veřejná působení,
vyžadující profesionalitu, přesnost,
dobré vyjadřovací schopnosti, odvahu, sílu a pevnost v odhodlání,
ale i jejich ženský cit.


A také charisma, o které
budou muset pečovat jako o svůj velký poklad,
o jejich Ducha..


Některé své počiny a aktivity tak
budou ženy v blízké době
přehodnocovat a podrobovat
sebe-kontrole a analýze,
nakolik jejich práce a služba jsou oproštěny od
vlivů ega.


Ty totiž, tyto egoistické prvky,
podprahově dál působí,
jakkoliv to mohou navenek skrývat a maskovat.


A lidé pak vycítí, že taková služba
jede zároveň vlastně na několika kolejích,
což degraduje nejen to všechno dobré, co dělají,
ale i je samotné, jelikož tím
roste ženské ego – povýšenost a pýcha.


Nelze pak nikomu pomáhat a být mu příkladem
v takovém „módu Světla“, když vrhá stíny,

kterých si zákonitě pak nejsou vědomy.


Ale duše, které se právě probouzejí a přicházejí k nim
mohou být zmateny,
kdo se to vydává za jejich navigátor(k)y.


To není výtka, pouze upozornění,
že i obyčejný člověk dokáže rozpoznat,
že není všechno zlato,
co se před očima třpytí.


Některé ženy tak čeká
nová vlna poctivého
sebe-objevování, kdo jsou,
proč jsou tady a jakou ony v tom hrají roli.

 

Skončila doba předskokanů.
Země se posunula, postoupila výš
a pojem Jednoty, všech se všemi,
teď musí uznat i ti, jež doposud
operovali spíše jen na duchovní úrovni.


Dimenze se již postupně slévají
do jediného obrazu
Všeho Co Je.


Končí doba výlučnosti,
planetární kvantové pole vstřebává každou myšlenku, cit
a vše se vlní rychlejším tempem v jeho odpovědi,
sjednocené a „bez vzdáleností“.


Brzy pocítíte
jak každý souvisí s každým, jedno s druhým
a jak důležité je mít a udržovat
čistotu své mysli.


Urychlí se i doba
potřebná na manifestaci myšlenky do hmoty
a tak žádný úmysl již nebude možné skrýt „jako nevyřčený“.

 

Jediní, kdo tedy budou
stále „takoví jací jsou“ jsou malé děti, novorozenci.


Ale i vy směřujete k takovému „obratu“.
k bodu svého vykoupení
a totálního vystoupení ze všech rolí, které hrajete,
byť mnozí, co čtou tyto zprávy mají za to,
že role ve sféře duchovna jsou v pořádku, potřebné, že tak to má být.


Jakmile však máte pocit či dokonce touhu po tom
mít anebo vědět víc než novorozenci, řečeno metaforicky,
je tam ego, které se o něco snaží a které přemýšlí
jak to naplnit.


Odevzdání (se) těchto všech zbytečností,
které vás čeká a které se již postupně děje
ve vaší osobnosti, je odevzdání se Boží vůli,
bez spekulací o tom,
jak to (pro mě) je výhodné či nikoliv.
Pochopení této vyšší úrovně pokory
je nutné pro pochopení Boží Lásky
Boha Otce/Matky, která se na vás
snáší už teď,

ale vůči které musíte
„stát nazí“ jako ty právě narozené děti,
protože tím doopravdy jste,
Děti Boží..

 

A je o vás postaráno, o všechny,
pro každého je určená jeho cesta i směr,
jež jste si zvolili ještě před narozením.


Pocítíte to neomylně,
ale teď, aby se tak stalo,
je potřeba cosi odložit,
nechat proměnit vaše nitra,
aby mohlo nastat vaše znovuzrození.

 

Já jsem archanděl Michael
a jsem tady s vámi, chráním vás, skrze vaše strážné anděly.


Očekávejte Proměnu,
vás i vašeho okolí
a buďte nápomocní v tom, co přichází.
Mír ať je s vámi se všemi.

 

Pro všechny, kdo jsou na Cestě lásky a za Osvobozením sebe sama, napsala a sdílí Renata Sabi. Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dál kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, bude-li připojena celá tato poznámka, včetně funkčních odkazů  http://www.exmity.cz/

Sdílej na facebooku
Please reload

Nejnovější
Please reload

Kategorie
Archiv
Please reload

šipka modrá 2.png