Pránické léčení - Terapie dechem "samay"

"Otevři se více a více,

tvůj život není jen plamen svíce.

Nadechni z hloubi svého nitra,

již dnes, ne jindy, či zítra.

Nadechni oheň ve větru tvého dechu,

nechť promění tě, jako slunce tmu, za každého jitra."

 

Tyto terapie jsou dočasně pozastaveny. Děkuji za pochopení a jsem s láskou, Samaya

 

S hlubokou úctou a vděčností nabízím tento terapeutický nástroj, k nemuž mám velikou úctou. Cítím vděčnost, za možnost sdílet a být prostředníkem této hluboké uzdravující a velmi léčivé metody.

 

Již mnoho let pracuji během terapií s dechem a vnímám tento prvotní nástroj k přežití a životu, jako snad nejmocnější nástroj k samotné transformaci. Hluboký nádech a výdech je nositelem těch nejčistších vibrací Světla a Lásky, což si mnozí z vás mohli ochutnat během terapeutických sezení při „emoční terapii“. Vždy jsem cítila, že síla dechu musí být ještě mocnější a že určitě existuje další vyšší rovina - způsob jak vnést světlo ke strachům, bojům a všemu, co nás jakkoliv omezuje a odděluje od naší velkoleposti. A tak jsem byla krok po kroku vedena k vědomé práci s intenzivním dýcháním, pomocí kruhového nádechu a výdechu, který je v sanskrtu nazýván „samay“.

 

Já sama jsem prošla intenzivním léčením pomocí „samay dechu“ a aktuálně je to nejmocnější nástroj, se kterým jsem se doposavad setkala.

Průběh terapie

Jedná se o velmi léčivou terapii hlubokým dechem, přičemž samotné dýchání trvá 40 minut a probíhá vleže. Během tohoto času jste spojeni s vyso-kovibrační energií božské many (prány). Do vašeho energetického pole sestupuje ve spolupráci s vašimi průvodci čistá esence lásky a vaše vibrace jsou v láskyplných cyklech zvyšovány, přičemž vědomí i nevědomí uvolňují nízké energie, programy, pocity strachu, odmítání, či jakékoliv emoční roviny, které jsou připraveny, aby byly v dechu rozpuštěny.

 

Po 40 minutách následuje 20-ti minutová část, při které jsou nově přijaty vibrace vnášeny do fyzického těla speciálním velmi pomalým „cvičením“. V této fázi esence světla vstupuje do všech částí těla, které byly jakkoliv zablokovány – zejména oblast pánve, páteře, solar plexu, ramen a krku. V závěru probíhá krátká meditace k ukotvení.

 

K terapii hojně využívám vysoko-vibrační esence, které si vždy individuálně testuji.

 

Na závěr se pijí amazonské pralesní čaje Pata de Vaca, Wayusa, nebo Matico jejichž účinky zvyšují právě absolvovanou terapii a zároveň posilují rovinu sebelásky, uzemňují nebo čistí solar (čaje vybírám intuitivně).

Účinky této metody

 • rozpouštění vědomých i nevědomých příčin aktuálních obtíží, ne-mocí ve vašem životě

 • pozvednutí osobních vibrací a vyjasnění mnoha zastřených životních témat

 • uvolnění emočních bloků a jejich příčin z v podvědomí, které není snadné rozklíčovat

 • uzdravuje vztahy a vše, co brání skutečné lásce v nich

 • otevírá schopnosti spojit se se svým středem

 • vyrovnává princip dávání a přijímání

 • celkově posiluje a pozvedá sebevědomí a sebeúctu

 • vyrovnává a spojuje kořenovou a korunní čakru, čímž vnitřně stabilizuje

 • hlubší odevzdání se síle Světla a Lásky

 • skvělý nástroj k rozpuštění kontroly a závislostí

 • během i po terapii jste intenzivněji vedeni ke své síle a ke svému poslání

 

Počet dechových terapií

Z vlastních zkušeností velmi doporučuji absolvovat postupně 9-10 sezení v rozestupu minimálně jednoho týdne, či dvou týdnů, samozřejmě je možné i déle. Nicméně tento celek má svůj hluboký význam. Po deseti sezeních jste připraveni již samostatně s tímto dechem pracovat ve svém domácím prostředí. Tím nechci říci, že jedno sezení smysl nemá. Vše je na vašem uvážení a rozhodnutí.

Má osobní zkušenost

Vzhledem k absolvování mnoha různých kurzů a seminářů, kdy jsem účinky metod využívala pro svůj osobní vzestup, mohu zodpovědně prohlásit, že aktuálně je tato metoda nejjednodušší a nejhlubší ze všech. Do léčení nevstupuje vaše mysl, nízké lidské vědomí, nýbrž se plně odevzdáváte vyšší moudrosti, která pro vás koná. Otevírají se nové neviděné možnosti. Zvědomují se skutečné pravdy, a to velmi jasně. Jste napojeni intenzivněji na Světlo, které vede vaše kroky, abyste uzřeli jak a kam směřovat dále. Odpadá iluze o vás samých, o tom kdo jste a otevíráte se vaší pravé podstatě, svému poslání a tvořivosti. Život nabere nový, opravdovější, radostnější a jasnější směr. Spojíte se se sebou, naleznete nemalou ztracenou část sebe sama.

 

Cena: 1400,-Kč

 

Celková doba trvání terapie: 2-2,5 hodiny

 

Důležité upozornění:

Před terapií doporučuji dvě hodiny nejíst. Vhodné je pohodlné volnější oblečení.

Objednání se

K objednání použijte buď níže uvedený formulář a nebo se objednejte telefonicky na tel. č. 737177770, či na email: vladi.vlckova@seznam.cz

 

Děkuji velmi a těším se na každé setkání.

 

S láskou a vděčností,

 

Samaya Kefalí

Kontaktní formulář

Pro Samayu Kefalí vytvořila s hlubokou úctou a láskou Michaela Parida