ZŮSTAT VĚDOMÝM TVÁŘÍ V TVÁŘ NEŠTĚSTÍ – SPECIÁLNÍ VZKAZ OD E. TOLLE ZE DNE 21.3.2020RÁD BYCH S VÁMI SDÍLEL KRÁTKÉ POSELSTVÍ Z BIBLE.

PŘÍLIŠ ČASTO SE NESTÁVÁ, ABYCH ČETL Z BIBLE.


JE ZDE ČÁST UČENÍ Z NOVÉHO TESTAMENTU. JEDNÁ SE O PŘIROVNÁNÍ, KTERÉ SDĚLUJE JEŽÍŠ. JE VELMI HLUBOKÉ A NAPROSTO REZONUJÍCÍ SE SOUČASNÝM DĚNÍM.


ŘÍKÁ: "TEN KDO NASLOUCHÁ MÝM SLOVŮM A NÁSLEDUJE JE, BUDE JAKO ČLOVĚK, STAVĚJÍCÍ NA SKÁLE DŮM. DŮM, JEHOŽ ZÁKLADY JSOU HLUBOKO VYKOPÁNY.

A PŘIJDE-LI DÉŠŤ, POVODEŇ, ČI VANOUCÍ VÍTR, NARÁŽEJÍCÍ DO DOMU, DŮM SE NEZBORTÍ, JELIKOŽ BYL PEVNĚ VYBUDOVÁN NA SKÁLE.


A TEN, KDO NASLOUCHÁ MÝM SLOVŮM A NENÁSLEDUJE JE, BUDE JAKO BLÁZEN, KTERÝ STAVÍ SVŮJ DŮM NA PÍSKU. PŘIJDE DÉŠŤ, POVODEŇ A VANOUCÍ VÍTR NARÁŽEJÍCÍ DO DOMU A DŮM JE ZBOŘEN, KOMPLETNĚ ZNIČEN."


POJĎME VYSVĚTLIT HLUBŠÍ MYŠLENKU TĚCHTO SLOV.


"KAŽDÝ, KDO NASLOUCHÁ MÝM SLOVŮM A NÁSLEDUJE JE."

TÍM, JE MYŠLEN KDOKOLIV, KDO NASLOUCHÁ UČENÍ A PRAKTIKUJE UČENÍ. A SAMOZŘEJMĚ JEŽÍŠOVÝM UČENÍM JE: NALÉZT KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ, KTERÉ JE UVNITŘ TEBE, NIKOLIV NĚKDE VNĚ. A VŽDY TO TAK BYLO.

JE O TOM. NALÉZT ONEN PŘESAHUJÍCÍ ROZMĚR KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉHO, KTERÉ JE UVNITŘ TEBE. ČÍMŽ JE MYŠLEN HLUBŠÍ, NEBO VYŠŠÍ ROZMĚR VĚDOMÍ, JENŽ JE PŘÍSTUPNÝ PRO VŠECHNY.


A OSOBA, KTERÁ "STAVÍ DŮM", JSI TY. DŮM JSI TY.


„PŘICHÁZEJÍCÍ POVODEŇ A DÉŠŤ, VÍTR NARÁŽEJÍCÍ DO DOMU.“

TOHLE ZJEVNĚ ZNAMENÁ JISTOU FORMU NEPŘÍZNĚ OSUDU, SE KTEROU SE SETKÁŠ

VE SVÉM ŽIVOTĚ. JE TÍM MYŠLENA JISTÁ FORMA EXTRÉMNÍ NEPŘÍZNĚ OSUDU, AŤ NA OSOBNÍ ÚROVNI A NEBO, JAK ZAKOUŠÍME NYNÍ, NA KOLEKTIVNÍ ÚROVNI.


NYNÍ, POKUD JSI NEVSTOUPIL DOSTATEČNĚ HLUBOKO A PŘIPOMÍNÁM ZDE OPĚT, ŽE TY JSI TEN "DŮM". TEDY, POKUD JSI JEŠTĚ NEVSTOUPIL DOSTATEČNĚ DO HLOUBI SEBE SAMA A NENAŠEL JSI TO, CO JE ZA PŘEDSTAVAMI MYSLI. PAK POVODNĚ, VÍTR, DÉŠŤ A NEPŘÍZEŇ OSUDU, AŤ JÍ JE COKOLIV A V TOMTO PŘÍPADĚ VÍME, CO JÍ JE, TĚ BUDE NIČIT (ZASÁHNE TĚ). A I KDYŽ ZROVNA NEONEMOCNÍŠ, NEBO SE PŘÍMO NESETKÁŠ S VIREM, STRACH TĚ BUDE STRAVOVAT. TAK JAK STRAVUJE MILIÓNY LIDÍ V SOUČASNÉ DOBĚ.


A PROČ SE BOJÍŠ?

CO JE STRACH?

STRACH JE MYŠLENKOVÁ FORMA, KDY PROJEKTUJEŠ SÁM SEBE DO BUDOUCÍCH PŘEDSTAV A NEJSI V PŘÍTOMNOSTI. PROTOŽE, POKUD BY JSI BYL V PŘÍTOMNOSTI, UVĚDOMIL BY JSI SI, ŽE V TOMTO OKAMŽIKU NENÍ ČEHO SE OBÁVAT. POUZE POKUD TENTO OKAMŽIK PŘÍTOMNOSTÍ OPUSTÍŠ, OBJEVÍ SE STRACH, JAKO MYŠLENKOVÁ FORMA, KTERÁ POTÉ TVOŘÍ EMOCE.


NUŽE.


CO TO TEDY ZNAMENÁ "JÍT, KOPAT HLOUBĚJI A POSTAVIT ZÁKLADY NA SKÁLE?" CO JE TOUTO SKÁLOU? CO ZNAMENÁ VYBUDOVAT ZÁKLADY PRO DŮM, KTERÝM JSI TY SÁM?


RÁD BYCH, ABYSTE SE NYNÍ PONOŘILI LEHCE DO MEDITACE. TO PROTO, ABYCH MOHL NASTÍNIT A UMOŽNIT VÁM, ABYSTE ZAKUSILI NA PŘÍMO, CO TO ZNAMENÁ "KOPAT HLOUBĚJI."

NA CHVÍLI SI UVĚDOMTE, ŽE DÝCHÁTE.

UVĚDOMTE SI SAMI SEBE.

NE SEBE SAMA JAKO PŘEDSTAVU, KTEROU O SOBĚ MÁTE JAKO O OSOBĚ S MINULOSTÍ.

NEMYSLETE NYNÍ NA JINÉ BÁJEČNÉ BUDOUCÍ OKAMŽIKY, ALE UVĚDOMUJTE SI

SEBE SAMA JAKO VĚDOMOU PŘÍTOMNOST.

POLE, PROSTOR VĚDOMÉ PŘÍTOMNOSTI.

PŘEMÝŠLENÍ VÁM ZDE NYNÍ NEPOMŮŽE. PŘEMÝŠLENÍ JE PŘEKÁŽKOU.

TAKŽE JDĚTE HLOUBĚJI, NEŽ JE MYŠLENÍ.

MŮŽETE BÝT PLNĚ PROBUZENI A PŘÍTOMNÍ A ZÁROVEŇ MÍT VELMI MÁLO AKTIVNÍ MYSL.

A TO JE ZAČÁTEK REALIZACE (UVĚDOMOVÁNÍ SI) HLUBOKÉ IDENTITY, KTEROU NĚKDY NAZÝVÁM ESENCIÁLNÍ IDENTITOU (PRVOTNÍ PODSTATOU).

A TVÁ ESENCIÁLNÍ IDENTITA NENÍ ODDĚLENA OD PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU, OD BEZČASÉ, VĚČNÉ PŘÍTOMNOSTI.

JE TO HLUBŠÍ DIMENZE VĚDOMÍ, NEŽ TEN, SE KTERÝM SE ZPRAVIDLA IDENTIFIKUJEŠ.

A TO JE VÝZNAMEM, SMYSLEM SLOV: "KOPÁNÍ" HLOUBĚJI.

JE TO O NALÉZÁNÍ TOHOTO NEOTŘESITELNÉHO ZÁKLADU, KTERÝ JE HLUBOKO V TOBĚ, UVNITŘ KAŽDÉHO.


NEPŘÍZEŇ OSUDU JE BÁJEČNÁ PŘÍLEŽITOST, PROTOŽE, PRÁVĚ ONA NEPŘÍZEŇ OSUDU VÁS DONUTÍ, ABYSTE ŠLI HLOUBĚJI.

NEPŘÍZEŇ OSUDU, VÁS PŘINUTÍ PROBUDIT SE.

PROBUDIT SE DO HLUBŠÍ DIMENZE TOHO, KDO JSI.


PROČ VÁS NEPŘÍZEŇ OSUDU DONUTÍ? PROTOŽE, ŽIVOT ZAČNE BÝT TÉMĚŘ NEÚNOSNÝ.


KDYŽ ŽIJEŠ POUZE NA POVRCHU, NA POVRCHU ROZUMOVÉHO VNÍMÁNÍ A PŘEDSTAVIVOSTI MYSLI, KDY POSLOUCHÁŠ ZPRAVODAJSTVÍ A ČTEŠ VŠECHNO MOŽNÉ A VŠICHNI JSOU DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ TY, PAK TOHLE VŠE "STAVÍ DŮM NA PÍSKU." A PAK, KDYŽ POVODEŇ, VÍTR A BOUŘE PŘIJDOU, DŮM ZKOLABUJE.

OPĚT JE V TOMTO PŘIROVNÁNÍ MYŠLENO, ŽE TY JSI TÍM DOMEM, TY JSI NIČEN.

SPOLU S EXTRÉMNÍ ÚZKOSTÍ A EXTRÉMNÍM UTRPENÍM. AČKOLIV SE VE SKUTEČNOSTI JEŠTĚ NIC NESTALO, POKUD JSI SE TEDY NA PŘÍMO NESETKAL S ONEMOCNĚNÍM. O TOMTO MŮŽEME POHOVOŘIT PŘÍŠTĚ.


JE TVŮJ DŮM, TVŮJ DŮM? DŮM, KTERÝM JSI.

ŽIJEŠ NA POVRCHU? JE TVŮJ DŮM POSTAVEN NA PÍSKU?

NEBO? JSI SCHOPEN KOPAT A NAJÍT ZÁKLADY UVNITŘ SEBE?

ZÁKLADY, KTERÉ TĚ OSVOBODÍ OD STRACHU.


KDYŽ VŠECHNO JDE HLADCE, JE BĚŽNÉ, ŽE VĚTŠINA LIDSTVA NENÍ VYRUŠENA A NEJDOU HLOUBĚJI. PROČ BY? VŠECHNO JDE FAJN. TĚŠÍM SE NA DALŠÍ DOVOLENOU,

VÍKEND SE BLÍŽÍ A MNOHO DALŠÍHO. SKVĚLÉ JÍDLO MNE ČEKÁ.

INU, JSI VE SVÉ KOMFORTNÍ ZÓNĚ.


NIKDY JSEM NESLYŠEL O NIKOM, KDO BY SE PROBUDIL V JEHO KOMFORTNÍ ZÓNĚ.

NENÍ NIC ŠPATNÉHO NA KOMFORTNÍ ZÓNĚ, UŽÍVEJ SI JI, KDYŽ JSI V NÍ.

A KDYŽ PŘIJDE URČITÁ FORMA NEPŘÍZNĚ OSUDU, AŤ UŽ NA OSOBNÍ, NEBO KOLEKTIVNÍ ROVINĚ. AŤ DROBNÉ FORMY NEPŘÍZNĚ, ČI MASIVNÍ FORMY NEPŘÍZNĚ OSUDU, MOŽNÉ KALAMITY. PAK MŮŽETE BÝT NEČEKANĚ KONFRONTOVÁNI SE SMRTÍ, VELIKOU ZTRÁTOU, VÁŽNOU NEMOCÍ, AŤ UŽ NA OSOBNÍ, NEBO KOLEKTIVNÍ ÚROVNI. NEBO S VÁLKOU, OBČANSKOU VÁLKOU, FINANČNÍM KOLAPSEM, INVAZÍ DO TVÉ ZEMĚ.


MNOHO DRUHŮ UDÁLOSTÍ SE MŮŽE ODEHRÁT. MY ZAKOUŠÍME TAKZVANOU KOLEKTIVNÍ PANDEMIÍ, NEZASAHUJÍCÍ JEN JEDNU OSOBU, ALE TÝKAJÍCÍ SE MILIÓNŮ Z NÁS V JEDNOM ČASE.


A TOHLE JE POZVÁNÍ, ABYCHOM ŠLI HLOUBĚJI. PROTOŽE POKUD NEPŮJDEŠ, PAK TRPÍŠ. NE VŠAK NEZBYTNĚ.


MILIÓNY JSOU NYNÍ VE STAVU STRACHU A ÚZKOSTI.


ALE VYUŽIJTE TOHOTO. JAKO PŘÍLEŽITOSTI K PROBUZENÍ SE ZE STAVU ÚROVNĚ VĚDOMÍ IDENTIFIKOVANÉHO S MYSLÍ. MYSLÍ, BEZ USTÁNÍ PROJEKTUJÍC SEBE SAMA DO BUDOUCNOSTI, NAD KTEROU NEMÁTE KONTROLU.

MYSLÍ, KTERÁ NENÍ NIKDY PŘÍTOMNA. VYUŽIJTE TENTO ČAS K PROBUZENÍ SE ZE STAVU IDENTIFIKUJÍCÍHO SE S MYSLÍ ONOHO "DOMU", JEŽ JE POSTAVEN NA PÍSKU.


VYUŽIJTE TENTO ČAS JAKO PŘÍLEŽITOST DOJÍT K REALIZACI (UVĚDOMĚNÍ),

SI TOHO, ŽE JSI MNOHEM HLOUBĚJI, NEŽ JSI VŮBEC PŘEDTÍM VĚDĚL.


JSI TLAČEN, ABY JSI ŠEL HLOUBĚJI, PROTOŽE NEMŮŽEŠ UNÉST UTRPENÍ, NEŠTĚSTÍ, ÚZKOSTI, AŤ UŽ TO NAZVEME JAKKOLIV.


A TA NEJPODSTATNĚJŠÍ VĚC V JAKÉKOLIV SITUACI JE, STAV VĚDOMÍ (UVĚDOMĚNÍ) ,

VE KTERÉM SE SETKÁVÁŠ S DANOU SITUACÍ. A TOMUTO BY JSI MĚL VĚNOVAT VÍCE POZORNOSTI, NEŽ ZPRÁVÁM, ČI ČEMUKOLIV JINÉMU, CO POSLOUCHÁŠ, NEBO SLEDUJEŠ. ANO MŮŽEŠ TO TAKÉ DĚLAT, ALE JAKÝ JE STAV TVÉ VĚDOMÉ PŘÍTOMNOSTI? (UVĚDOMĚNÍ - BÝT SI VĚDOM).

S TÍMTO MŮŽEŠ NĚCO UDĚLAT.

NENÍ MNOHO, CO MŮŽEŠ UDĚLAT S VNĚJŠÍMI SITUACEMI. ANO, MŮŽEŠ UDĚLAT NĚJAKÁ PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ. MŮŽEŠ POMOCI DRUHÝM LIDEM, DO MÍRY, KTERÁ JE MOŽNÁ. JE V POŘÁDKU UDĚLAT, CO JE POTŘEBNÉ.MNOZÍ JSOU NUCENI NYNÍ ZŮSTAT DOMA A NEČEKANĚ MUSÍ ABSOLVOVAT "SAMOTKU". COŽ JE TAKÉ PŘÍLEŽITOST.


A TAK VYUŽIJTE TENTO VZÁCNÝ ČAS, KTERÝ ZDE NYNÍ MÁME, PROTOŽE JE TO SOUČÁSTÍ PROBOUZEJÍCÍHO SE VĚDOMÍ LIDSTVÍ. DÁ SE ŘÍCT, ŽE SE TO JEVÍ VELMI PARADOXNÍM. NĚCO, CO NA POVRCHU VYPADÁ VELMI NEGATIVNĚ A JEVÍ SE JAKO PŘEKÁŽKA. ANO, PRO LIDSKOU BYTOST, NA ÚROVNI POHODLÍ JE TO PŘEKÁŽKA. PŘEKÁŽKA V ROVINĚ POHODY NA FYZICKÉ ÚROVNI. ANO, DOČASNĚ ANO.

ALE NĚCO, CO SE JEVÍ JAKO PŘEKÁŽKA, Z OBECNÉHO POHLEDU, JE VE SKUTEČNOSTI PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VÁS, ABYSTE SE PROBUDILI. DO HLUBŠÍ, NEBO ŘEKNĚME VYŠŠÍ ÚROVNĚ VĚDOMÍ.


LIDSKÉ BYTOSTI SE NEPROBUDÍ, DOKUD JSOU VE SVÉ KOMFORTNÍ ZÓNĚ.

PROBUDÍ SE, POKUD JSOU VYTAŽENI ZE SVÉ KOMFORTNÍ ZÓNY.


NE VŠAK VŠICHNI.

JE TO PŘÍLEŽITOST.


POKUD SE VŠAK NEPROBUDÍŠ, VE FÁZI MIMO SVOU KOMFORTNÍ ZÓNU, PAK TRPÍŠ.

JSI NEŠŤASTNÝ, PLNÝ ÚZKOSTI A STRACHU. NENAŠEL JSI "SKÁLU."


ROZDÍL MEZI TÍMTO PŘIROVNÁNÍM A AKTUÁLNÍM ŽIVOTEM, JE ŽE ČLOVĚK V TOMTO PŘIROVNÁNÍ MĚL VYKOPÁNO HLUBOKO A DŮM JIŽ STÁL PEVNĚ NA SKÁLE.

A AŽ POTÉ PŘIŠLA POVODEŇ, VE KTERÉ STÁL "DŮM" NEOTŘESITELNĚ.


VE SKUTEČNÉM ŽIVOTĚ SE ČASTO STÁVÁ, ŽE VÍTR, POVODNĚ A DEŠTĚ,

ÚTOČÍ NA DŮM, ČÍMŽ JE MYŠLENO, ŽE SE VE TVÉM ŽIVOTĚ OBJEVÍ ONO NEŠTĚSTÍ.

A TOTO NEŠTĚSTÍ, TĚ NAVÁDÍ, POKUD JSI TAK JIŽ NEUČINIL, ABY JSI ŠEL HLOUBĚJI.


NENÍ VŠAK POZDĚ ZAČÍT KOPAT NYNÍ. NYNÍ, TVÁŘÍ V TVÁŘ NEŠTĚSTÍ.


MNOHO Z VÁS JE JIŽ V PROCESU PROBOUZENÍ SE. PRAVDĚPODOBNĚ VĚTŠINA Z VÁS, KTERÁ NYNÍ POSLOUCHÁ.


A TO, CO SE NÁM DĚJE NYNÍ, JE NÁDHERNÁ PŘÍLEŽITOST, ABYCHOM ŠLI HLOUBĚJI.

DALŠÍ PROHLOUBENÍ, ZRYCHLENÍ V PROBOUZENÍ SE.


TAK JAK NEJVÍCE MŮŽETE, OBZVLÁŠTĚ, KDYKOLIV JSTE KONFRONTOVÁNI SE STRACHEM A EMOCEMI, V MOMENTĚ, KDY SI JE UVĚDOMÍTE, TAK V TOMTO OKAMŽIKU, V TOMTO MOMENTĚ ZJIŠTĚNÍ, NENÍ ČEHO SE BÁT.


A TOHLE MUSÍTE, KAŽDÝ SÁM ZA SEBE POTVRDIT. POTVRDIT, ZDA JE TO PRAVDA, ČI NE.


POKUD PŘIJDE STRACH, PŘICHÁZÍ Z PŘEDSTAVY O BUDOUCÍM OKAMŽIKU.

DOSTANU TUTO NEMOC? ZEMŘU? DOSTANE MŮJ MILOVANÝ TUTO NEMOC?

MÉ DĚTI, RODIČE, ZEMŘOU? PŘEDSTAVUJEŠ SI, ŽE BY SE TO MOHLO STÁT.

ALE NYNÍ SE NIC TAKOVÉHO NEDĚJE.

TEDY, KDYKOLIV VNÍMÁŠ, ŽE SE TVÁ POZORNOST PŘESOUVÁ KE STRACHU,

UVĚDOM SI: "OK, ZTRATIL JSEM PŘÍTOMNÝ OKAMŽIK. ZTRATIL JSEM SÁM SEBE

VE SVÉ MYSLI. V PŘEMÝŠLEJÍCÍ MYSLI.“ PROTOŽE NÁSLEDNĚ SAMOZŘEJMĚ EMOCE NA AKTIVITU MYSLI REAGUJÍ .


JAKMILE TO POSTŘEHNEŠ, "OK, ZTRATIL JSEM PŘÍTOMNÝ OKAMŽIK, JSEM ZTRACEN V MYSLI", VRAŤ SE ZPĚT DO PŘÍTOMNOSTI.


PÁR POMOCNÝCH RAD, JAK TO UDĚLAT:


UVĚDOM SI SVŮJ DECH.

UVĚDOM SI VNITŘNÍ ENERGETICKÉ POLE SVÉHO TĚLA, DÍKY NĚMUŽ JE TĚLO ŽIVÉ.

A TUTO ŽIVOTNÍ ENERGII, KTERÁ VYŽIVUJE TOTO TĚLO, CIŤ JI.

VNÍMÁŠ DECH A CÍTÍŠ ŽIVOT V TOMTO TĚLE.

UVĚDOMUJEŠ SI SVÉ VNÍMÁNÍ, DÍVÁŠ SE KOLEM.

PŘÍTOMNOST.

JSI SI VĚDOM TÉTO PŘÍTOMNOSTI, KTERÁ JE NEODDĚLITELNÁ OD TOHO, KDO JSI.

TATO PŘÍTOMNOST, KTERÁ JE NEODDĚLITELNÁ OD TOHO, KDO JSI, TOHLE JE OHROMNÉ UVĚDOMĚNÍ.

TOHLE MÁ K TOBĚ BLÍŽE, NEŽ OSOBA. PŘÍTOMNOST JE MNOHEM HLUBŠÍ, NEŽ OSOBA.


A TAK BYLO POTŘEBA NEŠTĚSTÍ, ABY TOHLE MOHLO BÝT NALEZENO.

A NEBO MOHLO BÝT PROHLOUBENO TO, CO JIŽ NALEZENO BYLO,

ALE NEBYLO JEŠTĚ DOSTATEČNĚ HLUBOKÝM UVĚDOMĚNÍM.


TOHLE JE OBDOBÍ OBROVSKÉ PŘÍLEŽITOSTI.


VYUŽIJ HO.


NEPROMARNI HO.


EXISTUJE RČENÍ, KTERÉ ŘÍKÁ: „KDYŽ EGO STÉNÁ ZA TÍM, CO ZTRATILO,

DUCH SE OPĚT RADUJE Z TOHO, CO NAŠEL.“


TAKŽE, CO VYPADÁ ZLE NA POVRCHU, MÁ VŽDY HLUBOKÝ SMYSL.

BRZY SE SPOLU OPĚT USLYŠÍME A MEZITÍM, BUĎ ZDE, BUĎ PŘÍTOMEN,

NEZTRAŤ SÁM SEBE V MYSLI.

NEZTRAŤ SÁM SEBE VE STRACHU.

NALEZNI A BUĎ ZAKOŘENĚN,

V TÉTO "SKÁLE", VE SVÉM BYTÍ.


DĚKUJI.

ECKHART TOLLE


Překlad: Samaya Kefalí (jak nejlépe dovedla :-))

215 zobrazení
Pro Samayu Kefalí vytvořila s hlubokou úctou a láskou Michaela Parida