top of page

VNĚJŠÍ PROJEKCE AUTORITYNádherný den milovaní,


v tomto týdnu se zrodila meditace, kterou jsme procházeli a jejím tématem byly autority ve vnějším světě. Právě ony původní projekce rodičů, které se nyní odrážejí v událostech naší země.


Byla zvědomována témata, která se v tomto čase ukazují přes rozhodnutí a veškeré děje, které vidíte. To, co vám realita předkládá vně, je plně odraz vašeho ztotožnění se s tím. A protože je zde vlákno, pouto k tomuto projevu, pak vás nějakým způsobem zasáhne, zabolí, nebo přinese jakoukoliv nutnou zkušenost, která má být pochopena a vy tímto získáte příležitost se osvobodit. Vyháknout se od této projekce.

Jak? Skrze pochopení, přijetí a ochotu již více ji neživit svou pozorností.

Vnější svět je vaše "tvorba" a jen vy ho můžete změnit, tím, že si jakékoliv pnutí ve vztahu s tímto odrazem uvědomíte a vědomě, s díky za to, se rozhodnete již více se tím nezaobírat. nechat to prostě být.


A právě aktuální projektující se síly skrze dění jsou nádhernou příležitostí k tomu, aby mohlo dojít k uzdravení těchto vazeb, vztahů. Jelikož autorita úřadů a vlády je právě onen "rodič", který "omezuje", "zakazuje", "něco mi bere", "ovládá mne" atd.

Když se však s tímto polem vnitřního boje, zlosti a nebo smutku vědomě zastavíte své tendence skočit do toho, nechat se vtáhnout a opět to živit, vytváříte ohromný potenciál k tomu, aby se vnější projekce změnila, nebo minimálně se vás přestala dotýkat a přestala řídit váš život.

Je to dar Vědomí k tomu, abychom dospěli a uvědomili si svou sílu tvůrce a chopili se jí. Přijali svou sílu pozornosti jako onen tvořivý element, který touží být nasměrován tam, kde to má smysl - k sobě k transcendenci oněch odrazů.


Učte se jak nejlépe umíte být vědomými si svých tendencí hodnotit, vysmát se, nadávat atd. Komu vlastně? Koho chcete změnit? Svůj vlastní odraz? Otisk ve vnější realitě? To je nemožné.


Změnit lze jen vnitřní scénář, skrze pochopení a opuštění navyklých mechanismů mysli. Takovou sílu máte.


A když dospějete ve svém pochopení, vytvoříte potenciál k tomu, aby k tomuto vyššímu pochopení dozrál rovněž vnější odrážející se svět.


Vy jste semínky Světla, jež přináší změnu, ale začíná u každého jednoho z nás.

Chopte se své síly a obraťte ji do nitra, k nalezení zdroje, jenž dokáže přinést svobodu, skutečnou svobodu. Zdroje ve kterém je prostor schopnosti milovat bezpodmínečně vše takové jako to je.


Sílu, jenž vždy mává bílou vlajkou ke každému projevu.

Soucit a důvěru, protože právě tím JSTE.


Odhalte své tendence, prozkoumejte své nitro, mechanismy a navyklá jednání. Obejměte vzpomínky dětství skrze soucit k nevědomosti svých rodičů a rozpusťte to.

Tímto se vnější autority uzdraví a navrátí se do nitra autority vaší vlastní a stanete zde plně sami za sebe.


Probudí se. Vrátíte se k vlastní síle - autoritě kterou jste sami sobě jen vy.


Svoboda roztáhne svá křídla a duch v těle dospěje - osvítí sebe a vnější svět. Nalezne pravdu, kým skutečně JE.


Kéž se tak stane.


S díky, objetím, láskou a hřejivým požehnáním všemu a všem.

Samaya


foto: www.michaelaparida.cz

72 zobrazení

Comments


bottom of page