Nová meditace: "Důvěřuj, vše je v pořádku. Aneb Světlo pro vnitřní a vnější svět."Drazí,


s velikou úctou a láskou přináším novou meditaci s názvem DŮVĚŘUJ, VŠE JE V POŘÁDKU, aneb SVĚTLO PRO VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SVĚT.


Vznikla spontánně před pár dny a nyní již letí dokončena k vám. Kéž je vám milujícím průvodcem na cestě k uzdravení, nejen emocionálnímu, fyzickému, ale i mentálnímu.

Kéž vás navede na cestu, kvůli které jste zde přišli.


Není třeba zachránit svět, je potřeba proměnit náš vnitřní svět. Vnitřní svět se odráží vně. My tvoříme to, co je vně. Vidíme to, čemu věříme. Čemu dáváme pozornost, to se vně nás projevuje. Není nutné chtít zachraňovat druhé. Je třeba, abychom se stali tím, co chceme u ostatních a venku vidět. Neznamená to ignoraci k druhým, ale znamená to zejména, již déle neignorovat sebe.


Naše pozornost velmi dlouho byla vně, hledala, doufala, že najde….ať už naplnění, přijetí, lásku, nebo klid. Není to tam a celá situace a dění okolo nám ukazují, že je nejvyšší čas změnit přístupy, přehodnotit chybná přesvědčení a začít svou pozorností obdarovávat sebe. Dát čas, lásku a energii tomu, kdo jediný může nastolit skutečnou změnu a dát zrod opravdové lásce.


A tak přináším tato slova, která si nesou více, než jen pochopení. Jsou novou cestou, pomocníkem na cestě k sobě. K jednoduchosti, bez usilování, snahy a boje.


Vracejte se s k meditaci opakovaně, bude ve vás otevírat další a další vrstvy k pochopení a provede vás tímto časem. Věřte, že tak jak vnější dění přišlo, tak zase odejde. Avšak využijte toto období k tomu, k čemu je zejména určeno. Je to dar Universa, ostrá otočka ze vnějšího, dovnitř, od aktivit k pasivitě, od druhých k sobě.


Buďte hodně upřímní a vnímejte své motivace v každodenním konání a učte se nemrhat svou energií již tolik navenek. Jste změnou, světla probuzení, která mohou změnit vše ve velmi krátkém čase. Buďte majáky, vzorem, příkladem pro ostatní. Nemusíte nic speciálního vykonávat, udělejte to co udělali staří Mistři jako Ježíš, Buddha a další. Nasměrovali tu nejmocnější sílu pozornosti do nitra, domů, k sobě, k srdci….a zabydleli se zde. To začalo měnit svět okolo nich a dodnes jsou nezapomenutelní. Proč? Právě pro tuto záři, která v jejich srdcích explodovala. A vy nejste jiní než oni. Ukázali nám, co lidská bytost dokáže, ne aby byli výjimkou, ale abychom zazářili jako oni. Oni nejprve našli sami sebe a až poté se stali velikými učiteli, bez ega.


To, že tyto řádky čtete, není náhoda. Moudrost duše vás k nim dovedla, aby i vám ukázala cestu k té nejvyšší lásce a vede vás a povede. Je jedno kudy, ale dělá, co může, aby jste byli plně osvobozeni z pout iluze a utrpení.


Kéž se tak stane a vaše světlo je tím nejvyšším světlem, pro zažehnutí světla světa.


Vy jste stavebním kamenem, ostatní bude lehce následovat.


Sviťte v sobě a změní se vše okolo.


Má to větší sílu, než se může zdát.


S láskou a požehnáním navěky,


Samaya

0 zobrazení
Pro Samayu Kefalí vytvořila s hlubokou úctou a láskou Michaela Parida