top of page

LÁSKA KE ZMĚNĚPožehnaný den milovaní,


srdečně Vás opět zdravím v tomto krásném slunečném letním čase a posílám milující objetí. 


Naše životy jsou dokonale a nekompromisně nořeny do rovnováhy a harmonie. Jakoby celé pole kolem nás opakovaně říkalo pusť se, vzdej se, nebojuj, nesnaž se, opusť přísnost, povol. Tahá nás ze starého světa.


Přesněji řečeno, dává nám kouzelnou šanci vyplout ze zvyku trpět, bojovat a tlačit. Potenciál života je zázračným světlem, které se vylévá na naše těla. Toto světlo rozdmýchává staré, aby bylo uviděno, pochopeno a puštěno. Tělo zakouší požehnanou proměnu a v důvěrném odevzdání se těmto proudům změn dostává příležitost stát se lehčím, světelnějším a spolu s tím více odevzdaným a automaticky šťastnějším.


Padáme do přítomnějšího Bytí, ale spolu s tím si musíme dovolit opustit staré koncepty, představy o tom jak se má žít. Opustit staré pohledy na mnohé způsoby jednání a dovolit jim přerodit se do "vyšších" nových forem. Ty se mohou jevit jajo nezapadající do toho, jak jsem mnoho let žili a jak jsme na svět nahlíželi. Dovolte si otevřít se neznáménu a tomu, co se jeví být odsouzení hodné. Takto to vidí jen mysl - srdce se na tuto jízdu nesmírně těší.


Dnešní mládež, která je některými souzena za svou "divnost" je semínkem, zdánlivých extrémů. Ale oni jen narovnávají extrém sebepotlačení ve kterém jsme žili naše životy my sami. A tak vnímáme-li je jako, že jsou "mimo". Pak s odvahou nakoukněte, kde vy sami jste "mimo" svou přirozenost - lapeni v extrému, který není vaší skutečnou přirozeností. Přirozeností ve smyslu svobody, žití sebe, bez ohledu na druhé. Bez zvyku žít podle někoho tam venku. Na úkor sebe, jen aby byl "klid", který se samozřejmě tak jako tak nedostavuje.


Vnímejte dnešní mladou generaci novýma moudřejšíma očima. Učte se na tom, co se vám na nich jeví jako "porouchané". Je to zpráva po vás, informace o vás. Nedávejte to však egu, které může mít tendenci spadnout do pocitů viny a víry v to, že jsem "špatně". Dejte to srdci, které tímto říká: "Žil jsi nějak, byl jsi nějaký, mělo to tak být, muselo to tak být. Zdá se, že je čas pootočit úhel pohledu a uznat, že by nebylo od věci se některých starých zvyků s důvěrou pustit a otevřít se větší svobodě".


Sdílím níže krátké prohlášení k tomuto pro toho, s kým zarezonuje:

"DOVOLUJI A PŘIJÍMÁM ZMĚNU, DOVOLUJI SI VZDÁT SE ZVYKU PŘEBÍRAT ZODPOVĚDNOST ZA ŽIVOTY DRUHÝCH A ZBAVUJI OSTATNÍ ZODPOVĚDNOSTI ZA TEN MŮJ. DOVOLUJI SI VYPLOUT ZE STARÉHO SVĚTA UTRPENÍ A ZÁVISLOSTÍ A VOLÍM SI BÝT SÁM SEBOU. VOLÍM SI SVOBODU, ŠTĚSTÍ A PLNOST SEBE SAMA. UŽ JE ČAS A DĚKUJI."


A právě v proudu toho, co se s láskou z pole lásky na nás vylévá bylo zrozeno na cestu pro nás, jako podporující otisk k uvolnění, vyvázání se, vzestoupení a pochopení těchto:

11 NOVÝCH SVĚTELNÝCH ESENCÍ

4 AURA SPRAYE

3 OLEJOVÉ PUMPIČKY

3 ROLL-ONKY

1 TĚLOVÝ OLEJ


Jejich názvy zní:

MILUJI A JSEM MILOVANÁ/Ý - aura spray

ENERGIE A SÍLA - olej

TICHO, KLID A MÍR - aura spray

DŮVĚRA A PLYNUTÍ - olej

LÁSKA KE ZMĚNĚ - olej

SVĚTLO KOMUNIKACE - aura spray

RADOST ZE ŽIVOTA - aura spray

VNITŘNÍ SÍLA - tělový olej - zatím největší objem vůbec - 150ml

SVĚTLO SVOBODY - roll-on

PÍSEŇ SRDCE - roll-on

KOUZLO INTUICE - roll-on


Hluboce objímám a žehnám do všech okamžiků.


S láskou,


Samaya

13 zobrazení

Commenti


bottom of page