Meditace, je vůbec třeba?


"Tak jako klid a ticho žijí ve své nehybnosti,

pak jedině zde lze nalézt tyto ctnosti.

Hledáte změnu, štěstí a klid bez boje?

Pak zastavte se a veďte pozornost zpět do zdroje."

Vzhledem k tomu, že opětovně otevírám meditační setkávání - večery, sdílím spolu s tímto tyto řádky.

V tématu meditací lze nalézt zřejmé nejasnosti. Mnozí ji vnímají jako činnost, která přísluší jen některým, snad těm duchovním, či bláznivým. Jiní mají pocit, že zastavení se, zklidnění a nicnedělání je mrhání časem a zbytečnost. Tato "aktivita" si však nese ten největší dar, jaký si jen dovedete představit. Po celý život jste vedeni k neustálému usilování, snažení se a boji o lásku, přežití a klid. V podstatě vše, co lidstvo dělá je honění se za klidem. Ale jakmile se zastavíte, nedaří se vám být klidní a mysl těká a stále vás pobízí k další činnosti, i kdyby tou činností bylo přemýšlení. Hledáme-li klid, musíme se s ním setkat. Nelze nalézt klid konáním. Je to paradox, iluze, kterou mnozí žijí. Klid lze zažívat pouze setkáváním se s klidem. Tak dlouho, dokud se jím sami nestaneme. A z ticha a klidu se rodí přirozená a bezusilovná radost.

Klid a ticho jsou největší drahokamy, které nám byly společností odebírány. Proč? Snad abychom nenašli sami sebe? Abychom se obětovali povinnostem a druhým a nebyli šťastni? A léta utíkají, usilujeme o přízeň druhých a o jejich lásku a ona stále nepřichází. Proč? Protože lásku nelze nalézt vně nás samých. Láska vyvěrá z našeho srdce, z prvotního vztahu, který máme sami se sebou. A pokud nás svět od sebe odvádí, dáváme se mu a vzdalujeme lásce a skutečnému štěstí. Mysl nás může přesvědčit, že to takto není, ale dříve nebo později uvěříme. Zkušenosti nás vedou, dokud to, co nefunguje, nevzdáme :-). Vše má svůj vývoj a vše je vždy správně. Nicméně se však více a více lidí otevírá vyšší moudrosti a hledají odpovědi na otázky, hledají způsob, jak být skutečně šťastni.

​Proč meditace?

Meditace je jednou z krásných a nejpřímějších cest. Dva roky jsem vedla meditace více mluvené a spojené hodně s vizualizací. Čas se však mění a mnohé pokročilo a nyní vám nabízím meditace spojené s hlubokou relaxací, která vás povede ke schopnosti být se sebou, ke schopnosti "vypnout" mysl, zastavit se a nedělat nic - dovolit si to, s důvěrou, že mohu. Slovo naučit se to, je zde velmi trefné, protože tělo i mysl zpočátku mají tendenci se bránit a přesvědčovat vás o tom, že je to zbytečnost a že to není pro vás. Nenechejte mysl, aby vám lhala, nenaslouchejte jí, dejte šanci nové zkušenosti, protože vše co je nové, je vždy vyšší a je cestou k větší spokojenosti, zdraví a radosti v životě. Nové meditace budou tedy méně vizualizační a slov rovněž výrazně ubude.

Je to nuda....

Z počátku ano. Mysl vás bude přesvědčovat, že to je o ničem, že tu není žádná akce, není to zábavné a nic to nepřináší. Je to její snaha vás vrátit zpět do světa usilování a honění se, byla k tomu příliš dlouho trénovaná. Dali jsme ji mnoho času a energie a ona se chopila žezla a koruny. Bude vás stále držet ve vzpomínkách minulosti a v očekávání toho, že štěstí přijde v budoucnosti, když udělám to a tamto, budu mít peníze a nebo partnera. Věřte, že nic vás neudělá trvale šťastným, pokud se nenaučíte být šťastní se svou vlastní přítomností, bez závislosti na druhých a vnějším světě.

Neumím meditovat....

A z tohoto důvodu jsem zde pro vás, abych vás provedla cestou počátečního neklidu ke skutečnému ztišení se, zklidnění a míru. Do místa vašeho srdce, které vás osvobodí od strachu, napětí, zlosti, nespokojenosti, nespavosti a nemocí. Do místa, ve kterém sídlí láska a kterému tímto předáte zpět žezlo a korunu, jež mu právem náleží. Vaše vztahy se začnou měnit, do života vám vstoupí noví lidé, lepší práce, větší hojnost a lehkost života bude jasnější a jasnější.

Co je k tomu potřeba?

Nemusíte znát vůbec nic, postačí vaše ochota ke změně a rozhodnutí pro štěstí a radost. To úplně stačí. nepotřebujete mít schopnost vizualizace ani soustředění, není potřeba sedět v lotosovém sedu, nepotřebujete nic než SEBE.

Témata meditací?

Tentokráte se budou meditace více opakovat. Zvolila jsem meditace, které jsou oproti "starým" hodně upravené a pomohou vám postupně se více a více uvolnit, zbaví vás hlučné mysli, neklidu a napětí.

1. Meditace na rozpuštění strachů, boje a napětí - osvobození od emocí

2. Meditace k uzdravení vztahů, jež probouzí schopnosti cítit - léčení srdce

3. Meditace sestoupení z mysli do srdce - ztišení mysli a nalezení ticha

4. Meditace k uvolnění těla a jeho léčení - otevření se zdraví

5. Meditace k propojení s živly - velmi harmonizující a ukotvující v těle a životě

Nejde o to něco skrze meditace získat, jde o to, abyste umožnili dekonstrukci všeho, co jste za život nasbírali a brání vám v tom, abyste zpomalili, uvolnili se a zažívali lásku. Slovo meditace možná není úplně ten správný výraz. Jde v podstatě o relaxaci se sebou. O schopnost snést svou vlastní přítomnost a najít klid. Jakmile se snesete sami se sebou a přestanete se sebou bojovat a od sebe utíkat, to stejné se odehraje ve vašich vztazích. Partneři se přiblíží a láska započne sílit. Pokud milujete sebe, jste milováni. Pokud ctíte sebe, jste ctěni. Pokud obdarováváte sebe svou vlastní přítomností, jste obdarování.

Kéž vás vaše srdce vede do vašeho srdce a naleznete to, kým skutečně jste.

Těším se na každé setkání s Vámi.

S láskou,

Samaya

https://www.vnitrnilaska.cz/


291 zobrazení
Pro Samayu Kefalí vytvořila s hlubokou úctou a láskou Michaela Parida