Aktuální sdílení - Cesta k Lásce


Po delší odmlce vás všechny zdravím, z celého srdce přeji krásný již skoro jarní čas a všem ženám rozkvetlý dnešní den Žen.

Zima už pomalinku mává a mizí za kopci a věřím, že jste s láskou přijali vše, oč žádala. Zejména vaši odvahu setkat se hlouběji se sebou samými a nasměrovat pozornost z vnějšího světa k sobě, k péči o sebe a k ochotě věnovat si zase o kus více prostoru a času - svobody.

Vesmír nás otevírá vyššímu vědomí, přináší proudy lásky do našich životů, abychom našli svou pravou podstatu, probudili se ze sna iluze a předali žezlo a korunu z rovin mysli zpět našemu srdci. Ač se má mysl tendenci bránit a staré jistoty přestávají být tak jistými, není jiná možnost, než se uvolnit a odevzdat se důvěře v samotnou existenci.

Je po nás žádáno pustit se usilování, snahy a boje o přežití. Jsme učeni nehledět už tolik do minulosti a budoucnosti a více nebýt v aktuálním týdnu, ani v zítřku, ale dnes. Nejen v dnešním dni, ale Tady a Teď. Věřit, že nás Láska miluje, protože my sami jsme Láskou. A jak by mohla Láska nechat zemřít Lásku, to co je samo o sobě nesmrtelné a nikdy nekončící?

Usaďte se ve svém středu a uvolněte se v životě, těle a bytí. Nechejte proud a milost v níž plavete, aby pro vás konala. Jste tady, abyste byli šťastní, klidní a vyrovnaní a usilováním, snahou a bojem toho nelze dosáhnout.

A tak se zhluboka nadechněte, povolte ramena a napětí a dovolte životu, aby se o vás postaral. přesněji řečeno, uvěřte v to, že se o vás stará a vede vás k naplněnému bytí, k tomu, kdo skutečně Jste - svobodou, klidem, radostí a mírem. Tohle je vaše pravá podstata - dejte jí svou pozornost a ona bude růst.

Čeká na Vás již eony věků, čeká až si ji všimnete. Je tichá a klidná a jedině v tichu a klidu ji lze najít.

Jsem s hlubokou láskou a děkuji za vaše oči, jež dopadají na řádky, děkuji za vaše srdce, které je čte.

Děkuji za vás a těším se na společná setkání, během níž budete mít příležitost najít další část sebe, spojit se s pravostí vás samých, srdcem a osvobodit se z pout mysli, iluze a omezení.

Do prázdnin můžete za mnou dorazit na celodenní semináře:

31.3.2019 do Trutnova

20.4.2019 do Berouna u Prahy

11.5.2019 do Ostravy

9.6.2019 do Kašavy u Zlína

Všechny semináře s názvem "JÁ JSEM LÁSKA" budou zaměřeny na cestu do nitra, na propojení se se schopností opustit strachy a mysl. Provedu vás způsoby, jak sestoupit z roviny myšlenek k srdci a opustit tak tlaky na sebe, na svět a na boj s tím, co je. Najdete způsoby jak se více uvolnit do důvěry a otevřít se tak Lásce, aby mohla skrze

vaší otevřenost proudit do každého aspektu Vašeho života.

Celým svým srdcem vás objímám, žehnám do každého nádechu a výdechu a děkuji, že JSTE, že JSME.

S láskou,

Samaya

https://www.vnitrnilaska.cz/


190 zobrazení
Pro Samayu Kefalí vytvořila s hlubokou úctou a láskou Michaela Parida