AA Michael - Slunovrat v červnu 2018 a Lví brána 8/8 2018


AA Michael prostřednictvím Celie Fenn

Svatý rok 2017/18 se blíží ke konci a Vlna Světelných kódů a Energie, která byla uvolněna při Lví Bráně 2017 dosahuje svého vrcholu při červnovém Slunovratu 2018. Milovaní, byla to mocná cesta, neboť Vlny Kódů Světla a Vody aktivují více hlubších úrovní přeměny na vaší Planetě. Pokračující vlny přeměn, které cítíte zvláště od března tohoto roku, jsou všechny součástí jedné Vlny Světla, která byla uvolněna z Velkého Centrálního Slunce/Galaktického středu v době Lví brány 8/8 v srpnu 2017.

Nyní víte, že ve Kvantové fyzice je možné zažít světlo jako částici a jako vlnu. To znamená, že jednotnou „událost“ je možné zažít jako „vlnu“ zevnitř kontinua Času/Prostoru.

Tak jste během Svatého Roku zažívali vlny Kódů transformačního Světla a Vody. Tyto Kódy přeměňovaly a rozšiřovaly vaše Světelné Tělo a čistily a aktivovaly vaše Fyzické Tělo. Kódy Diamantového Světla obsahují informaci, která aktivuje Mřížky vašeho multidimenzionálního Světelného Těla, zatímco Kódy Diamantové Vody pročišťují „vody“, ze kterých se skládáte a přinášejí jasnost a záření do vašeho Fyzického Těla, jako nezbytný předpoklad aktivace Šablony vašeho Diamantového Těla Nové Země.

Milovaní, v tomto minulém roce jste se ponořili hluboko do stále hlubších vrstev vědomí. Tam jste se setkali s velmi hlubokými vrstvami Božského ženství, těmi aspekty Duše a Ducha, které vedou vaše hmotné bytí inkarnací na Zemi.

Na své hluboké cestě jste se setkali s posvátným Ženstvím jako s „Jezerní Paní“ a ona předala Posvátný Meč Exkalibr Božskému Mužství. Tím předává moc Božskému Mužství, aby vystoupilo a tvořilo, bez boje nebo agrese, ale jednoduše v Proudu Božské Lásky.

Víme, že mnoho z vás je unaveno bojem o přežití na Zemi. Říkáme, že to je teď pryč. Jakmile se spojíte se svým hlubokým Božským Ženstvím a dovolíte Mužství vzít Meč Pravdy, který odsekne veškerou iluzi, tak získáte moc tvořit svou cestu bez úsilí. Vaše Realita se bude jednoduše zhmotňovat kolem vás podle vašeho přání a potřeb, tak jak je specifikováno v Šabloně Diamantového těla Nové Země.

Starodávná historie Siria/Egypta o Isis a Osirisovi v mnoha ohledech učí stejnou pravdu. Je to Isis, Božské Ženství, které musí dát moc Osirisovi, Božskému Mužství, k aktu magického tvoření, aby mohlo být zrozeno Nové ve formě magického dítěte Hora. Je to Horus, kdo vypudí temnotu a vytvoří Věk Světla.

Milovaní, jste připravení, účastnit se tohoto hlubokého a zářivého spojení „Svatého Manželství“. Ve vás se slaďují energie Dvojplamene Božského Mužství a Ženství do Harmonie a Získání moci! V tom okamžiku může být zrozeno Nové jako Svatý Zákon/testament Božské Lásky a Harmonie na Zemi.

Tak v každém z vás dává jednota vnitřního Dvojplamene povstat získání moci, magie a zkušeností nádherné Nové Země.

Při tomto Slunovratu budete cítit moc přílivu Kódů Diamantového Světla a Vody, jak vaše Duše, Tělo a Duch vytvářejí toto divukrásné vnoření nebo-li Svatou Jednotu známou jako „Svaté Manželství“, kdy se všechny aspekty sjednotí, aby vyjádřily Božskou Lásku, Tvořivost a Soucit.

Když budete vstřebávat a objímat tyto mocné energie, určitě dobře pečujte o své fyzické tělo, neboť se aklimatizuje na tyto mocné nové frekvence a vibrace.

Nová Vlna: Planetární Nový rok a Lví brána 2018

A tak , Milovaní, přijíždíte k Branám Nového Cyklu a Novému Svatému Roku. Planetární Nový Rok začíná 26 července po „dni mimo Čas“, který spadá na 25. července.

To je okamžik, kdy se otvírají Lví Brány a je vytvořena možnost nové a vyvinutější Spirály Času, a ta může být vytvořena pro příští Svatý Rok. V této době je velmi důležité udržet své osobní vibrace vysoko a jasné, prosekat se veškerou iluzí a zaměřovat se jen na Lásku a Harmonii. Nedovolte nikomu, ani nějaké události, aby vás v této době stáhli dolů do strachu a zlosti, protože tyto emoce vás budou udržovat na nízkých frekvencích a zamezí vám dostat se na vyšší úroveň vědomí. Pamatujte, abyste byli Světlem a vaše srdce ať je lehké jako pírko, když proplouváte nahoru do vyšších úrovní bytí v Novém Cyklu.

Po Pádu Atlantidy a ztrátě integrity ve Starověkém Egyptě bylo spojení se Svatými Lvími Bránami a energií Svatého Lva ztraceno. Lidé byli od této znalosti odříznuti a z časových spirál se staly „časové linie“ (přímky) a byly zamčeny do iluze, falše a manipulace těmi, kteří měli temná srdce.

Nyní, při úsvitu Nové země, je vám dána příležitost se znovu spojit s Královskými Lvími Strážci a v rámci Svatých Spirál Času a Zhmotňování tvořit v dokonalé Jasnosti a Integritě.

Jak přistupujete k Hvězdné Bráně 8/8, neboli Lví Bráně, Strážci Světla čekají, aby vás provedli Bránou do vyšších úrovní vědomí a tvoření.

Jak ctíte Minulost a Budoucnost, které jsou představovány Královskými Lvy Brány, jste intenzivně zaměřeni na NYNÍ jako na místo Tvoření a Manifestace/Zhmotňování.

V této době bude také uvolněna Nová Vlna Světla z Velkého Centrálního Slunce, aby dala moc této nové Časové Spirále Nové Země. Bude to nejjasnější a nemocnější Vlna Světla, jaká dosud Zemi objímala, a také bude ve Svatém Roce 2018/19 pociťována jako Vlny Přeměny a Tvoření.

Tato Nová Časová Spirála vám dá příležitost tvořit a zhmotňovat své sny. Mnozí z vás cítili v tomto minulém roce hlavní změny ve své práci, vztazích a energiích doma. To vše znamenalo jen „nechat jít“, aby vás to postavilo do pozice na nové místo, ze kterého můžete tvořit svůj sen Nové Země.

Přejeme vám Světlo, Radost a Moc při tvoření své nové Cesty Lásky v Multi-dimenzionální Nové Realitě Země.

Copyright a zdroj originálu: Celia Fenn, http://www.starchildglobal.com.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky.


Pro Samayu Kefalí vytvořila s hlubokou úctou a láskou Michaela Parida