Solara - FRAGMENT SOLAŘINA REPORTU NA ČERVEN 2018 - Přeměna v zóně Přechodu


V květnu jsme zažívali mocný příliv Nové Reality AN, která významně ovlivnila naše celé bytosti. To spustilo nesmírný RESET 11*11*11, který budeme dál zažívat v červnu. RESETY 11*11*11jsou nanejvýš vzácné a vlnu za vlnou se šíří uvnitř i vně, dokud nic nezůstane nedotčeno. (Jediný další RESET 11*11*11, o kterém vím, byl 11. listopadu 2011).

Tento měsíc je naší výzvou, abychom dali stranou jakýkoli starý vzdor, resistenci, a dovolili vlnám změn volně plynout skrz naše bytosti. Pak je potřeba použít tento rozsáhlý RESET v každé stránce našich každodenních životů. Jak to budeme dělat, budeme uzemňovat svůj rozšířený úhel pohledu akcemi do fyzické manifestace.

Je to Čas Prolomení, kdy většina věcí je NA LINCE. Opravdu nyní musíme vykročit vpřed do svých Opravdových Životů. Když se budeme snažit zůstat ve svých starých životech a držet se omezených druhů víry, začneme vlastně jít dál spíš zpátky než dopředu. To způsobí, že osvobození se od duality později bude obtížnější.

Je mnoho věcí, o kterých víme, že je musíme uvolnit a propustit a mnoho kvalit, které potřebujeme rozvinout. Jsme si těchto věcí vědomí mnoho let. Ale nyní je už nemůžeme odložit. Prostě nám došel čas. Už nemůžeme zpožďovat změny, které potřebujeme udělat. Opravdu je musíme udělat nyní,. TEĎ nebo NIKDY!

Poblíž rovníku jsou oblasti, jak Atlantickém, tak v Tichém oceánu, které se nazývají rovníková pásma bezvětří. Jsou to oblasti, kde často není žádný vítr. V době plachetnic, to byly nebezpečné oblasti, neboť pokud zde nebyl po dlouhou dobu vítr, loď nemohla plout dál. Často jim došlo jídlo a voda a všichni na lodi zahynuli.

Mnozí z nás jsou ve svém osobním životě ve stavu velmi podobném pásmu bezvětří. Chceme změnu, chceme tvořit Opravdové Životy, ale cítíme se, jako bychom se topili ve starých místech, starých pozicích. Když se to stane, nemůžeme čekat na vítr zvenčí, protože se to pravděpodobně nestane. Potřebujeme vytvořit svůj vlastní vítr, svou vlastní metodu pulzování, abychom vykročili ze způsobů bytí, které jsou po datu spotřeby.

Nečekáme, že se stane něco dramatického. Nečekáme, že se náš starý život zhroutí, takže jsme tlačeni z něj ven. Místo toho, děláme malé krůčky vpřed. Třídíme své věci, a necháváme odejít to, co s námi už nerezonuje. Začínáme získávat nové dovednosti a zvláštní prvky, které patří do našich Pravých Životů. Když nemáme rádi svou práci, hledáme novou. Ale když to děláme, musíme vrhat své sítě široko daleko, nejen do nejbližší oblasti.

To, že se staneme větrem a uděláme první kroky, nás uvolní ze staré zaseknuté pozice a nastartuje nás to Pravým Směrem. Jakmile to uděláme, rozsvítí se Zelená světla a objeví se nečekaná pomoc. Ale my jsme ti, kteří musejí udělat první kroky.

Když budeme prožívat a vstřebávat velkolepý RESET 11*11*11, budeme většinu času cestovat Zónou Přechodu. Tento měsíc začíná pocitem, že jsme vykročili ven ze světa, který jsme znali, že stará kniha našich životů, která obsahovala unavené, staré příběhy, nám vypadla z rukou a nedá se najít. Můžeme se cítit, jako bychom byli mezi světy a procházeli rozšířenou, naprosto neznámou krajinou, ve které nejsou žádná známá znamení.

Občas budeme cítit velké vlny emocí a starých vzpomínek přicházejících ze světa, který opouštíme. Mohou nás rozrušit a způsobit pocit, že náš život je beznadějný a že visíme na nejtenčích vláknech, ale to je prostě dočasný Pás Pokroucení, kterým procházíme. Nápomocná cesta jak rozeznat, jestli jste v Pásu pokroucení nebo ne, je podívat se, jestli vypadá beznadějně jen několik aspektů vašeho života. Pokud je to jen pár věcí, dá se to jednoduše změnit. Ale když máte pocit, že všechno je beznadějné, pak to s největší pravděpodobností NENÍ to, co se opravdu děje a vy jste pravděpodobně v Pásu Pokroucení, a jakmile to zjistíte, tak Pás Pokroucení zmizí.

Po celý měsíc, budeme cítit vlny RESETU 11*11*11 šířící se vně i uvnitř, ovlivňujíce naprosto všechno. Když jdou vlny především ven, bude nás to nutit k akci, budeme chtít dosáhnout spousty věcí. A když cítíme, že vlny jdou dovnitř, budeme potřebovat klid na kontemplaci, abychom mohli zkontrolovat svůj vnitřní kompas, abychom se ujistili, že stále následujeme své nejpravější souřadnice.

Energeticky, červen bude intenzivní a silný měsíc, který nás bude držet přísně u naší zodpovědnosti. Protože s každým dobrým člověkem, který se vzdává nebo opouští planetu, musíme obnovit naší odhodlanost, abychom prohlédli. Pokaždé, když si vybereme Lásku a Opravdovost – ve svých myšlenkách, emocích a akcích – přikládáme další polínko do ohně přeměny.

Probíhají velkolepé posuny. Ponořme se do nich s velkou otevřeností a Láskou a DOHRAJME HRU! (VYDRŽME DO KONCE)!

• • ∆ • • ∆ • • ∆ • •

Toto je malý zlomek Solařina ÚPLNÉHO ČERVNOVÉHO REPORTU. Celý ČERVNOVÝ report obsahuje delší části Opakování KVĚTNA 2018, vlákna našich bytostí, nalezení vstupních bodů do nové reality, 11 • 11 • 11 RESET, cestování v přechodové zóně a přehled ČERVNA 2018.

Solařiny reporty a týdenní vylepšení jsou dostupné za poplatek $11 měsíčně v angličtině, němčině, ruštině a španělštině na Nvisible Mercado:

http://mercado.nvisible.com/surf-report-subscriptions/

zdroj: https://www.facebook.com/notes/solara-anani/a-small-fragment-of-solaras-june-2018-surf-report-transformation-in-the-transiti/10155625349888008/


Pro Samayu Kefalí vytvořila s hlubokou úctou a láskou Michaela Parida