Solara - FRAGMENT SOLAŘINA REPORTU NA BŘEZEN 2018 - Posouvání časových linií


Březen se otvírá a zavírá Úplňkem, což z něj dělá zářivý průlomový měsíc. Mnoho věcí se otočí kolem dokola do nové polohy. To nám poskytne naprosto nový úhel pohledu, z něhož budeme vidět dříve skryté prvky Nové Krajiny, které jsme dříve vidět nemohli. To nám umožní drasticky zrevidovat své priority a sladit se se svými pravými souřadnicemi. Tvoří se energie pro něco obrovského, co mnohým z nás změní život.

I když je v březnu mnoho vnější činnosti, hlavní změny probíhají v nás. Vlny minulosti se stále vkládají do přítomného okamžiku. Buď se uvnitř v nás slučujeme s lidmi a událostmi minulosti na naprosto nové úrovni, nebo tito lidé a situace náš život opouštějí.

Zároveň se některé rodiny a přátelé naší minulosti překvapivě začínají probouzet. Děje se to i těm, o kterých jsme si nikdy nemysleli, že by se jim to mohlo stát. Když se tak stane, musíte být připraveni je přivítat s otevřeným srdcem, spíš než je udržovat v tom, čím bývali.

Velké Oddělení mezi dualitou a Novou Realitou se dál rozšiřuje. Je to zvláště zřejmé ve zřetelné propasti mezi 1% nehorázně bohatých a rostoucím počtem těch, kteří jsou chudí a trpí. Probuzenými a těmi, kteří se hrdě drží své ignorace. Těmi, kteří mají soucit a těmi, kteří ho mají nedostatek. Mezi těmi, kteří slouží sami sobě, a těmi, kteří slouží lidstvu. Mezi těmi, kteří živí Novou Realitu, a těmi, kteří stále krmí dualitu.

Máme také Velké Oddělení v sobě. Naše vnitřní oddělení může být mezi tou naší částí, která potřebuje vydělávat peníze a naší tvořivou stránkou. A nebo mezi naší rozumovou myslí, která si myslí, že musíme být praktičtí a naší intuitivní stránkou, která by raději následovala Vědění Srdce. Můžeme být rozděleni mezi chtění něco mít a lukrativní kariérou a naší silnou vnitřní touhou sloužit lidstvu. Možná se budeme cítit rozervaní mezi tím, jak se snažíme dodržovat zkostnatělý rozvrh a touhou vkročit za Čas. Můžeme si myslet, že chceme luxus světa, ale zároveň nacházet výživu v jednoduchých věcech. Nebo možná jsme vědomým člověkem, kterého najednou polarizovala dualita a který nyní vnímá části lidstva jako „nepřátele“.

Nyní nám dodává odvahu to, že jsme uprostřed sjednocování částí našich bytostí, které byly dlouho oddělené. To jsou hlavní prvky toho, kdo jsme, o kterých jsme si mysleli, že nikdy nemohou být sloučeny. Vždy jsme cítili, že si mezi nimi musíme vybrat, což nám připadalo téměř nemožné. Často se zdálo, jako bychom žili ve dvou odlišných světech, které se potřebovaly spojit do jednoho.

Právě probíhá mocná aktivace naší Buněčné Paměťové Banky, která vynáší na světlo vědění toho, kdo Opravdu Jsme, na úrovni, ke které jsme dříve neměli přístup. To nám poskytuje nové přijetí toho, Kdo Jsme a Proč Jsme Tady. Naše Buněčné Paměťové Banky v nás spouštějí to, abychom otevřeně vyšli ven (ze sebe) a odhalili na velmi rozšířené úrovni svou Bytost Pravého Jádra. Budeme otevřeně vyjadřovat dříve neviditelné tváře našich bytostí. Může se to objevit způsoby, které nás překvapí.

Od mocné dodávky Nové Reality, která se objevila na začátku roku, jsme ve zrychlujícím se procesu posunu časových linií. Děje se to přirozeně, jak se staré Časové linie odlamují a Nové Časové linie jsou vkládány do Meziprostoru.

Čas se stále rychleji hroutí. Je to jakoby na hodinách odpadla čísla, uvolňují se ručičky. Přicházejí nečekané nové prvky a pomalu se posunují na místa, dokud se naše staré hodiny nepřetvoří v něco nepoznatelného. Snad stále udržují čas, ale ne čas, který jsme znali dříve.

Nové Časové linie s sebou přinášejí naprosto Nový Rytmus života, který je sladěn s Novou Realitou. Naprosto bez úsilí nás posouvá do Bezčasových Světů – jen to nejsou Bezčasové Pravé Světy, které jsme znali dříve. Jsou to Bezčasové Pravé Světy, které se nyní vnořují do Nové Reality AN.

Na začátku tohoto světa jsme zpívali Dávné Pravé Písně, abychom ho vyzpívali k životu. Byly zpívány našimi pravými jazyky - jazykem hvězd. Vytvořily a nechaly otevřenou cestu do Bezčasových Pravých Světů. Byly to naše Památeční Písně – připomínající nám Světy uvnitř Světů, daleko za tímto – připomínající nám naše Pravé Domovy vprostřed Hvězd.

Nyní, jak se přesouváme na Novou Časovou linii, naše Dávné Pravé Písně se vracejí, jen jsou teď hluboce proměněné. Už nám nezpívají o počátku tohoto světa – protože jsme dosáhli jeho bodu dokončení. Místo toho nám naše Nové Pravé Písně zpívají o Novém Světě, který se rodí, o nové Realitě AN. Tyto Nové Pravé Písně jsou vetkány do Nových Časových linií.

Březen nám přinese mnoho čerstvosti a nové energie, a navíc svobodu rozšířit se za to, co jsme si mysleli, že je možné. Čas se buď hroutí nebo rozšiřuje do Bezčasovosti. Nová časová linie se na stálo stává naší převažující Časovou linií.

Jsme jako vejce, která za roky úsilí už prolomila většinu skořápky iluze. Jak se naše vnější skořápka odlupuje, jsou odstraňovány již prošlé prvky minulosti. Je tu Nyní jen tenká membrána oddělující nás od plného vtělení do naší Opravdovosti.

Abychom tuto poslední membránu rozpustili, musíme něco UDĚLAT. Nestane se to bez určité rozhodující akce na naší straně. Je to spojené s nalezením naší jedinečné cesty jak sloužit lidstvu. Abyste to objevili, hledejte něco, co vás baví. Něco, co vám přináší radost. Hledejte něco, co musí být uděláno, aby se tento svět stal opravdovějším – něco, co se v současné době neděje. Začněte u svých vchodových dveří a jděte ven...

∆ ∆ ∆ • ∆ ∆ • ∆ • ∆ ∆ • ∆ ∆ ∆

Každý z nás, kdo prolamuje svou skořápku, zjemňuje skořápku všech.

Každý z nás, kdo rozpouští svou poslední membránu, ztenčuje membrány všech.

Každý z nás, kdo vytáhne vlákno své bytosti z tapisérie duality, uvolňuje sevření duality pro všechny.

Každý z nás, kdo zpívá naši Novou Opravdovou Píseň, přidává svůj hlas k Písni Jednoty a rodí Nový Svět.

Solara

www.nvisible.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N.. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

https://www.facebook.com/notes/solara-anani/a-small-fragment-of-solaras-march-2018-surf-report-shifting-timelines/10155400005448008/


Pro Samayu Kefalí vytvořila s hlubokou úctou a láskou Michaela Parida