AA Michael - OTEVÍRÁNÍ BRÁNY K VAŠEMU SVATÉMU SRDCI


Archanděl Michael prostřednictvím Ronny březen 2018

RONNA / SVATÝ PÍSAŘ

Milovaní mistři, vaše cesta do hustoty byla poměrně dobrodružná a podle vašeho počítání času trvala miliardy let. Vysvětlovali jsme vám, jak, když jste se přesouvali hlouběji a hlouběji do velké prázdnoty a tmy prostoru, jste pomáhali naplňovat tento prostor Světlem, látkou, strukturou a tvary přesahujícími vaše nejdivočejší představy. A pak jste se podle Božího plánu ponořili do každé nové reality, kterou jste pomáhali vyparádit, abyste mohli výtvor zažít v jeho velkolepých rozličných formách. Tak začal projev pevné hmoty – nejprve prostřednictvím čisté myšlenky vynesené z Mysli Nejvyššího Stvořitele, pak prostřednictvím mysli Boha Otce/Matky každého vesmíru, a nakonec prostřednictvím vašich vlastních myšlenek, jak jste se pohybovali dál a dál směrem ven od čistého Zdroje veškerého Stvoření.

Potom jste přišli do individualizovaného vědomí a zjistili jste, že jste Andělská Jiskra Nejvyššího Stvořitele, onoho VŠEHO CO JE, předurčená k cestě do velké neprojevené prázdnoty jako posel Světla, neboť tak to bylo zakódováno hluboko ve vaší nesmrtelné Duši a ve vašem Jádru Svatého Srdce. Společně se všemi ostatními „probuzenými Jiskrami vědomí“ jste byli určeni k tomu, abyste zažili veškerou divukrásnou různorodost stvoření pro Stvořitele, našeho Boha Otce/Matky a všechny velké Bytosti Světla, které zůstaly ve vzácných říších Světla Stvořitele.

Říkáme vám to, protože si přejeme vám vštípit, jak jste staří a dokonalí. Přišli jste do tohoto života s bohatstvím znalostí a bohatou dokonalou linií předků zakódovanou ve vaší DNA, ve své buněčné struktuře, svých mentálních a emocionálních tělech, a také ve svém rozsáhlém čakrovém systému vědomé pozornosti. Často se divíte, proč členové nějaké rodiny jsou tak odlišní, když z úzkého úhlu pohledu pocházejí od stejných rodičů a ze stejné linie předků. Linie předků vaší pozemské rodiny v tomto životě je jen malinkou částí vašeho rozsáhlého dědictví, které jste zdarma dostali.

Milionkrát jste oddělili své vědomí nebo rozdělili na zlomky sami sebe, abyste zažili velkou různorodost Stvoření, a také jste se znovu spojili s mnohačetnými Tvářemi sebe sama víckrát, než by se dalo spočítat. Pokaždé, když jste to udělali přidali jste do své paměťové banky ucelenější informace a jedinečné zážitky. Čím dále jste se přesunuli od dokonalosti Nejvyššího Stvořitele, a čím hlouběji do multidimenzionality, tím hustší a méně dokonalé bylo to, co jste vytvořili, protože jste měli méně čisté látky Světla, se kterou jste mohli pracovat. Proto není viny a neměly by být ani žádné pocity viny nebo selhání. Byla to výuková zkušenost; nicméně nyní je čas, abyste znovu vyvolali své mistrovství Sebe a schopnost tvořit krásné a harmonické věci v souladu s původním Andělským plánem. Nyní víte, že můžete vstoupit do nekonečného zdroje plného spektra Světla Stvořitele, který se nazývá Adamantinové Částice Lásky/Světla a čerpat z něj – tak na co čekáte? Zamítnutí vaší Andělské jasnosti je přestrojení. Vaše Vyšší Já nezmírní svá nutkání směřující k tomu, aby vám pomohlo se probudit a potvrdit vaše Andělské dědictví.

Vysvětlovali jsme, jak bylo v tomto vesmíru vytvořeno spektrum Světla a stínu, abyste mohli zažívat dualitu a polaritu. Ve vyšších dimenzích je spektrum duality pro ty, kteří jsou blíže našemu Bohu Otci/Matce a velkému Centrálnímu Slunci, velmi úzké; nicméně se rozšiřovalo a stávalo více zřetelné s každou dimenzí, která byla vytvořena, až dokud nedosáhlo toho, co mělo být maximem duality, která měla být zažívána. Víte, že nebylo nařízeno nebo zamýšleno, aby lidstvo kleslo tak hluboko do duality a polarity, a tím způsobilo tolik bolesti a utrpení. Nastal čas, aby pokřiveniny a excesy minulosti byly přivedeny zpět do harmonie a je naším největším přáním vám pomoci projít tímto procesem hladce a jednoduše.

Věnujte, prosím, našim slovům pozornost Nikdy jste nebyli, nejste ani nebudete souzeni kýmkoli nebo jakoukoli Bytostí z neviditelných nebo vyšších říší – JEN VY SAMI SOUDÍTE SAMI SEBE! Podle vesmírného zákona příčiny a následku jsou všechny vaše myšlenky, záměry a činy uloženy do vašeho aurického pole a vašeho systému čaker. Vyzařujete vibrační vzorce tím vytvořené, které od vás vycházejí ve vzoru Nekonečna, a pak se vracejí zpátky k vám v podobných frekvencích a míře. V minulosti mnohdy trvalo mnoho životů, než člověk sklidil odměnu za kladné, milující akce nebo zažil tresty za záporné nebo ubližující akce. Proto často nebylo zřejmé, že „spravedliví“ jsou opravdu odměněni a „nespravedliví“ také dojdou nějakým způsobem své odplaty. Znovu, žádná velká nebo malá Bytost nerozděluje odměny nebo tresty. Vesmírné zákony jsou pevně na svém místě a vaše vlastní Vyšší Já sleduje vás pokrok nebo jeho nedostatek: buď tím, že projasní cestu vpřed a požehná vás velkými nebo malými zázraky, nebo tím, že vám do cesty dá více potíží a doufá, že se probudíte a vkročíte na spirálu vzestupu.

Milovaní, příliš mnoho z vás si s sebou nese velké břímě z minulosti – chyby, které jste udělali v tomto životě – a také mnoho minulých podmiňujících a pohřbených vzpomínek na bolestné události nebo akce všech vašich předchozích životů. To, že se těchto vzpomínek držíte nebo nesete „břemeno nerovnosti“, vám již neslouží. Je čas, abyste nám dovolili vyléčit bolestné vzpomínky minulosti, tak jako projasňujeme pokřivení vzorců víry kolektivního vědomí Třetí/Čtvrté dimenze, a vracíme tyto dimenze zpět do jejich původně navrženého spektra duality.

Jak jste sestupovali do omezených a omezujících říší vědomí, byly kolem mnoha vláken vaší DNA položeny (omezující) membrány Světla a byla zanechána pouze dvě přístupná a aktivní. Membrány Světla byly umístěny také kolem vaší paměti a také kolem Světelných Balíčků moudrosti uložených ve vašich vyšších mozkových strukturách, které se nazývají vaší „Svatou Myslí“. Přes vaši paměť byl položen závoj, abyste si nemohli pamatovat své minulé životy, protože pamatovat si ty všechny minulé chyby a nedokonalosti by bylo příliš břemen. Byl to milosrdný čin, protože bylo dokázáno, že je pro vás dostatečně těžké odpustit si své chyby a mylné soudy tohoto života, což je mnohem méně než všechna vaše minulá odchýlení. Tyto omezující membrány Světla se pomalu rozpouštějí tak, jak se vracíte do rovnováhy a harmonie a pokračujete po spirále vzestupu a znovusjednocení.

Jedna membrána Světla byla umístěna přes bránu na zadní straně vašeho Centra Svatého Srdce, dokud nenastane čas, abyste začali svou cestu zpátky do vyšších dimenzí a říší Světla. Nicméně, jen vy sami jste umístili ochrannou membránu přes přední vír svého Centra Svatého Srdce, protože jste často byli zraněni, zklamáni a v deziluzích. Pomalu ale jistě jste technikami, které jsme vám dali, rozpustili omezující membrány, aby Láska/Světlo mohly volně plynout dovnitř vás a ven z vás, jak bylo zamýšleno.

Abyste měli přístup k neustále sílícím frekvencím Světla a vyzařovali je ze sebe, musíte být schopni vstřebat tyto pokročilé vibrační vzorce a nechat jimi proniknou svou Bytost. Říkáme vám, že je životně důležité začít vyzařovat tyto transformující Světelné frekvence dolů do Jádra Země, a pak je projektovat ven do širého světa prostřednictvím brány svého Centra Svatého srdce, jak zepředu tak zezadu. Vzpomeňte si, říkali jsme vám, že když jste přišli na Zem, byli jste zářivým křišťálovým pilířem Světla. Pomalu, jak jste klesali do hustoty, jste začali stavět kříž hmoty, který byl čím dál tím víc humpolácký, a vaše spektrum Světla a stínu se zvětšilo. Nyní tyto frekvence, které jste vytvořili, milujete a přivádíte zpět do rovnováhy a harmonie, tak jak hledáte vyšší a vyšší frekvence Světla a vstupujete do nich a čerpáte z nich. Jste v procesu, abyste se stali křížem Lásky/Světla, milovaní, jak se zažehuje váš systém páteřních čaker a vy vyzařujete Lásku/Světlo ze svého Centra Svatého Srdce před sebe i za sebe.

Mnohokrát jsme vám říkali, abyste „Uzdravili minulost, načrtli budoucnost, a pak žili v přítomném okamžiku“, neboť tento okamžik je Bodem Klidu nebo centrem moci Tvoření. Proč se nepřesunout do středu této spirály, do oka duality a polarity, kde je všechno v klidu a míru a naplněné čistou, bohatou látkou Vesmírné Životní Síly, jen čekající na to, až bude zformována do vaší vize budoucnosti? Přesně v tom okamžiku, kdy se přesunete do svého Centra Svatého Srdce, můžete zažít zřetelnou lásku a soucit našeho Boha Otce/Matky a Nejvyššího Stvořitele. Víte, bez jakýchkoli pochyb, že jste drahocenný syn/ drahocenná dcera na důležité výpravě, která má poslání, a že nemůžete říct nebo udělat nic, co by zmenšilo tuto lásku.

VZPOMEŇTE SI, VAŠE EMOCIONÁLNÍ, MENTÁLNÍ A ÉTERICKÁ TĚLA MOHOU BÝT VYLÉČENA A PŘEMĚNĚNA ZPÁTKY DO JEDNOTY PROSTŘEDNICTVÍM DARU ODPUŠTĚNÍ. Stoupněte si před zrcadlo a pohleďte do svých vlastních očí nebo jděte do své Pyramidy Světla a lehněte si na křišťálový stůl. Řekněte sami sobě: „Odpouštím sobě jakoukoli akci, myšlenku nebo čin, minulý, současný nebo budoucí, v této nebo jakékoli jiné realitě, která nebyla vytvořena z frekvencí Svaté Lásky. Odpouštím každému, kdo se mnou, jak cítím, jednal nerovnoprávně v tomto nebo jakémkoli jiném životě a vracím všem těmto bytostem všechny negativní vzpomínky, energie a pravděpodobné budoucnosti, které jsme společně vytvořili, zabalené v bublině lásky. Žádám anděle odpuštění, aby pronikli všechny Tváře mé Bytosti frekvencemi Lásky/Světla, abych se mohl/a stát „Duší se záměrem a vycentrovanou v srdci“, jako Nositel Světla a mistr Sebe.“

Jak se přesouváte do svého Centra Svatého Srdce, hluboce dýchejte. Dovolte čisté Lásce/Světlu, aby se vylila dolů skrze vaše Vyšší Já. Prociťte rozpuk ve svém srdečním centru, jak Andělský elixír lásky proniká velké hloubky vaší Bytosti. Svatá Láska vás osvobozuje od pout, která jste kolem sebe utkali: svazujících, omezujících, která vás zaplétají do karmických interakcí. Když tuto lásku popřete, odmítnete, odmítáte své dědictví a své Andělské rodné právo. Provádějte toto cvičení tak často, jak je třeba, dokud neucítíte, že jste přijali onu pravdu, že jste hodni odpuštění.

Odpuštění Sobě, které usnadňuje odpuštění všem ostatním, je neoddělitelným krokem v procesu otevření brány k vašemu centru Svatého Srdce a vaše srdeční brána musí být otevřená, abyste se úspěšně spojili s oněmi mnoha Tvářemi svého Vyššího Já. Musíte vyvinout soustředěné úsilí, abyste se navrátili do harmonie a rovnováhy ve své vlastní Bytosti, abyste byli připraveni se spojit se svou drahocennou rodinou Duše. Vaše bolestné, neuspokojivé pozemské vztahy jsou výsledkem vnitřních pocitů nehodnoty, viny, strachu ze selhání a odmítnutí. Bitva pohlaví je ve skutečnosti vnitřní bitvou se Sebou samým, jak projektujete své „potřeby, to, co chcete, a touhy“ ven na někoho jiného, v naději, že oni mohou doplnit to, co uvnitř chybí. Vaše vztahy vám budou určitě odrážet negativní energie, které potřebujete překonat, stejně jako některé pozitivní prvky které si přejete. Mohou být buď bolestné nebo naplňující, záleží na způsobu, kterým si přejete „hrát hru vztahů“.

Negativní fyzické vztahy jsou založené na strachu, zkostnatělé, nepružné, sebestředné, zabrané do sebe a omezující. Svaté vztahy jsou založené na lásce a jsou inspirované Duchem, umožňují každé straně vstřebat a začlenit a vyjádřit pozitivní prvky své vlastní skutečné mužské a ženské povahy. Jsou zaměřené na celistvost a jednotu, a přesto jsou pružné a umožňují svobodu vyjádření.

Jak budete pozvedávat své vědomí s vracet se do vnitřní harmonie, budete vyzařovat více zjemnělých frekvenčních vzorců. Proto k sobě budete přitahovat ty, kdo vyzařují stejné frekvenční úrovně Andělského Světelného spektra a budete se s nimi cítit pohodlně. Proces znovusjednocení na vstupní úrovni Páté dimenze s sebou nese opětovné připojení mnoha Tváří vaší rodiny Duše, se kterými jste cestovali dolů po mnoho Věků, a tím si znovu můžete užívat nádherného stavu Jednoty vědomí.

Milovaní, nechcete začít proces odpuštění NYNÍ? Jste ochotní vyvinout soustředěné úsilí, abyste otevřeli bránu svého centra Svatého Srdce, abyste mohli být těmito nádhernými dary pokropeni? Zavolejte nás a dovolte nám, abychom vám pomáhali. Pamatujte, jsme vzdáleni jen na jeden úder srdce a jednu myšlenku. Zahalujeme vás svatou, bezpodmínečnou láskou.

JÁ JSEM Archanděl Michael

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy


Pro Samayu Kefalí vytvořila s hlubokou úctou a láskou Michaela Parida