Solara - Fragment solařina reportu na prosinec 201 - Nalezení svého Bodu vstupu do roku 2018


Prosinec začíná tím, že do našich životů přichází mnoho prvků z nesčetných směrů. Je co dělat, až příliš, včetně toho, co bychom opravdu rádi dělali. Ovlivňuje nás také velké množství energií. Můžeme se cítit, jako bychom byli otočeni do mnoha směrů a nevěděli, co dělat dál. Víří kolem nás nejrůznější spodní proudy, všechny najednou, a spouštějí celé spektrum emocí.

Když procházíme přes prosincový most do roku 2018, začíná být jasné, že si s sebou nemůžeme vzít své staré sny a touhy, protože to, co se chystá odkrýt v tomto novém roce daleko přesahuje to, co si právě teď dokážeme představit. Už nepotřebujeme, aby nás omezovaly a určovaly naše staré touhy. Pokud jsme plně v Rozšířeném TADY a TEĎ, naše kroky budou opravdové a všechny věci, které k nám opravdu patří se přirozeně objeví ve svůj pravý čas.

Snažit se zhmotnit své pravé sny a přitom stále žít v dualitě, to se nikdy nepovede a nestane. Místo toho nás to oddělí od naší Pravé Cesty a drží nás to stranou od žití našeho Pravého Života. Pokud budeme dál prohledávat svůj dobře známý svět a snažit se v něm nalézt naplnění svých snů, nikdy ho tam nenajdeme. Pokud sami sebe omezujeme na to, co je v pravděpodobných realitách lineární krajiny duality, uvidíme jen pokračování toho, co už tu je. Pokud se díváme na své životy přes upatlané brýle duality, neuvidíme nic nového, jenom to staré. Neuvidíme nádherné možnosti, které jsou všude kolem nás.

Nejdůležitější věc je začít žít své životy, jako bychom už byli v Opravdových Životech. I když nemáme partnera a nějakého chceme, můžeme ztělesňovat lásku stále, s každým, koho potkáme. Můžeme žít Opravdový Život, kdekoli jsme. Můžeme obydlet Novou Realitu, i když žijeme uprostřed duality.

Deset měsíců jsme cestovali čínským rokem Ohnivého Kohouta / Fénixe, prošli jsme intenzivním Ohněm Přeměny. Až do čínského Nového Roku 16. února 2018 nám bude energie Ohnivého kohouta / Fénixe dál dávat cítit svou přítomnost stále silnějším Voláním po Probuzení lidstva.

V prosinci se potřebujeme dostat na co nejpravdivější možnou pozici, protože se připravujeme vstoupit do Startovní brány roku 2018. Máme celý měsíc na to, abychom smyli prach z cesty, vyléčili jakákoli zranění, která se nám po cestě přihodila, uvolnit staré vyčpělé sny, obejmout všechen setrvávající smutek nebo zklamání, které si neseme ve svých srdcích, abychom se mohli stát oslnivými a zářícími Opravdovými jedinci.

Místo toho, abychom se soustředili jen na svátky, dárky a oslavy, můžeme využít tohoto času na to, abychom se sladili se svými Pravými, Věčnými Já. Je to část nás, která vždy sídlí v Bezčasových Pravých Světech. A je to naše součást, která může plně obydlet Novu realitu AN.

Nemusíme čekat, až začátek roku začne přinášet energie Nové reality. Nové informace a prvky již přicházejí a jsou připraveny na to, aby byly začleněny do našich každodenních životů. Čím pravdivější do začátku Nového roku budeme, tím snazší ten rok bude a nastaví tón na druh zážitků, které v roce 2018 budeme mít.

Prosinec nám přinese jasný pohled na to, kde teď jsme. Také nám přinese příležitost k obrovským posunům, pokud si tak vybereme. Je to měsíc nesčetných možností, ve kterém vše bude kulminovat. S tím přichází vítaná příležitost dobře se podívat na všechny aspekty našich životů. V roce 2018 se bude vše stupňovat – zmatek i to Nové. Je to na nás. Kam zaměříme své vědomí? Čemu věříme, že je možné? Co je opravdové? Co si vybereme zažít? Jakou realitu se chystáme obydlet?

Prosinec vytváří most, který nás slaďuje s tím, o čem víme, že je Pravé. Je to snazší, neboť mnoho mostů naší minulosti nyní zmizelo. Ani nejsme stejní lidé jako na začátku roku. Zjišťujeme, že věci, které jsme hledali a hledáme, už nemůžeme najít na starých místech. To vyžaduje, abychom rozšířili svou představu, a mohli tak hledat na nových místech.

Tento měsíc je plný kvantových průlomů, které nám umožní přebývat hlouběji v Nové realitě. Vše, co jsme pěstovali a rozvíjeli během roku se odrazí ve vzoru Nové reality a vše bude znovu přenastaveno. Zároveň my sami také získáme nové vzorce, vzory na látce života. Pokaždé, když se otočí spirála a posune se na další úroveň, zviditelní se dříve neviditelná oblast Nové reality a ukotví se hluboko ve hmotné Planetě.

Prosinec ohlašuje kulminaci procesu našeho RESETU (nového spuštění), které jsme celý roku zažívali. Je čas, dostat se na svou Pravou Cestu, než začne Nový rok. Tato energie NOVÉHO NASTARTOVÁNÍ má tendenci všechno ODHALIT. Je to, jakoby všechny kousky skládanky našeho života byly rozebrány a vyhozeny do vzduchu, kde plavou a točí se dokola. Všechno, co není PRAVÉ a OPRAVDOVÉ se rozpustí, aby zůstaly jen kousky impregnované Opravdovostí. Zároveň vzniknou volná místa, kam se vloží to Nové. Tato nová prázdnota často vyvolá pocit bolestné nostalgie a smutku – pocit, že nám chybí něco, co tu už není. Ale místo toho, abychom se obrátili zpět, vybereme si jít vpřed, k našim pravým spojením.

Dualita je jako ledovec, který se právě odlomil z velkého kusu polárního ledu. Je unášen pryč a rozpouští se v teplých mořích třpytící se Nové reality. Přesto se nás stále snaží přesvědčit, že je stále životaschopný a připojený k velkému kusu polárního ledu. Dualita se dál dožaduje naší pozornosti, bombarduje nás hrozbami a strachem a snaží se nás udržet k nim emocionálně připojené.

Mezitím se rozšiřuje velké oddělení... Tudy vstupuje prvek volby, který nám bude představován v roce 2018. Můžeme se dál držet toho, co dobře známe, a snažit se sami sebe přesvědčit, že dualita je reálná nebo můžeme sledovat, jak se odlamuje a rozpouští. Ať nic neodvede naši pozornost. Udělejme definitivní konec starému zvyku prozkoumávání starých dobře známých cest a cestiček a přestaňme tam hledat to, co se tam najít nedá. Nová realita tu je v těch nejjednodušších věcech. Je překvapivě přirozená a zabalená v čerstvosti. Nyní je čas pro hluboké sladění s tím, čím od Začátku jsme, s naším věčným Pravým Já.

www.nvisible.com

Zdroj: https://www.facebook.com/notes/solara-anani/a-small-fragment-of-solaras-december-2017-surf-report-finding-our-entry-point-to/10155180830633008/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N.. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


Pro Samayu Kefalí vytvořila s hlubokou úctou a láskou Michaela Parida