Miluj a sviť, tohle stačí


Nemusíš dělat vůbec nic. Není třeba sbírat zásluhy a snažit se. Proč vlastně? K čemu snaha a vytváření čehokoliv k ocenění. K tomu, aby tě milovali, aby uznali tvou krásu a abys ucítil/a, že jsi hoden/na lásky?

Pochybuješ? Nevěříš, že jsi velká/ý a velkolepá/ý. Nemáš dost víry v to, jak krásná/ý jsi, nemáš dost důvěry v sebe a v to, že ať se projevíš jakkoliv, že budeš přijat/a?

Ale tohle je právě ten největší dar, který zde přinášíš. Svou odlišnost a jedinečnost. A k tomu tě zde Země povolal/a, aby jsi svou divokost, nebo svou tichost, svou ochotu sdílet, svou pochybnost, otevřenost, nebo opatrnost plně miloval/a.

Tyto tvé části hledají tvou milující náruč a čekají, dokud jim neřekneš "Miluji tě, miluji vás".

Je čas MILOVAT a otevřít se. Je čas milovat na sobě a i na druhých, vše, co zdá se být nemilovatelné.

Ale proto jsi zde. To ty si neseš schopnost tohle zde vykonat. Byl/a jsi k tomu cvičen/a. Znáš to, není to prvně, co jsi zde, aby jsi miloval/a. Dokážeš to, neseš si ve svém poli tuhle jedinečnou kvalitu. Schopnost MILOVAT, milovat to, co zdá, se že nejde. Ale tato síla, tato touha v tobě již volá. Natahuje své dlaně a říká vezmi si mně. Stáhni mně do tohoto života. Já zde chci být a toužím ti ukázat Lásku. Pravou a bezpodmínečnou.

Chci tě otevřít, aby jsi se jí stal/a. Je to tvé právo.

Podívej, tvé srdce již tepe nedočkavostí a touží se otevřít, touží, aby láska do něj vstoupila, aby je rozehřála a rozsvítila tě.

Nadechni ji, dovol jí vstoupit. Nechej aby se v tobě rozhořel oheň Lásky. Dýchej svým srdcem a nechej Světlo Lásky vstoupit. Pomalinku nadechuj více a více. Otevírej své srdce.

Nespěchej, přijímej.

Už není třeba se bát, už nebudeš zraněn/a. Už nepřijde zklamání.

Tohle jsou staré vzpomínky minulosti, které zaznamenalo tvé srdce a jsou zde již poslední zbytky bolesti. Touží opustit tvé bytí. Otevři se, rozsviť své srdce ještě o kousek více a vnes světlo Lásky k této staré energii. Touží opustit tento život. Dej tomu něhu tvého srdce a rozpusť minulost.

Dýchej, pomalinku a něžně objímej minulost dávných životů a tvého dětství. Touží to být milováno. Volá to po lásce. Je to to jediné, co si to žádá.

Miluj to.

Miluj světlem svého srdce každé nepochopení, zklamání, křivdy i viny. Vyšli proud světla ke všemu co bylo tebou, ale čeká na tvou ochotu to změnit. Proměnit to.

Sviť.

Nadechni ještě více Lásky, proudí k tobě. Jsi otevřená/ý. Uvolni svá ramena a jemně otevírej sebe sama Lásce ještě o kousek více. Dýchej.

Stáváš se láskou, hřejivou a tolik expandující. Ona je tebou a ty jsi jí.

Jste jedno srdce, tepající v proudu milování.

Nadechni se a vyšli všeobjímající paprsek Světla ke každé bytosti tvé minulosti, která zasela pocity nelásky. Obejmi ji, dej ji pocítit Světlo svého velkolepého srdce.

MILUJ.

Tohle, tohle je ten největší důvod proč jsi zde. Aby jsi miloval/a, svítil/a a byl/a Láskou.

BUĎ TÍM, SVIŤ A MILUJ. Čekají na tvou Lásku. Věděli, že dnes přijde. Bylo to domluveno. Tahle světelná schůzka s nimi, právě mění předivo jejich životů.

JSI ANDĚLEM ZMĚNY. Od nyní už jsou jiní, noví. Díky tobě, tvému srdci a Světlu Lásky.

JSI LÁSKA. A PROTO TADY JSI.

JSI POSLEM SVĚTLA.

A k tomu jsi byl/a povolán/a.

A TAK TO JE.

S hlubokou úctou, láskou a vděčností na věky věků.

Samaya

www.vnitrnilaska.cz


724 zobrazení
Pro Samayu Kefalí vytvořila s hlubokou úctou a láskou Michaela Parida