AA Michael - Mužsko-ženské přeměny, zodpovědnost za společný cíl


Milovaní,

čekají vás v oblasti vztahů dost náročné časy.

Především pro muže teď přichází doba zmatků a jakési vnitřní nejistoty, protože aniž to většina tuší, velice radikálně se mění jejich vnitřní i vnější prostředí. Jsou to změny zprvu nepozorované, ale budou je vnímat skrze své ženy a partnerky.

Jde o ženskou energii, která se navrací zpátky ze zóny pokřivenosti a dává se do rovnováhy s mužstvím.

Obě polarity tak směřují k původně navrženému modelu Božské Mužství /Božské Ženství a tento proces je nezadržitelný.

Některé muže to doslova porazí, odzbrojí, vykolejí a oni nebudou schopni rozkrýt „pravé důvody“. Novinkou pro ně ovšem bude, že díky tomuto přerodu pocítí emocionální bolest, jakou dosud, z valné většiny, zažívaly „pouze ženy“ a ženy budou ty, které budou pozorovat co se to děje s jejich muži a partnery.

Nabádám teď jejich ženskou moudrost a vlídnost, aby je dlouho „nenechaly trápit“, protože to není cíl této mužsko-ženské přeměny.

Tím je stav rovnováhy, ale pro ženskou část bude i nadále snazší ji vycítit, udržet harmonii, vylepšit okolní atmosféru, i kdyby to mělo znamenat „jen mlčet a nedělat vůbec nic“.

Doby emocionálního zachraňování, kohokoliv, tahání jeho horkých kaštanů a přehnané pomáhání v oblasti citů ta už je nenávratně pryč.

Sama Země se nachází na zcela jiném „podlaží“ než je ještě před chvílí..

Na druhou stranu, o to těžší, ve smyslu celospolečenské zodpovědnosti to teď budou ženy mít, protože budou muset převzít ještě více „mužských pozic“, hlavně těch vedoucích a manažerských, protože právě tyto pozice budou muži „opouštěny“.

Některé firmy a společnosti to může přivést do nečekaných, téměř neřešitelných situací.

Jsou totiž práce, které ženy dělat nechtějí a to ani při sebelepší finanční kompenzaci.

Ženy cítí, co jaká práce „stojí“ a ví, pro co se rozhodují.

Přerody nitra, které se teď budou dít a které pocítí nejvíce muži nejsou v žádném případě negativní. Naopak. Po čase ti muži sami dosvědčí, jaká úleva nastala jejich duši, když se tak náhle „začali cítit jinak“ a podle toho i konali.

I pro ženy je to stále dobrá zpráva, přestože je teď mnohé čeká víc práce, větší veřejná působení, vyžadující profesionalitu, přesnost, dobré vyjadřovací schopnosti, odvahu, sílu a pevnost v odhodlání, ale i jejich ženský cit.

A také charisma, o které budou muset pečovat jako o svůj velký poklad, o jejich Ducha..

Některé své počiny a aktivity tak budou ženy v blízké době přehodnocovat a podrobovat sebe-kontrole a analýze, nakolik jejich práce a služba jsou oproštěny od vlivů ega.

Ty totiž, tyto egoistické prvky, podprahově dál působí, jakkoliv to mohou navenek skrývat a maskovat.

A lidé pak vycítí, že taková služba jede zároveň vlastně na několika kolejích, což degraduje nejen to všechno dobré, co dělají, ale i je samotné, jelikož tím roste ženské ego – povýšenost a pýcha.

Nelze pak nikomu pomáhat a být mu příkladem v takovém „módu Světla“, když vrhá stíny,

kterých si zákonitě pak nejsou vědomy.

Ale duše, které se právě probouzejí a přicházejí k nim mohou být zmateny, kdo se to vydává za jejich navigátor(k)y.

To není výtka, pouze upozornění, že i obyčejný člověk dokáže rozpoznat, že není všechno zlato, co se před očima třpytí.

Některé ženy tak čeká nová vlna poctivého sebe-objevování, kdo jsou, proč jsou tady a jakou ony v tom hrají roli.

Skončila doba předskokanů. Země se posunula, postoupila výš a pojem Jednoty, všech se všemi, teď musí uznat i ti, jež doposud operovali spíše jen na duchovní úrovni.

Dimenze se již postupně slévají do jediného obrazu Všeho Co Je.

Končí doba výlučnosti, planetární kvantové pole vstřebává každou myšlenku, cit a vše se vlní rychlejším tempem v jeho odpovědi, sjednocené a „bez vzdáleností“.

Brzy pocítíte jak každý souvisí s každým, jedno s druhým a jak důležité je mít a udržovat čistotu své mysli.

Urychlí se i doba potřebná na manifestaci myšlenky do hmoty a tak žádný úmysl již nebude možné skrýt „jako nevyřčený“.

Jediní, kdo tedy budou stále „takoví jací jsou“ jsou malé děti, novorozenci.

Ale i vy směřujete k takovému „obratu“. k bodu svého vykoupení a totálního vystoupení ze všech rolí, které hrajete, byť mnozí, co čtou tyto zprávy mají za to, že role ve sféře duchovna jsou v pořádku, potřebné, že tak to má být.

Jakmile však máte pocit či dokonce touhu po tom mít anebo vědět víc než novorozenci, řečeno metaforicky, je tam ego, které se o něco snaží a které přemýšlí jak to naplnit.

Odevzdání (se) těchto všech zbytečností, které vás čeká a které se již postupně děje ve vaší osobnosti, je odevzdání se Boží vůli, bez spekulací o tom, jak to (pro mě) je výhodné či nikoliv. Pochopení této vyšší úrovně pokory je nutné pro pochopení Boží Lásky Boha Otce/Matky, která se na vás snáší už teď,

ale vůči které musíte „stát nazí“ jako ty právě narozené děti, protože tím doopravdy jste, Děti Boží..

A je o vás postaráno, o všechny, pro každého je určená jeho cesta i směr, jež jste si zvolili ještě před narozením.

Pocítíte to neomylně, ale teď, aby se tak stalo, je potřeba cosi odložit, nechat proměnit vaše nitra, aby mohlo nastat vaše znovuzrození.

Já jsem archanděl Michael a jsem tady s vámi, chráním vás, skrze vaše strážné anděly.

Očekávejte Proměnu, vás i vašeho okolí a buďte nápomocní v tom, co přichází. Mír ať je s vámi se všemi.

Pro všechny, kdo jsou na Cestě lásky a za Osvobozením sebe sama, napsala a sdílí Renata Sabi. Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dál kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, bude-li připojena celá tato poznámka, včetně funkčních odkazů http://www.exmity.cz/


602 zobrazení
Pro Samayu Kefalí vytvořila s hlubokou úctou a láskou Michaela Parida