AA Metatron o devátém záměru.. a příštích 9 měsících


Milovaní,

jsem tu dnes proto, abych vám připomněl velkolepost vašich současných existencí a velikost volby, kterou jste učinili vy všichni, jejichž záměrem je vzestoupit.

Tento Záměr podporuje řada dílčích záměrů jako je např. záměr uvést do rovnováhy ve svém životě přijímání a dávání, záměr být uzemněný a ve spojení se Zemí, neubližovat, ztělesnit svoji pravdu, záměr následovat svým tempem krok za krokem jednotlivé iniciační zkoušky a testovací období.

Dalším takovým dílčím záměrem, který přímo působí na vzestup jednotlivců i celého společenství je čest, být čestným.

Záměr č.9* – Čest

Je mým záměrem ctít vzestup i pravdu všech ostatních, bez ohledu na druh a to na všech úrovních reality – vědomé, podvědomé a nevědomé.

Tato dnes tak málo vyzdvihovaná lidská ctnost je přitom

základem pro budování novodobých společenství jako formy

expanze Zdroje, na Nové Zemi.

Pouze tam, kde je zvolena

čest, proudící skrze čistotu záměrů každého jednotlivce ve

skupině, je potom realita formována ve smyslu jejího vývoje

ve svobodě, bez nutnosti či potřeby jakékoliv manipulace.

Čest je velmi aktivním prvkem na kvantové úrovni působení.

Zkuste si nacítit čest a jaký pocit ve vás vyvolává vibrace,

kterou nese. Jistě by mnozí dospěli k pocitu či přímo vjemu „královské koruny“ nad svojí hlavou.

Ano, v angličtině je to slovo HONOR a čeština zná pak slova

„honorace, honorovat“, kde v synonymu k nim najdete slova

jako blahořečit, blahoslavit, oceňovat.

Čest je,

archetypálně, nepokřivenou královskou ctností, jelikož

umožňuje, aby všechny pravdy byly rovnocenné jako

způsoby svého vyjádření. Je však nutné, aby nejdříve bylo

dosaženo rovnováhy, tedy vědomé komplexnosti = jednoty,

ve které není žádné bytí, žádné vyjádření důležitější než ta

ostatní.

Pak právě čest se stává tou pravou substancí, která

dokáže s lehkostí a elegancí utvářet vztahy „pro dobro

všech“, rozšiřovat jejich působení vytvářením prostoru

svobody, který jako královská koruna zastřešuje a střeží.

Milovaní, zasílám vám tyto informace proto, že právě

vstupujete, konstelačně, do období Černé luny v Kozorohu**,

kdy právě tato ctnost bude pro mnohé výzvou a/nebo

pokušením. Mnozí si totiž pojem zodpovědnosti, tématu ,

jež zastupují v zodiaku Kozorozi, vykládají svým egocentrickým

způsobem a mají za to, že jejich zodpovědnost končí na

hranici jejich tělesnosti. Vy, kteří již dokážete srdcem cítit

více.

Víte, že zodpovědnost není jen o plnění povinností vůči

sobě, přestože ani tento základ se ještě mnozí nestihli

naučit. Jde metaforicky o obrácený známý citát o svobodě,

který říká, že kde končí svoboda jednoho, začíná svoboda

druhého. Tedy ohledně zodpovědnosti – že tam, kde končí

zodpovědnost toho druhého, začíná právě a ihned moje

zodpovědnost. Ve světě, který těží z oddělenosti a který

zapomněl, co to je „být čestný“ se však z obou předešlých

vět stal paskvil a nástroj různé formy zneužívání moci.

Právě v tomto období bude teď toto téma „více na očích“

a vy se v každém takovém příkladě můžete ptát:

Je to čestné? Jak by vypadalo opravdu čestné řešení této situace? A jsem

já čestným?

Rozhodněte se už teď pro čestnost veškerého vašeho

jednání a můžete být ujištěni, že tuto volbu vaše Vyšší Já vždy podpoří.

Vyberte si čest

místo manipulace, komfortní lži, podvodu či zrady a tato

vědomá volba vás sama vyvede z bludiště a sítí vztahů, lidí,

skupin, které to s vámi myslí ne-čestným způsobem, který

třeba dosud dobře maskovali. Využijte této 9-ti měsíční

podpory Lilith v Kozorohu pro rozpoznání existence této

královské části ve vás, kterou přirozeně obsahujete, pokud

se k ní vědomě přihlásíte.

Toto je další z příležitostí

Probuzení a jednoznačné vydání se na cestu posvěcenou

pro Novou Zemi, je to výběrové síto, kterým musíte projít

všichni.

Zkoušky a situace, které se před vámi rozvinou a vy budete přivedeni ke křižovatce Rozhodnutí, budou těžké jen zdánlivě.

Vzpomeňte si na Krále a Královnu, vizte je v duchu, jak sedí na trůnech, klidní, vyrovnaní, velmi dobře znající cenu a hodnotu své osobnosti „pro tento okamžik ve věčnosti Jsoucna“.

Vidíte jejich vzpřímená záda, hlavy i koruny na nich? Tak to jste Vy – a nic víc ani není potřeba.

Já jsem archanděl Metatron a toto je zpráva přímo pro vás, neboť Nová Země čeká na své krále a královny. Máte mé požehnání.

* Všechny záměry najdete na stránkách Duchovní školy vzestupu:

http://vzestup.webzdarma.cz/karen/ascend.html

** O konstelaci více zde:

http://www.astrologiepetranel.cz/cerna-luna-kozorohu-10-11-2017-5-8-2018/

Pro všechny, kdo jsou na Cestě lásky a za Osvobozením sebe sama, napsala a sdílí Renata Sabi. Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dál kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, bude-li připojena celá tato poznámka, včetně funkčních odkazů http://www.exmity.cz/


417 zobrazení
Pro Samayu Kefalí vytvořila s hlubokou úctou a láskou Michaela Parida