Solara - FRAGMENT SOLAŘINA REPORTU NA ZÁŘÍ 2017 - ČERVENÉ SVĚTLO –RESET/NOVÉ NASTAVENÍ – ZNOVUZROZEN


Srpnové extrémně mocné Úplné zatmění Slunce přineslo mocné zrychlení. Mnozí z nás zažili mohutný příliv Pravé Čisté Lásky a Jednoty a v tu samou dobu byly aktivovány kódy Nové Reality, které otevřely dveře rozsáhlému Novému Prostoru, o kterém jsme nikdy netušili, že existuje.

Jak se Slunce a Měsíc sladily, postavily do jedné linie, energie AN zesílila a my jsme byli rozšířeni a přenastaveni. Nýty, které nás dlouho držely připnuté k dualitě, jeden po druhém odpadly, dokud jsme nezažili nový pocit rozšířené celistvosti. S tímto uvolněním přišlo i hlubší probuzení.

Po srpnovém Zatmění jsme opravdu doufali, že září bude klidný měsíc s tolik potřebným vstřebáváním a začleňováním. Místo toho se mnozí z nás setkali v různých oblastech svého života se sérií silných Červených Světel. Tato Červená Světla nás přivedla do stavu naprosté a úplně nečekané nečinnosti.

Červená Světla, která zažíváme, nejsou brzdou. Umožňují nám úplně předělat své vzorce a cesty svých životů na tu Nejpravdivější možnou cestu. Když jsme zastaveni Červenými Světly můžeme cítit, že jsem někde v Meziprostoru, což není ani TADY ani TAM. To způsobuje, že se cítíme výrazně rozšíření a bez formy. Cítíme se jako ryba bez vody, nejsme si jistí, kde jsme nebo jak v tomto neobvyklém prostředí dýchat. Některé oblasti našich životů, o kterých víme, jak je dělat dobře, mohou najednou zmizet. Věci, na které se normálně můžeme spolehnout, najednou nefungují.

Někteří z nás jsou velmi zkoušeni a procházejí velkými výzvami. Jako mnoho hurikánů, potop, zemětřesení a požárů po celém světě, můžeme i my být uprostřed Mega DOKONALÉ BOUŘE. Červená Světla nenastávají proto, že děláme něco „špatně“. Není to neštěstí. Často se může zdát, že procházíme nekonečným kurzem potíží, ale z nějakého důvodu to necítíme beznadějně. Je to jen součást masívního RESETU/NOVÉHO NASTAVENÍ, které zažíváme. Proto prostě potřebujeme tato Červená Světla přijmout jako to, co potřebujeme a neodporovat jim.

Naštěstí ne každý v této době Červená Světla zažívá. Vždy musí být ti, kteří udržují Paprsek pro ty, kteří procházejí výzvami. Hlubokou vděčnost těm, kteří dělají tuto velmi potřebnou službu!

To, co se teď děje, je rozpouštění našich umělých stropů a omezení. Umělé stropy byly vytvořeny omezujícími druhy víry, věcmi, o kterých nám řekli, že jsou pravdivé a o nichž se ukázalo, že jsou falešné, „Fakta“ nebo „historie“, které nás učili ve škole, nebo mylné informace, které nám předkládají média. Umělé stropy nám poskytují omezený a falešný pohled na to, o co doopravdy jde. Udržují nás malé a připnuté k dualitě.

S těmito umělými stropy jsme se nenarodili, ale vytvořily se, jak jsme vyrůstali v realitě založené na dualitě. Drogy a alkohol jsou velmi účinné ve vytváření umělých stropů tam, kde předtím žádné nebyly. Pokaždé, když si vezmeme drogu nebo když pijeme alkohol, tak nás to vezme jen do určité vzdálenosti, pak se vrátíme tam, kde jsme začali. Po opakovaném užití umělý strop sílí a zdá se reálnější. Myslíme si, že je to tak daleko, jak jen můžeme dojít, ale není to tak. Stejné věci se dějí pokaždé, když nám někdo říká, že něco nemůžeme udělat, nebo že nejsme dostatečně dobří nebo že něco je nedosažitelné. Falešná hranice zesílí.

To, co je nyní krásné, nádherné, je, že umělé hranice, které nás zadržovaly od toho, abychom byli svobodnými Pravdivými Bytostmi s nekonečnými možnostmi, se otřásají a rozpouštějí. Často to ani nevyžaduje z naší strany nějaké úsilí; prostě to zmizí, protože tak zesílila rezonance Opravdovosti/Pravdivosti. To je pro nás ohromné osvobození, protože najednou zjišťujeme, že už nás nedrží falešná omezení. Jsme mocnými bytostmi, a když se sjednotíme s naší Jednou Pravou Bytostí, jsme ještě silnějšími. Všechno je možné!

Více a více lidí zjišťuje, že existuje nekonečná moc naší Jedné Pravé Bytosti. Když se spojíme jako JEDNO v Čisté Pravé Lásce, je možné dosáhnout čehokoli. Máme spojení, které je více než telepatické – jde přímo do Esence JEDNOHO a cítí ho všichni. To je úroveň, na které potřebujeme, v dobách, které mají přijít, pracovat.

Září je cítit, jako bychom stoupali po spirále Černou Dírou a mnoho starých částí nás samých odstředivou silou odpadávalo. Vlastně je to velmi osvobozující být prostrčeni černou Dírou bez mentálního plánu co dělat dál nebo termínů, které máme dodržet. Tento stav bytí mezi světy nám dává čas dále vstřebávat a začleňovat, abychom byli připraveni jít dál na další úroveň naší cesty vývoje. Někteří z nás jsou již v čekárně se sbalenými batohy, lístkem v ruce a čekají, až přijede další Expres (vlak).

Konečné dny systému reality nejsou nikdy jednoduchou dobou. Jsou zmatečné, plné nepořádku a často nejsou zábavné. Přinášejí nám výzvu, která jde až k jádru, znovu a znovu. Přesto, to je to, proč jsme tady. Nejsme tu proto, aby nás tu bavili, abychom byli nepozorní nebo se vyhýbali problémům. Ani tu nejsme proto, abychom vydělávali hromady peněz a byli úspěšní ve své kariéře. Nejsme tu, abychom nekonečně usilovali o přežití. Nejsme tu proto, abychom jen plnili své osobní rozmary a přechodné touhy.

Jsme tu proto, abychom vystoupili ze všech iluzí, abychom se od nich osvobodili, a vzpomněli si, KÝM OPRAVDU JSME. Jsme tu proto, abychom znovu ukotvili Opravdovost. Jsme tu proto, abychom ztělesňovali Lásku a Soucit. Jsme tu proto, abychom přeskočili dualitu a zrodili Novou Realitu! A pokud se na to budeme zaměřovat, spíše než na ohlušující zmatek hroutícího se systému reality, bude nám dobře.

Solara

www.nvisible.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N.. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


Pro Samayu Kefalí vytvořila s hlubokou úctou a láskou Michaela Parida