Ode dna do nového života


Pluto. Znovu ve hře a jak už to bývá, se vší intenzitou. Nejen proto, že Pluto je planetou, která jako jediná dokáže otočit kolem osudu. Dokáže obrovskou silou ohnout náš životní příběh tak, jak bychom nikdy nečekali. Dokáže za jízdy vykolejit naši neohroženě vpřed supící lokomotivu. Dokáže vyrvat kořeny minulosti ve prospěch rozryté, ale zcela holé pláně připravené pro budoucnost. Dokáže amputovat gangrenózní výrůstky našeho bytí bez šance na náhradu a přinutit nás ke změně, k níž bychom se neodhodlali, nebýt vehnáni do extrémní zátěžové situace.

Navzdory tomu, že bylo Pluto jako planeta shledáno nedostatečným a vyloučeno ze Sluneční soustavy, astrologicky chápáno je stále tou největší pákou v soukolí. Energií života a smrti, energií hlubinné transformace, energie existenciálního přerodu. A tahle energie pomalu a soustředěně kulminuje, Pluto zastavuje do bodu nulového pohybu (dnes) a chystá se k obratu do přímého směru (zítra) ve své poslední retrográdní smyčce.

Co to znamená?

Třeba mnohokrát opakovaný fakt, že stacionární planeta v bodu obratu napírá všechnu svou energii, kterou by za jiných okolností využila k pohybu vpřed, do jediného místa, v němž k obratu dochází. V tomto případě se bod nachází mezi 16.-17. stupněm Kozoroha. Všichni ti, kdo mají své osobní planety v tomto bodě, nebo řekněme v širším rozmezí 15. – 18. stupně Kozoroha, ale i v tomtéž úseku znamení Raka, Vah či Berana, dobře vědí, o čem je řeč.

Soustředěný tlak vyvíjený střídavě ve vlnách při průchodu této nejdramatičtěji transformující planety vrcholí, v těchto dnech (až týdnech, Pluto je VELMI pomalá planeta) ohýbá realitu jejich životů a ukazuje, že navzdory vší snaze už nelze dál pokračovat stejnou cestou, nemá cenu doufat v návrat zpět a jedinou možností je pustit se toho, co jsme dosud považovali za jedinou možnost, za absolutní jistotu, které je třeba se silou mocí držet, protože jediná přetrvá, kdyby se vše ostatní mělo zhroutit … A neznamená to konec světa, jen přerod a začátek nového. Plutonská klasika, život po životě, život po narození, vždyť už to známe, neprocházíme tím poprvé.

Zajímavé je načasování pohybu Pluta během této retrográdní smyčky, anebo aspoň já si vždycky ráda projdu svoje vzpomínky a záznamy:

  • Vstup Pluta do stínové zóny: 29.12.2016 na 16° 51‘ Kozoroha

  • Průchod stínovou zónou, první tichý dotek smrti tam, kde není důvod pokračovat: 30.12.2016 – 20.4.2017

  • Obrat Pluta do retrogradity: 21.4.2017 na 19°24‘ Kozoroha

  • Retrográdní fáze totálního rozvratu témat určených k ukončení: 22.4.2017 – 28.9.2017

  • Obrat Pluta do přímého směru: zítra, tj. 29.9.2017

A následuje pohyb vpřed, fáze vzniku nového života tam, kde jsme starý pohřbili.

Vzpomenete si na své životní milníky v těchto datech? Já dokonale, tuto konkrétní smyčku žiji naprosto na doraz a téma i data dokonale odpovídají tomu, co metaforicky přirovnávám ke zrodu nového života. V mém případě tentokrát bez metafor.

Dobrou zprávou pro všechny je skutečnost, že končí období destrukce. Pokud máte pocit, že ve vašem světě stále trvá, zamyslete se nad tím, jestli skutečně přituhuje, nebo si tuhle myšlenku a pocit udržujete svým vlastním nastavením, lpěním a setrváváním v minulosti. Tím neříkám, že je nutné se ze dne na den pustit všeho, co nás rozdírá na dřeň. Jsme v přechodové etapě. Zcela na místě je rituální ukončení, uzavření, opuštění, pohřbení a oplakání minulé životní epochy ve prospěch nové, rodící se.

Jsme v okamžiku, kdy se skutečně odrážíme ode dna. A ode dna se dá pouze stoupat vzhůru. Není to snadná cesta, ale je vývojová. Dodává naší existenci nový rozměr. Tohle je další z mnoha životních začátků, další klíčová fáze našeho života. Výrazná pro ty, jež Pluto svírá ledovou rukou na krční tepně, ale přínosná i pro všechny ostatní. Záleží na senzitivitě, na odvaze podívat se do svého nitra, na ochotě nechat se vést, na schopnosti opustit vše minulé, mrtvé a brzdící náš vývoj, na touze vyrůst a změnit svůj život. A jako obvykle, můžeme se nechat vést nebo vléci … to je možná jediná možnost projevu svobodné vůle v kontaktu s Plutem.

Autorka: Klára Koničarová

http://www.astropsychologie.cz/


194 zobrazení
Pro Samayu Kefalí vytvořila s hlubokou úctou a láskou Michaela Parida