Brána Podzimní Rovnodennosti. Rok 2017 – rok důsledného Vzestupu.


Milovaní,

nacházíme se v čase Podzimní Rovnodennosti. Vstupujeme do dalšího multidimenzionálního sloučení. Zesílení galaktické iniciativy urychluje cestu. Evoluční plán lidských bytostí je založen na vzrůstání Světla, aby lidé vyvíjeli svou multidimenzionalitu a mnohotalentovanost. Držíme srdce dokořán vždycky, kdykoliv vstupujeme do neznámých území. Energie v tomto roce dělají skvělou práci. Podzimní Rovnodennost přináší velké uvolnění z temnoty, Milost, osvobození, znovuzískání právoplatnosti důstojného lidského života, Světla a spojení s čistými úrovněmi Krista.

Naše cesta je jasnější, vzkříšení v tichosti mlčení s energetickou zlatou korunu na hlavě. Slunce nyní vysílá velmi vylepšenou energii. Jsme jako počítačový server pevně připojený ke Změně. Nasávejte a pijte tyto energie do plné sytosti. Je důležité být klidní, vyrovnaní, uvolnění a přizpůsobovat se 24/7 vyšším úrovním. Osobně vnímám přesouvání do komfortnější zóny i přes každodenní přebíhání mezi světy, je to mnohem pohodlnější. Jsme stále zaměřeni na interpretování osobních/globálních vizí. Budujeme silnou budoucnost.

Změna je docela drsná, ale záleží, k jakému posunu jste se přihlásili. Mnozí se cítí vyčerpaní, je to takové, jaké to je. Některé silné vlny slouží jako energetický katapult pro všechny. Mnoho lidí čeká nebo očekává, to není součástí vyšší časové osy. Vnímáte-li diskomfort meditace, meditace, meditace, odpočine, pobyt na Slunci. Spoluvytvářením Jednoty se spojují miliony lidí ve snaze pomoci Zemi i lidské rase v posunu. Dochází k hmatatelnému fúzování 5D / 3D. Přechodem do 5D přechází Země i její obyvatele do místa klidu a soucitu. Mnozí přehodnocují priority, restrukturalizují své vedení. Každý starý energetický otisk je převrácen a aktivuje neaktivní cestu Kristova Vědomí. Probuzený a vzestupující kolektiv má obrovskou sílu.

Změny ovlivňuje Země a Slunce. Země je vědomá entita, velmi vědomá entita a dělá to nejlepší pro své obyvatele. Přírodní katastrofy jsou odrazem životního stylu obyvatelstva. Požehnání všem zemřelým, kteří vstupují do vyšší energetické podoby. Je to volba duše.

Posun nebo doba skoku, evoluční upgready a Vzestup byly diskutovány ve starověkých kulturách před tisíci lety a v duchovních kruzích mnoho let. Galaktické Vlny se objevují mnoho desetiletí a od roku 2012 se nacházíme v jedinečném momentu. Probíhá demontáž starých systémů a zrod nových úrovní, tím, jak tiše vytváříme evoluční změny. Tato velká příležitost je na nás. Asistujeme tomu, aby se Nový Věk dostal do společnosti. Láska je technologie Světla a inteligence Zdroje.

Aby cesta probíhala komfortně a aktivovala se 12ti vláknová DNA, je třeba dělat dietní změny a čistit systém dostatečným okysličováním buněk. Udržujte svou páteř v dokonalém stavu, protože Láska pulzuje přes páteř a vzestupujeme ve fyzickém těle a v jakém stavu je vaše fyzické vozidlo, jakkoliv si připadáte duchovní, takový je a bude váš další Vzestup. Nulový bod se stává stále náročnější, takže dbejte dobře na to, abyste drželi krok. Buďte obezřetní, než zaplatíte někomu za „aktivaci DNA“, protože aktivace DNA je součástí evolučního posunu.

Abychom našli své zdraví, musíme najít správný přístup ke svému tělu. Mít ohromný smysl pro bezstarostnost, zájem udržovat své zájmy čisté a obrovskou odvahu. Cokoliv vám brání se posunout, je vždy myšlenka. Čím dříve to změníte, tím dříve budete ze sebe mít radost. Součástí iniciace Vědomí, abychom našli svoji sílu, je projít toxickou očistou. Osobně jsme praktikovala půsty a pití zeleninových a zelených šťáv. Zjistila jsem za posledních pár měsíců, že cvičební disciplína obden silových tréninků prokládaných odpočinkem v přírodě s každodenním pobytem na Slunci, kreativitou, uzemňováním, poskytují velké pohodlí mému nervovému systému a fyzickému tělu při přemosťování s nutnou stabilitou.

Měnící se endokrinní systém je zodpovědný za chemické odpovědi emocionálních voleb. Endokrinní systém se vyvíjí spolu s DNA. Produkuje nové substance, které nás vedou do vyšších frekvenčních oblastí, děje se mnoho subatomárních změn, jak fotony omlazují naše tělo. Konkrétně je toto omlazování prováděno okysličováním buněk při hlubokém dýchání – tím se čistí krev. S pomocí bylin nebo kyslíku. To vše působí na aktivaci mozku, a vyšší formy inteligence s reorganizováním genetiky, to jsou klíče k otevření spících oblastí. Lidé to poznají tím, že mají chuť pobývat stále více v okamžiku přítomnosti, milují své Já, chtějí pracovat pro sebe a planetu a vytvářet mír. Také se obnovuje hypothalamus, což poznáte podle toho, že chcete měnit všechno tak, abyste byli šťastní, můžete zažívat pocity, že žijete na nové planetě, aniž byste opustili Zemi.

Nižší úrovně nás mohou znepokojovat, ale vždycky jsme schopní získat rovnováhu a jasnost. Pokud se něco takového vyskytuje ve vašem životě, zabouchněte dveře a nebuďte přístupní těmto nesmyslům. Lidé, kteří jsou posedlí, prožívají své vlastní myšlenkové formy, které se k nim vracejí jako fyzické útočení. Mnozí z nich používají sexualitu jako degenerativní sílu. Tím odhalují, že jejich přístup k evolučním změnám nemá pevné základy. To nebude fungovat, dokud si neuvědomí, že cesta výš je cesta naprostého karmického sebe-očištění, zaměření na práci na sobě, opuštění nižších vzorců, projekcí, myšlenek slov a činů, cesta čistých upřímných ze srdce vycházejících záměrů, vyšší pravdy. Musí začít rezonovat s vyššími úrovněmi a procvičovat zodpovědnost za své jednání nebo budou stále stagnovat.

Ačkoliv to je součástí procesu Vzestupu, zaměřujeme se nahoru a dopředu. Z pohledu vyšších úrovní jednáme z pozice odpuštění bez nutnosti soudit jejich volby, naše slova jsou slova pokory, neutrality s vděčností za všechny zážitky. Skutečná svobodná vůle byla deaktivována tisíce let a temno nemůžeme neutralizovat zlobou. Stále rozbíjíme mnoho kódů přesvědčení, a to i v probuzeném kolektivu, a to i v dalších fázích. Všechny myšlenky slova a skutky se musí vyrovnat se stavem Jednoty. Vše, co není zarovnáno s Vyšší Pravdou, bude dříve nebo později odhaleno, co nesouzní s vysokými vibracemi, je neudržitelné. Každý vstupuje do procesu seberealizace, do Vědomí srdce a absolutní bezpodmínečné Lásky. Jsme tu všichni, abychom sloužili v procesu Přechodu.

Božské Ženství přináší ztělesnění Krista a plán na rozdělení starých systémů víry. Držíme prostor pro vstup Nového Světla. Nezáleží, jestli jste muž nebo žena, protože se všichni učíme přijímat dynamiku Matky Bohyně, čili ženskou dynamiku, která je zapotřebí pro udržení Universální energie bez zásahu ega. Vzestup, tvoření, vaše vyjádření, kreativita, jdou ruku v ruce s posunem právě teď a právě tady. Připravuji článek o Božském Ženství a Mužství. Význam rolí Muže a Ženy je globálně špatně chápán. Aby mohlo dojít k Velkému Uzdravení mezi Mužem a Ženou, (hlavní téma Vzestupu) musí dojít k uzavření sňatku vnitřní Ženy s vnitřním Mužem, to ovlivňuje na Zemi všechny změny.

Strážci pětidimenzionální frekvence a dobrovolníci pracují na plný úvazek, stahují ztělesnění Nového člověka, protože jsou zodpovědní za komfortní posun lidstva. Naše vyšší úrovně se vždy chopí velení, aby se Stíny, které sloužily ve Staré Zemi transformovaly. Vítáme všechny, kteří se chtějí podílet na globálních změnách a připojí se s námi k NEDĚLNÍ MEDITACI. Nová Země vítá každého, kdo má otevřené srdce a rozhodl se psát novou knihu lidského života.

Jste-li unavení nebo emocionálně v nerovnováze věřte, že tisíce Světelných dobrovolníků vytváří obrovský energetický prostor pro vaše vyrovnávání se Světlem. Čest naší práci na platformě, kterou mohou ostatní využívat. Jsme zodpovědní za globální posun a pilně pracujeme na sobě, pomáháme kolektivnímu zúčtování druhých lidí. Máme dar usnadňovat to každému, kdo je na řadě.

Buďte co nejvíce v přírodě, buďte na Slunci a buďte v klidu, protože energie zvyšují hlasitost. Zůstávejte s námi a buďte pozitivní, a co se týká hroucení staré časové osy neutrální. I když nepraktikujete žádné duchovní techniky, vnímáte zřetelně tyto změny i to, že nepřijde žádný konec světa. Dny naplněné radostí, hravostí, odpočinkem, bezpodmínečnou trpělivostí a milující Láskou.

V Božské Lásce, Světle a Službě

Lenka

Lenka Sykorova (c) 2017 mayskykalendar.blogspot.com


Pro Samayu Kefalí vytvořila s hlubokou úctou a láskou Michaela Parida