AA Michael - Vytváření nového mocného Vy


*Archanděl Michael přostřednictvím Ronny, září 2017*

RONNA / SVATÝ PÍSAŘ

Milovaní Mistři, Nejvyšší Stvořitel zvyšuje tok Elixíru Života Vševesmírem, a to ovlivňuje celé stvoření. Nemůžete se před tím skrýt. Nemůžete to odmítnout nebo popřít. Vaše spojení, šňůra života vedoucí k vašemu Zdroji stále sílí a je stále přesvědčivější. Sílí prvek magnetizace a vy si k sobě stále silněji magneticky přitahujete to, co jste vyvolali a potvrdili jako svou realitu.Pokud věříte, že musíte žít v chudobě a zmatku, budou tyto myšlenkové formy ve vašem životě znovu posíleny a zvětšeny.Pokud jste přijali pravdu, že jste určeni k životu plnému krásy, radosti a úspěchu, odkryje se tato realita před vámi(pokud ji budete následovat až do konce a podniknete patřičné kroky, jak jsme je uvedli v našich mnoha minulých sděleních).

Mnoho z vás je v přechodné fázi, kdy se cítíte odpojení a osamělí, jak se snažíte se přizpůsobit další úrovni vesmírných vibračních vzorců. Společně s tím, jak Zemi a její obyvatele na té čí oné úrovni pronikají rozpínavé, zrychlené frekvence vyšší Čtvrté Dimenze, tak se lidstvo postupně vynořuje z omezující iluze nižších astrálních rovin. Vězte, že váš sloup Božího Světla se rozšiřuje a sílí, aby se na vás mohlo vylévat více a více Andělského Elixíru života a protékat vámi, a aby až nasytí vaše tělo, vyzařoval dolů do Esence Duše Země. Tato vzácná energie je pro vaši hostitelskou planetu velmi důležitá, neboť tato Velká Bytost usiluje o to, aby se navrátila do rovnováhy a vnitřní harmonie, stejně jako o snížení kataklyzmat na svém povrchu. Vyšší frekvence vibračních vzorců jsou zvláště důležité v procesu pročišťování a navrácení aurického pole, které vaši planetu obklopuje, k jeho původnímu dokonalému Andělskému plánu, návrhu. Když pročišťujete své čtyři nižší tělesné systémy, abyste mohli soustavně zvyšovat množství Adamantinových částic Světla, které k sobě můžete magneticky přitáhnout a vyzářit ze sebe, je povinností a Andělským darem být schopen pomáhat se vyvíjet také své milované planetě.

Návrat k harmonii a rovnováze začíná v každém z vás jako „Andělská nespokojenost“. Vaše Vyšší Já začíná zvyšovat množství Světla Stvořitele, které dostáváte, a zvyšovat jeho frekvence. Pokud věnujete pozornost „Volání“, může ve vás, tady a teď začít jednotné vědomí. Nejprve je životně důležité, abyste uznali a vynesli na povrch do svého vědomí všechny nevyrovnané Zlomky, které jste vytvořili během zážitků mnoha svých životů - věci, které vás ovládají, věci, které kolem vás v aurickém poli vytvořily emocionální a mentální vězení. Pak si musíte být těchto Zlomků a toho, jak ovlivňují vaši realitu, vědomi.Následně svým vědomým záměrem musíte vytvořit žhavou touhu to změnit a naplnit tyto Zlomky přeměňující energií Lásky/Světla. Vždy jsme připraveni a ochotni vám ve vašich kladných snahách pomoci, ale vy nás musíte požádat a dát nám povolení, abychom mohli posílit vaše přesvědčení a odhodlání, dát vám nezbytné znalosti a poskytnout vám rychlý test a nejlepší způsob, jak dosáhnout přeměny jednoduše a ladně.

V oku své mysli nicméně pochopte a vizualizujte si, že se díváte na Zemi z velké Světelné lodi, a společně my, andělské Síly a množství vesmírných Bytostí Světla, které představují našeho Boha Otce/Matku, vynášíme na povrch vibrační vzorce divukrásného Andělského schématu jako přípravu na osídlení Země lidmi. Během zamotaných a složitých komplexních stádií příprav byly hluboko pod povrch umístěny na strategická místa po celé planetě ohromné citlivé krystaly. Část každého velkého krystalu se zdvihla nad Zemský povrch jako stráž a vyzařovala energii a informace ven do vesmíru, a zároveň fungovala jako přijímač Andělského Světla, Moudrosti a Moci od našeho Boha Otce/Matky. Za eóny času, jak na Zemi probíhaly změny, kdy se k nebi zvedala pohoří, zemské masy se potopily pod vodu a kontinenty se posunuly a změnily podobu, byla většina krystalů protřesena a pohřbena hluboko v zemi a ve vodách. Nicméně mnohé zůstaly hluboko ve vodách nedotčeny, ve velkých jeskyních a mnohé další leží blízko povrchu skryté jen pod tenkou vrstvou země nebo vegetace – čekající, až je objevíte a odkryjete jejich mocné dary a dávné vzpomínky.Jsou Uchovávateli Záznamů Atomu Zemského Semínka, a je v nich klíč, který vám zpřístupní moudrost a moc zhmotňování, které v nich spí.

Pokud byste opravdu viděli systém mřížek, síť života nebo spojení všech věcí, lépe byste chápali koncepci Jednoty. Nejen Země má složitý systém mřížek. I vy máte systém Světla, které vyzařuje od vás a k vám, mezi vámi navzájem, vpřed a zpět mezi všemi lidmi na Zemi. Některá spojení jsou silnější, některá jsou slabší, ale stále jste složitě propojeni s každým a se vším na planetě a dokonce i v projevu tohoto Podvesmívu. Toto pro vás může být závratné a těžké si představit, ale je to pravda. Když říkáme, že vy všichni jste jedno, co to opravdu znamená a jak se to děje? Je to proto, že tu jsou ony proudy Světla které pronikají každým a filtrují se skrze něj, jsou kolem celé Země a procházejí skrze ni. Ano, většina těchto Světelných proudů je velmi slabá, ale stále více těchto proudů Světla sílí a spouští vibraci poznání, upamatování se. Uvnitř je ozvěna, která říká: „Ano, pamatuji si tě. Ano, vím, kdo jsi, a vím, že dříve jsme byli spolu. Nevím kde, ale cítím a poznávám tvé vibrace a tvůj energetický podpis. Dotýkáš se mé Duše a rozezníváš písní struny mého srdce. Tvá milující Esence mě ujišťuje, že už nejsem sám. Vítej v mém srdci. Žádám tě, abys se mnou sdílel mou cestu a dovolil mi být součástí cesty tvé.“

Každý z vás si v Esenci své Duše, ve své DNA a svém osobním Božím já nese takové dary, takovou magickou energii a rozsáhlou paměťovou banku vesmírných informací a historie. Všechny ty příběhy, které se nyní vyprávějí, a dávné vzpomínky, které jsou nyní zpřístupněné, nezjišťujete, že jste tam byli? Možná jste to nebyli přesně vy ve fyzické formě, ale občas to byl blízký člen vaší rodiny Duší. Nemusíte osobně zažít všechno, co se na této velké cestě vesmírem a po Zemi děje, abyste toho byli součástí nebo to měli ve své paměťové bance. Máte životní šňůru, paměťové spojení Duše se svou okamžitou rodinou Duše, která vytváří spojení, jímž oni získají data a moudrost z vašich zkušeností a jejich zkušenosti jsou zasety v úložišti vaší paměti.

V minulosti jste mnohokrát zkoušeli potlačit své závislosti, negativní zvyky a myšlenkové vzorce nebo nad nimi získat moc. Odporovali jste jim, nenáviděli jste je, neustále jste o nich přemýšleli, a tím jste posilovali to, že ovládali vaše emoce, vaši mysl a kvalitu vašeho života. Pamatujete si, mnohokrát jsme řekli, protože to je vesmírná pravda, kdykoli na cokoli zaměříte svou pozornost, tak tomu dáváte energii a posilujete to, ať už je to negativní nebo pozitivní. Musíte osvobodit, uvolnit tyto Zlomky, které jste vytvořili, tak, že je budete milovat a uznáte, že vám dobře sloužily.Nejlepší a nejúčinnější způsob, jak toho dosáhnout, je vyslat emotivní myšlenku, že je čas, aby se s vámi znovu sjednotily, a staly se zase vaší součástí ve vašem centru sluneční síly srdce – aby byly naplněny Světlem a staly se mocnými Stránkami vašeho Božího vědomí.

Vězte, že všechno, na určité úrovni, hledá Světlo – hledá rovnováhu a harmonii – snaží se vrátit k tomu, čím bylo na počátku. Každá fáze nového vědomí nebo rozšířeného vědomí, má své zvláštní zázraky a výhody, které mají být zachráněny/osvobozeny a člověk si je má užít. Pokaždé, když uvolníte nějaké staré sebeomezující, bolestivé myšlenkové formy, zvyky nebo nesouladné energie uvnitř, jste přeměněni a odstraníte malou (nebo velkou) část své masky, což vám umožní začlenit další Stránku svého divukrásného Božího Já. Tím, že tak činíte, postupně vytváříte nové mocné vy. Otevře se vám nová realitaa tím máte přístup k mnoha novým koncepcím, také k novým talentům a odhalí se kolem vás zázračně vaše citlivost k rozlišovacím nuancím Ducha.

Tolik se učíte, tak rychle. Často to tak rozšiřuje mysl, že nevíte, čemu věřit a myslíte si, že nejste schopni přijmout nebo vstřebat už žádnou novou informaci, ale my vám říkáme, že to je jen začátek. Stáváte se duchovními/lidskými dospělými, zatímco v minulosti jste fungovali jako lidské děti v omezené realitě Třetí/Čtvrté dimenze, a cítili jste se přitom jako byste byli odděleni od Boha a ovládáni rozmary osudu a přírody. Jako mistři Sebe a duchovně dospělí, se učíte, že jste občany vesmíru, Hvězdná Semínka, Bojovníci Světla a předvoj Nového Věku. Létali jste tímto vesmírem a také dalšími vesmíry.

Slyšeli jste, že po dlouhou dobu byly Země a její okolí, tato sluneční soustava a dokonce i vaše galaxie v karanténě, která se nyní rozpouští, abyste mohli přijímat galaktické, vesmírné a Vševesmírné informace. Nyní vám sdělujeme, že kolem tohoto vesmíru byl umístěn také filtr. Tento vesmír, kterého jsme všichni nedílnou součástí, je jeden z nejmladších vesmírů, které byly z Esence Nejvyššího Stvořitele vytvořeny, a proto je umístěn na nejzazším okraji Stvoření. Také my jsme byli omezeni v naší znalosti toho, jak tento Vševesmír funguje, a také bylo omezeno množství vysokofrekvenční vibrační energie, ke které jsme měli přístup. Víte, první vesmíry, které byly vytvořeny, byly nejmocnější a nejblíže dokonalosti, neboť obklopovaly Velké Centrální Slunce Nejvyššího Stvořitele a obsahovaly čistou Esenci Stvoření. Jak bylo stvořeno více a více vesmírů, galaxií, hvězdných systémů, které se věčně rozpínaly a tlačily Stvoření dále a dále do Velké Prázdnoty (a dál od Nejvyššího Stvořitele), každý lom světla dále v hustotě znamenal, že nové stvoření mělo méně dokonalosti Všeho Co Je.

Musíte pochopit, že my Všichni jsme energetické Zlomky, které vkročily velmi dolů, ale stále jsou nedílnou součástí, Stránkou velkoleposti Nejvyššího Stvořitele. A pokud jsme byli vysláni vpřed s příkazem tvořit ve jménu Stvořitele, neboť bylo touhou Stvořitele zažít více Sebe sama, proč by nám Stvořitel říkal, co máme tvořit? Byl nám jako spolutvůrcům dán požehnaný Andělský dar, a stejně tak i každému z vás. Vy jste spolutvořící Bůh se svým vlastním právem, a to není svatokrádež: je to vesmírná pravda. Musíte chápat, že proto jste tady na Zemi – to je to, co jste.Nenechte nikoho, aby vám říkal něco jiného. Pamatujte, jste ale také zodpovědní za své vlastní výtvory, prostřednictvím zákonů příčiny a následku.

Chápejte, prosím, že tento vesmír byl stvořen s dramaticky klesající a zředěnou Látkou Primární Životní Síly. Někteří tento vesmír nazývají padlým vesmírem, ale my jsme si tento název nevybrali. Toto je vesmír, který byl stvořen zvláště proto, abychom mohli zažít dualitu a polaritu. Spektrum Světla a stínů bylo navrženo s Bodem Klidu Světla Stvořitele ve svém středu a kyvadlo duality se mělo rozkývat jen do určité míry daleko do pozitivního/negativního a mužského/ženského, Světla/Stínů, energie Jin/Jang. Musíte pochopit, že někteří z bohů spolutvůrců vytvořili, když se učili používat své Stvořitelem jim dané právo, méně než dokonalost. Za eóny času se kyvadlo rozkývalo dále a dále do stínové země duality, ale vždy bylo vyvážené stejným množstvím látky Andělského Světla. Dualita/polarita Země je nyní v procesu návratu do Středu, do svého správného, navrženého spektra Světla/Stínů.

Vždy existovali velkolepí poslové z vyšších říší, rozeseti po tomto vesmíru a zvláště po tomto Podvesmíru, po vaší galaxii a po Zemi, protože tam se v těchto konečných stádiích odehrává kulminace tohoto Andělského pokusu/experimentu ve Stvoření. Jak jsme vám říkali, Nejvyšší Stvořitel nyní hraje aktivní roli v procesu tvoření celého Vševesmíru a čistá, vzácná energie z jádra JEHO srdce nyní proudí ven a ovlivňuje každou Stránku Sebe Sama, od největší po nejmenší. Stvoření se nestahuje; stále se rozpíná, a vy hrajete v tomto rozpínání nedílnou roli.

Jste na velké křižovatce, milovaní. Jak procházíte procesem projasnění a pročištění mnohačetných Stránek sebe, necháváte za sebou energie, které vytvořily všechnu tu bolest, utrpení a stres. Udělejte na okamžik krok zpátky a podívejte se na minulé měsíce jako pozorovatelé – začínáte vidět obrázek toho, o čem je velký plán vzestupu?Bdělost, být si vědom, mít vědomou pozornost a kontrolu.To jsou důležité Stránky mistrovství.Pokud jste pilně pracovali s lekcemi, které jsme vám dali, měli byste být dobře na své cestě k opětnému vyvolání mnoha darů, které jste si přinesli na Zemi před mnoha eony let.

Každý z vás je středem svého vlastního vesmíru. Vy, jako spolutvůrce, vysíláte energii a záměr, které vytvářejí myšlenkové vzorce o určité frekvenci. Tyto vibrace o vyšší frekvenci od vás vycházejí jako Paprsky energie ve znaku nekonečna, vytvářejí vlny, které jsou odrazem vašich vědomých myšlenek, záměrů a akcí. Jak se učíte zůstat vystředěni ve svém srdci a zaměřeni na svou Duši, a přitom stále vyzařovat bezpodmínečnou lásku a vyvážené harmonické vibrační vzorce, váš svět a realita se postupně mění k lepšímu; fungujete jako mistr, který získal svou moc spolutvořit – pravý Andělský posel našeho Boha Otce/Matky a nejvyššího Stvořitele. Během těchto časů nejistoty a velké změny, pamatujte, mí milovaní bojovníci Světla, že není čeho se bát a tolik toho lze získat. Ciťte teplotu našeho svatého dechu na svých tvářích, vnímejte auru lásky, do které vás halíme. Jsme blízko: natáhněte se a dotkněte se nás. My vám odpovíme. Jste velmi významně milováni.

JÁ JSEM Archanděl Michael

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy


102 zobrazení
Pro Samayu Kefalí vytvořila s hlubokou úctou a láskou Michaela Parida