Solara – Surfreport srpen 2017 – Kování v Ohni Transformace


Srpen je jedním z klíčových transformačních měsíců roku, který mnohé z nás vysune ze zóny pohodlí a přinese nám dokončení na mnoha úrovních. Je to měsíc „Očekávání Nečekaného“, který přinese ohromnou změnu. Srpen je plný divokých karet, při kterých se může stát cokoli. A nyní nevíme, které divoké karty se nás budou týkat.

Jak se lidstvo rozděluje do různých oddílů, zažíváme zvýšené polarity. Je tu stále rostoucí oddělenost mezi těmi, kteří žijí v oněch dvou systémech reality, v systému Duality a v systému Jednoty. Jsou zde očividné rozdíly mezi náboženstvími, rasami, politickými druhy víry a mezi bohatými a chudými. Probíhá oddělování v odděleném.

Stále více je zřejmé, že nyní žijeme ve světě, kde většina vlád klade velké podniky a osobní prospěchářství nad dobrou životní úroveň lidí a ochranu životního prostředí. Proto je velmi důležité, abychom oživili naši Jednu Opravdovou Bytost.

Pokud opravdu chceme vstoupit do naši Jedné Opravdové Bytosti, všichni si v ní musíme najít své opravdové místo. Skládáme se dohromady jako puzle, kousek po kousku na správné místo. Některé kousky se dostanou do skládanky na úplném začátku, jako rohy a okraje, a jiné později, když se konečně odhalí jejich místo. Nemůžeme se všichni vměstnat do pravého horního rohu a nemůžeme čekat od žádného kousku, že bude stejný nebo plnit stejnou funkci. To by prostě nefungovalo.

Mnozí z nás mají silnou touhu, aby tento konečný tlak naprosto změnil naše životy tím, že vystoupíme ze zastaralých druhů víry, myšlenkových forem, starých způsobů žití a dělání věcí, abychom mohli žít opravdovější život, který nás víc naplňuje. V srpnu jsou znásobené šance to udělat..

V srpnu jsou dvě zatmění – částečné Zatmění Měsíce při úplňku 7. srpna a úplné Zatmění Slunce při Novu 21. srpna. Každé zatmění je svým způsobem Divoká Karta, ale tyto dvě jsou mimořádně silná. Srpnová zatmění, jako mnoho ohňostrojů, uvedou do chodu sérii spuštění na nesčetných úrovních. Objeví se mnoho zhroucení a průlomů. Hrající centra Duality definitivně nebudou tichá. Ale ve stejnou dobu budou mnozí při očekávání Kvantových Průlomů vrženi hlouběji do Nové Reality.

Toto je doba, kdy se může stát absolutně cokoli – dobré, špatné, nemožné, zázračné a celé spektrum věcí mezitím. Nastanou naprosto nečekané přílivy energie z míst „Mimo mapu Známého“. Závoje jsou jeden po druhém nadzvedávány. Vrstvy maskování, přestrojení, fint a lstí, korupce a manipulace vycházejí na povrch, aby byly jasně vidět. Všechny předsudky, které jsme měli o tom, jak by to mohlo být, jak by se to mohlo ukázat – prostě na ně zapomeňte. PRAVDA se konečně odhaluje.

Dokonce když nás občas srazí energie, vězte, že všechno se děje proto, aby se rozložil hroutící se starý systém. Komnata Pokřivených Zrcadel musí být úplně rozbita! Všechna potrubí, která napájejí systém, musejí být rozebrána. Přesně to se musí stát, abychom mohli zrodit Nové Paradigma, plně ukotvené v Nové Realitě.

Srpnová Zatmění nás budou ovlivňovat celý měsíc. Tento cyklus zatmění se zdá zvláště mocným a ohlašuje dobu, kdy vše, co má být přestaveno, přeladěno, překalibrováno, znovu spuštěno a uvolněno a propuštěno projde mocnými Ohni Přeměny, Transformace. Slunce vypálí všechno, co je nepravdivé a umělé.

Vzhledem k tomu, že je právě rok Ohnivého Kohouta, zatmění jsou o hodně silnější. Srpen je doba, kdy je ohnivý Kohout kován Ohněm Transformace/Přeměny, a vynořuje se jako znovuzrozený Fénix. To označuje nesmírný Bod Obratu pro nás pro všechny. Tento vrchol Roku Ohnivého Kohouta vytváří takovou oslnivou intenzitu, že velká část naší staré, nepotřebné emocionální zátěže se uvolní. Naše vzorce jsou zlomeny a nikdy už nemají být opraveny. Naše staré příběhy jsou spáleny na popel, jak skáčeme na naprosto novou a nekonečně pravdivější časovou linii.

Po celý měsíc se věci budou dít jinak, než čekáme. To se může zdát dočasně znepokojivé nebo rozčilující, ale nakonec uvidíme, že všechno je v pořádku. Když nejsme zmítáni dualitou, srpen je vlastně plný synchronicit. Je zde hojně magických okamžiků kliknutí na místo ve stavu Správného Času – Správného Místa. Je zde také prvek šťastné náhody, která nečekaně přijde a přinese průlomy a melouny (přeneseně: velké dary – pozn.překl.), když to nejméně čekáme.

Mnozí z nás jsou připravení se osvobodit od naší minulosti. Aby byli nově zrození Ohněm Transformace/Přeměny. Jsme připraveni stoupat jako znovuzrozený Fénix z popela starého světa, připraveni přijmout naše královské žezlo Pravého Života, připraveni převzít odpovědnost za zrození Nové Reality pro všechny.

Srpen je měsíc, který má momentum, jímž jsme taveni v Ohních Přeměny. Nic se nestane tak, jak si představujeme, že by to mělo být a oplývá Nečekaným. A přesto se všechno stane tak, jak je třeba, aby se to stalo, i když to tak nevypadá. Dvě zatmění spustí další vlnu Velkého Probuzení a další Mega RESTART.Jak je vypalován brak duality v ohních Přeměny, mnoho prvků se kliknutím dostane na své Pravé Místo.

Solara

www.nvisible.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N.. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


Pro Samayu Kefalí vytvořila s hlubokou úctou a láskou Michaela Parida