Krásný a požehnaný Velikonoční čas.


Chvíle volna, svátky, které jsou dány TOBĚ, ano právě tobě, který čteš tyto řádky. Zastav se prosím a otoč svou pozornost dovnitř….změň směr vnímání z vnějšího na vnitřní. Řekni DOST, slovu „musím“ a vstup v tyto dny do svého srdce. Vejdi do tohoto chrámu a rozsviť zde své Světlo. Prones….BUDIŽ…..BUDIŽ SVĚTLO VE MNĚ. A vdechni, zažehni svým dechem jeho sílu v sobě.

Rozhlédni se uvnitř a vynes všechnu minulost a pochybnosti. Rozluč se se starými energiemi sebeobětování a sebetrýznění a odevzdej je spolu s vnitřním souhlasem pro změnu Lásce a Světlu.

A jako vnitřní ukotvení procesu můžeš v duchu nebo nahlas pronést tato slova: „DÁVÁM NYNÍ SVŮJ ŽIVOT SOBĚ. OTEVÍRÁM S DŮVĚROU NOVOU KNIHU SVÉHO ŽIVOTA A JDU PSÁT S ODVAHOU PŘÍBĚH RADOSTI, ŠTĚSTÍ, SMÍCHU, HUMORU A LEHKOSTI. OPOUŠTÍM DRAMATA A STARÉ NÁVYKY A DÁVÁM ANO PŘIROZENOSTI DUCHA, JEHOŽ PODSTATOU JE KRÁSA A NEKONEČNÁ BLAŽENOST.“

A udělej v tyto dny něco, co jsi měl/a pocit, že nemůžeš, co jsi si myslel/a, že není správné, protože…..

MŮŽEŠ COKOLIV A NEMUSÍŠ VŮBEC NIC…..JSI SVOBODNÝ DUCH VE SVÉM NÁDHERNÉM TĚLE. JDI A BĚŽ SI HRÁT, VÁLET SE, NEBO BĚŽ NEDĚLAT VŮBEC NIC. Proto tady jsi, aby jsi ŽIL/A SEBE…..jakkoliv tvé nové a zářící srdce touží.

Je čas změn a kroků vpřed, je čas postavit se za sebe….a dovolit své hvězdě vystoupat vzhůru…..stačí jen tvé ANO.

S láskou a požehnáním,

Vlaďka Samaya


0 zobrazení
Pro Samayu Kefalí vytvořila s hlubokou úctou a láskou Michaela Parida