Rozprostřete své nejplnější světlo bez ohledu na to, co to kolem vás způsobí


Přemýšlím, co byste vytvořili, čím by jste byli, co byste řekli a dokázali, kdybyste již více nepotřebovali ničí svolení.

Přemýšlím, jak by vaše Světlo vytrysklo, prorazilo, přelilo se a spěchalo do náručí těch, kteří ho nejvíce potřebují.

Přemýšlím, jaká tvořivá potěšení a elektrizující novinky jsou zasazeny uvnitř vašich buněk, tam, zasazeny před mnoha, mnoha lunami, zabydleny bezpečně uvnitř vašeho nejhlubšího bytí.

Víte že jste Nositeli Nového?

Stále cítíte že jste jiní, ale víte, že je to předem navržené, plánované, zamýšlené a zorchestrované?

Jednou z věcí která vás drží zpět od sdílení frekvence vašeho podpisu a vyjádření vašeho jedinečného otisku energie Duše je strach z toho, co to přinese druhým.

Frekvence Vaší Duše je navržena tak, aby rozhoupala svět na své ose. Jakkoliv jste napojeni k rozezpívání Duše Světa, mohu vám garantovat, že se bude jednat o jiný tón, rytmus a melodii, než která tu po tisíciletí zněla.

Když začnete, můžete v druhých vzbudit emoční reakce nebo jít hlouběji v žití své nespoutané pravdy.

Když se rozhodnete otevřít Hlasu a Vedení vaší Duše a pradávnému tepu spirituální pravdy vaší krve, může to rozdmýchat mnohé kolem vás.

Vaše matka a otec se možná takto neotevřeli. Vaši bratři a sestry se možná takto neotevřeli. Váš manželský nebo životní partner se se možná takto neotevřel. Vaši přátelé se možná takto neotevřeli.

Může se jednat o dlouhou řadu lidí ve vaší pradávné linii, kteří neměli odvahu se otevřít tak, jak jste nyní vyzýváni vy – a vy pocítíte intuitivně a instinktivně jejich uzavřenost nebo neschopnost obsáhnout sami sebe tak široce, jak musíte nyní vy.

Je pravdou, že jak se léčíte a otevíráte, léčíte a žehnáte generacím minulým a těm budoucím. Přikládáte léčivý balzám na ty, kteří se nedokázali přenést přes vnitřní bolest a překážky z vaší mateřské a otcovské linie. Vy vytváříte nové jasné spirituální brány pro sebe a popravdě pro všechny, kdo jsou nejnovějšími bytostmi Světla přicházejícími sem.

Otevření se k vytvoření touhy vaší Duše vyžaduje velkou odvahu. Někdy se to může zdát jako příliš – zatlačit na spínače druhých, kteří si nezvolili to samé. Když naskočíte do své vlastní posvátné jedinečnosti, může to přinést ohromnou negativitu a odsuzování druhých lidí, kteří se bojí růstu do vlastního Světla a uvolnění své největší síly.

Když si vědomě zvolíte překročit svá omezení a vyléčit staré návyky a na strachu založené vnitřní programy, které se nasákly do vašich energetických systémů, může to provokovat ty, kteří se nedomáhají své vlastní odvahy udělat to samé.

Strach z odsuzování a projekce druhých vás nesmí zastavit od vlastního úsilí vnitřního růstu, léčení, rozvoje a tvořivosti.

Nesmí vás zastavit. Nesmí, protože to co děláte, tvoříte, léčíte a transformujete uvnitř sebe, je životně důležité pro rozkvět Božského Plánu pro Zemi.

Ať jste nyní voláni jakýmkoliv způsobem k vlastnímu rozvoji, k prohloubení, promluvě, vyjádření nejzářivějších drahokamů vaší Duše ke všem, kdo se pro ně modlili – – toto je Dar pro který pláče Sama Země.

Seberte odvahu a stůjte osamoceni, pokud musíte. Udělejte vše, co obnáší prolomit stará omezení a strachy. Uzdravte se, protože když se vyléčíte, osvobodíte Zemi a její obyvatele.

Vstupte do Světla, které jste stáhli dolů z Ráje. Toto je váš střed pozornosti – ne pro ego, ale pro zářivý drahokam duše pravdy a lásky kterou jste.

Sledujte, jak zázraky vytváří samy sebe a Posvátní Průvodci se hrnou ze všech zákoutí Vesmíru aby vám pomáhali.

Nedovolte strachu z růstu a změny jediné osoby zchladit ohně touhy vašeho Ducha. Jste hodni této změny, kterou jste se rozhodli uskutečnit. Být svým Božským Já a Darovat vyjádření z tohoto Já Zemi, je vaším rodným právem.

Autor: Sophie Bashford

www.sophiebashford.com

Překlad: Taunia Atiriamin

www.slunecnabrana.eu, www.martinachristova.eu

Tento článek lze šířit nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu, www.martinachristova.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.


13 zobrazení
Pro Samayu Kefalí vytvořila s hlubokou úctou a láskou Michaela Parida