top of page
20210915_101236_edited.jpg

Vše, co můžeme nabídnout jsme My a to, co dlí uvnitř nás. To, které bylo zrozeno na základě životních zkušeností, uvědomění a proměn. Vše TO, co je vneseno do života, je ukotveno a žito. 

obrázek_loga.png

Individuální/párové pobyty - Cesta do ticha
osobní setkání, ale také online

Milovaní,

na základě vln, které skrze vás přicházejí a díky Vaši otevřenosti rádi nabízíme individuální/párové Cesty do Ticha. Jedná se o intenzivní vědomý pobyt s Tebou nebo s vámi, který je zacílen čistě na témata a potřeby jednotlivce, nebo páru. Více a více z vás se otevírá Skutečnosti a vůli najít Pravdu, najít sebe, zamilovat se do své vlastní přítomnosti a zejména pak zabydlet se v nitru sebe sama.

Na základě skupinových pobytů Cesta do ticha, které jsou pětidenní a tvořeny - míchány pro skupinku, kde vnímáme veliké posuny u těch, jež na tuto cestu vstoupili, vnímáme, jak důležité je, aby se tomuto otevřelo ještě více z vás.

Ne každý mám možnost strávit s námi na Valašsku 5 dní a ne každý cítí, že tuto cestu nyní vnímá jako skupinovou. Jsou tací z vás, kteří by rádi ochutnali intenzivní sdílení, odpoutávání se, uvolňování vláken iluze z pole lpění, obav, závislostí, nebo boje ve více komorní skupince, individuálně a nebo v páru.

A jsou rovněž tací, kteří již Cestu do ticha absolvovali, ale vnímají, že se jim nedaří "udržet" pozornost v sobě při návratu domů do běžného, navyklého způsobu života.

A právě vám nabízíme možnost strávit s vámi 3 dny vědomé cesty do nitra, do ticha, do srdce, k sebeodhalení, k nemálo "ahá" momentům a k odevření dveří pravdě, skutečné svobodě a lásce.

Jak to funguje?

Možností je samozřejmě více, ale aktuálně vnímáme, že důležité je ukotvit tuto vnitřní cestu jak ve vás, tak v prostoru, kde trávíte nejvíce času - u vás doma. Protože právě zde je potřeba "naučit se" vnímat sebe sama jinak, než obvykle. Vyzkoušet si onen čas se sebou ve fyzickém DOMA, protože právě ono je odrazem vašeho vnitřního DOMA. 

Je poměrně snadné odcestovat někam, ale pobývat v sobě a se sebou, vytvořit si, ukotvit nové mechanismy, návyky v místě, kde po většinu času trávíme v činnostech, je právě to, do čeho se tělu a mysli "nechce". Ta hledá důvody, úniky, činnosti, druhé, jen ne SEBE. Avšak všechny vztahy, hojnost, zdraví a štěstí jsou plným odrazem toho v jakém vztahu jste sami se sebou.

Nicméně je zde samozřejmě také varianta jiných prostor, není třeba nutně lpět na tom být ve vašem domově, jedná se čistě o doporučení a ideální variantu, ne však jedinou.

 

Z naší strany aktuálně nenabízíme možnost ubytování, nicméně na základě vzájemné domluvy lze toto z naší strany taktéž umožnit.

Rovněž nabízíme online Cestu do ticha, kterou lze absolvovat prostřednictvím Messengeru, Skype a nebo WhatsApp. Lze si zvolit možnost 1-denní, 2-denní, či 3-denni.

Jsme velmi otevřeni a vše rádi necháváme tvořit se samovolně tak, aby finální forma byla naprosto vyhovující všem. A víme, že vždy tato možnost k oboustranné spokojenosti existuje.

Pro koho je tato Cesta určena?

 • Každému, kdo cítí, že je čas obrátit se do sebe.

 • Každému, kdo zjistil, že snad vše již bylo ochutnáno a nic nepřineslo spokojenost, trvalé štěstí a lásku. 

 • Každému, kdo je možná ve fázi, kdy ho život dovedl do fáze samoty, opuštěnosti a je ve stavu "vůbec nevím co se svým životem".

 • Každému, kdo se rozhodl jít ještě hlouběji k sobě a touží najít Pravdu o sobě a otevřít se naplněnému životu, najít smysl života, jeho lehkost a bezpodmínečné štěstí v sobě, ve vztazích a poslání.

 • Každému, kdo má pocit, že je už dlouho na "duchovní" cestě a ono se to stále nějak nemění, nehýbe a zdá se, že úplně nefunguje. Minimálně ne tak, jak bych rád/ráda.

 • Každému, kdo se rozhodl dát se sám sobě a skutečně se do sebe zamilovat.

 • Tomu, kdo má pocit, že je ztracen a touží se opět najít - ať to stojí, co to stojí.

Přínos této individuální Cesty do ticha

 • Je zacílena přímo na témata jedince a nebo páru.

 • Pozornost je věnována jen vám, vašemu nitru, vašemu uvědomění, nejasnostem a všem vědomým, či nevědomým vláknům obav, starých přesvědčení, pout k minulosti, sebe-odmítání, či všeho, co vám brání v naprostém štěstí, lehkosti, lásce a harmonii se sebou, dětmi a nebo partnerem.

 • Celá společná "práce" je o sebe-odhalení, sebe-uvědomění a vše se děje prostřednictvím sezení, otázek, odpovědí, meditací přepisu limbického otisku, dechových prací, zacílením na tělo a uvolnění bloků v něm.

 • Program je tvořen velmi spontánně, je vždy pestrý a navázán plně s láskou na jedinečnost zájemce a to tak, aby byl pro něj maximálním přínosem a zároveň příležitostí k odpoutání se z nefunkčního způsobu života a postojů.

 • Veškeré tvoření pro vás vychází z mnoha let vnitřní práce a také praxe s lidmi, skupinami, terapeutických a hlavně životních poznání a zkušeností. Vše je postaveno na sdílení toho, co od základů změnilo naše životy a životy těch, co se na tuto cestu již vydali s námi.

IMG_20200912_123554255_2.jpg

Délka pobytu a časová náplň:

Doporučujeme 3 denní pobyt. 

1. den cca 8 hodin rozděleno na cca 2-3 bloky

2. den cca 8 hodin rozděleno na cca 2-3 bloky

3. den cca 8 hodin rozděleno na cca 2-3 bloky

Tento nástin je velmi orientační, ale je zde pro představu, abyste věděli o jaký počet hodin společné "práce" se jedná. 

Cena:

Cesta do ticha pro jednotlivce: 15.000 kč (600euro)

Cesta do ticha pro pár: 20.000 kč. (800 euro)

V případě online setkání je cena shodná. Prosím ptejte se., Cenu, detaily, stravu, možnosti v návaznosti na ubytování si rádi individuálně vytestujeme, sladíme, tak, aby všichni byli spokojeni.

Doporučení:

Je velmi vhodné, abyste trochu znali naši cestu - práci. Doporučujeme pro ty, kteří buď ochutnali Cestu do ticha ve skupince, nebo absolvovali jiný pobyt, individuální sezení, či  se s tímto setkal aspoň jeden z páru.

Nicméně není to podmínkou :-).

Neváhejte se na nás obrátit s jakýmkoliv dotazem, či individuální prosbou, představou atd. Nebráníme se ničemu, co život touží skrze vás/nás "umíchat" a tvořit.

Náruč, srdce a dveře jsou otevřené.

Těším se velmi na Tebe/vás.

 

S láskou,

 

Samaya a Karten

bottom of page