Pro Samayu Kefalí vytvořila s hlubokou úctou a láskou Michaela Parida

21.12.2017

Moji milí,

přeji vám všem nádherný slunovrat, překrásný čas vánoc a všech posledních dní tohoto roku.

Zítra odlétáme do Egypta s celou skupinkou tvořit, tvořit a tvořit nové, láskyplné a krásné budoucí časy. Pošleme proudy světla a lásky do všech stran, takže chytejte a přijímejte.

Budeme si užívat sebe, proces znovuzrození a osvobození sebe a těla do nových a vyšších rovin bytí.

Budeme se smát a přetvářet život do radosti a štěstí, jelikož nový rok si tohle velmi žádá. Uvolnění, důvěru, odevzdání se a smích. 


Učte se smát se, radovat se a opusťte vážnost života.

Dejte mu energii volnosti a důvěry v to, že je o vás vždy a všude post...

20.12.2017

Channel: Edita Lemiana Santiago, Channelováno: 20.12. 2017

Procházíte časoprostorem, v kterém se nemusíte cítit fyzicky, emočně ani mentálně dobře. Je zde silný vliv retrográdního Merkura, který působí na všechny tak, aby v sobě uzavřeli staré křivdy a neodpuštění a doléčili všechna zranění, s kterými již nemají vstupovat do nového cyklu.

Ve všech přírodních tradicích je zimní slunovrat oslavou života, ale i smrti. Končí pětileté období, kdy jste byli vystavováni velmi silným tlakům ve všech oblastech života jen proto, abyste dokázali v sobě přenastavit paradigmata, s kterými již nemáte vstupovat do následujícího období. V posled...

18.12.2017

Luna se v pondělí ráno potkává v konjunkci se Sluncem (7.30 hod. SEČ) a nastává novoluní ve znamení Střelce. Letošní novoluní ve Střelci předznamenává a otevírá silnou přechodovou fázi, neboť v jeho centru stojí Saturn ve Střelci na tzv. „anaretickém“ stupni (kritický, 29 stupeň). Jak se dokážeme vypořádat s tímto kritickým bodem? Dosáhli jsme vrcholu, v potu tváře jsme zdolali obrovskou horu, překážku, problém. Co nás nyní čeká?

Otevíráme přechodovou bránu, stavíme most, socháme pevný tvar naší vize. Zapalujeme vnitřní oheň, vystřelujeme šíp, spojujeme se s vizí.  Cítíme vlnu motivace, inspira...

18.12.2017

Země prostřednictvím Pamely

Drazí přátelé,

Já jsem Země. Vnímejte mě v zemi pod svými chodidly, ve vzduchu, který dýcháte. Dopřejte si chvilku, ponořte se do mě a uvolněte se. Napětí, které vyvstává z aktivity ve vaší hlavě se ukládá do tkání a svalů vašeho těla. Vězte, že vaše tělo vám pomůže toto napětí propustit, protože pro tělo není přirozené tolik napětí zadržovat: chce ho uvolnit. Nechejte svou mysl prázdnou a umožněte svému vědomí jít níž do vašeho těla. Uvědomte si svá chodidla, své kotníky, kolena a dovolte svému dechu, aby pomalu sestoupil do břicha.

Jedním z důvodů, proč se často necítíte ve svém životě chrán...

13.12.2017

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Asheville, Severní Karolíně, 18. června 2017

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Na konci druhého dne přichází většinou osobní channeling, to znamená, že je víc nasměrován na lidi zde v místnosti a to proto, že je osobní a protože dnešní téma bylo také osobní. Slyšeli jste dnes o systému lidského těla – občas vám něco opakuji a občas předávám nové informace. Avšak v tomto procesu otázek a odpovědí existuje určité spojení či splynutí toho, co se nachází mezi lidmi. Je to skoro tak, jakoby se pole mezi lidmi začalo zvětšovat a vzájemně propojovat. A jednotlivá pol...

13.12.2017

Archanděl Michael prostřednictvím Ronny, prosinec 2017

RONNA / SVATÝ PÍSAŘ

Milovaní Mistři, ve svém oku mysli, přestože si to uvědomujete, představte si, že se díváte na Zemi z velké Světelné lodi a společně my, andělské Síly a obrovské množství vesmírných Bytostí Světla, které představují našeho Boha Otce/Matku, přinášíme energetické vibrační vzorce nádherného Božského schématu, jako přípravu na obydlení Země lidstvem. Během složitých, konečných a komplexních stádií příprav byly hluboko do Země na strategická místa po celé planetě zasazeny velké citlivé krystaly. Část každého ohromného krystalu se zdvihla nad povrch Země jako st...

13.12.2017

V úterý projdeme Branou 12:12, poslední branou v sérii Trojice Bran, dokončující spirálu, která začala 8.8. v srpnu. Určitě souhlasíte, že to byly intenzivní měsíce. Asi se jako já těšíte na završení v následujících dvou týdnech.

12:12 bude bodem, ve kterém se začne formovat Spojení vaší Duše a jejího poslání do vaší Reality. Nemusí to být zřejmé, může se jednat pouze o náznak nebo pocit. Netlačte to přes ego. Jednoduše to nechte rozvinout ve vaší časové spirále.

18. a 19. prosince nás čekají další dva “silové body“ v časoprostoru Nové Země. 

18.12. je Novoluní ve Střelci na 26°31'.

19.1...

10.12.2017

Nemusíš dělat vůbec nic. Není třeba sbírat zásluhy a snažit se. Proč vlastně? K čemu snaha a vytváření čehokoliv k ocenění. K tomu, aby tě milovali, aby uznali tvou krásu a abys ucítil/a, že jsi hoden/na lásky? 

Pochybuješ? Nevěříš, že jsi velká/ý a velkolepá/ý. Nemáš dost víry v to, jak krásná/ý jsi, nemáš dost důvěry v sebe a v to, že ať se projevíš jakkoliv, že budeš přijat/a?

Ale tohle je právě ten největší dar, který zde přinášíš. Svou odlišnost a jedinečnost. A k tomu tě zde Země povolal/a, aby jsi svou divokost, nebo svou tichost, svou ochotu sdílet, svou pochybnost, otevřenost, nebo opatrnost plně miloval/a. 

Tyt...

06.12.2017

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Buffalo, New York, 25. června 2017

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Je typické, že poselství na konci druhého dne je osobní. Vždy opakujeme, že je velmi často směrováno na lidi sedící zde v této místnosti, v tomto prostoru. A přesto lze tento prostor definovat jinak. Definoval bych jej jako prostor pro všechny, kteří toto poselství poslouchají (nebo čtou). Rád bych vám předal channeling o odhalení a bude to pro vás všechny velmi významná poselství. Rád bych, abyste na chvíli zapomněli všechno, o čem si myslíte, že víte. Nikomu neuškodí, když na chvíli odložít...

06.12.2017

Milovaní,

čekají vás v oblasti vztahů dost náročné časy.


Především pro muže teď přichází doba zmatků
a jakési vnitřní nejistoty,
protože aniž to většina tuší,
velice radikálně se mění jejich
vnitřní i vnější prostředí.

Jsou to změny zprvu nepozorované,
ale budou je vnímat skrze své ženy a partnerky.


Jde o ženskou energii,
která se navrací zpátky ze zóny pokřivenosti

a dává se do rovnováhy s mužstvím.


Obě polarity tak směřují k původně navrženému modelu
Božské Mužství /Božské Ženství

a tento proces je nezadržitelný.

Některé muže to doslova porazí, odzbrojí, vykolejí
a oni nebudou schopni rozkrýt „pravé důvody“.

Novinkou pro ně o...

Please reload

Kategorie
Archiv
Please reload