Pro Samayu Kefalí vytvořila s hlubokou úctou a láskou Michaela Parida

26.11.2017

Sladění se a zarovnání s naším Pravým Směrem

Listopad je měsíc RESETU, nového začátku, a Znovuzrození, kdy mnoho z nás zažije Kvantové Skoky na mnohých úrovních. Ty nám umožní se osvobodit od ok, pastiček, duality tak, jako nikdy předtím. Někteří z nás jdou hluboko dovnitř svých ovládacích panelů, aby nakonec rozmontovali a rozebrali své mechanismy strachu. Je tak důležité, abychom si tyto staré strachy s sebou dál nenesli. Také budeme rozpouštět falešná omezení a druhy víry, které již jsou prošlé. Také znovu nastavujeme celý svůj vztah s penězi, abychom se naladili na větší hojnost.

Oba hlavní systémy reality...

26.11.2017

Milovaní,


jsem tu dnes proto, abych vám připomněl velkolepost vašich 
současných existencí a velikost volby, kterou jste učinili vy 
všichni, jejichž záměrem je vzestoupit.

Tento Záměr podporuje řada dílčích záměrů jako je např. 
záměr uvést do rovnováhy ve svém životě přijímání a dávání, 
záměr být uzemněný a ve spojení se Zemí, neubližovat, 
ztělesnit svoji pravdu, záměr následovat svým tempem krok 
za krokem jednotlivé iniciační zkoušky a testovací období. 


Dalším takovým dílčím záměrem, který přímo působí na 
vzestup jednotlivců i celého společenství je čest, být čestným.

Záměr č.9* – Čest


Je mým záměrem ctít vzestu...

26.11.2017

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Asheville, Severní Karolína, 17. června 2017

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Dnešní poselství je další kapitolou lidské evoluce. O některých věcech, o kterých vám dnes povím, už jsem sice dříve mluvil, avšak ne tímto způsobem, například jsem je neočísloval a také jsem o nich nemluvil tak otevřeně, jak to chci udělat dnes. Drazí, nebyl bych tady a nechanneloval bych skrz tohoto muže na židli, kdyby nedošlo k posunu. Jinými slovy: došlo k posunu a já jsem tady.  Jsem tu, abych vás vedl a připomněl vám, kým jste, kým můžete být a co se na...

26.11.2017

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Bogotě, Kolumbie, 3. 11. 2014

Úvodní mini channeling

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. V této místnosti je velkolepost. Někteří se ptají, jestli je to skutečné. Říkám to pokaždé. Neexistuje žádný důkaz – pokud neotevřete své srdce, neproniknete skrze bariéru své víry. Je zde zvláštní druh lásky – je to láska Boha. Bůh zná vaše jméno, ne to lidské, to je snadné. Nese s sebou něco, co je někde napsané. On zná ale vaše duchovní jméno. To, které není v žádném pozemském jazyce. Je jedinečné, je ve světle. Představte si jméno a světlo s vibrací, kterou si ani...

26.11.2017

Vy víte, že v každém muži a každé žene, vtělených na Zemi, je přítomna jak mužská, tak i ženská podstata. Ve skutečnosti, ve vašem vyšším aspektu, ve vašich Vyšších tělech nemáte pohlaví, jste androgynní. A jedině podle míry diferenciace, zhuštěním hmoty získáte zpočátku fyzické tělo a pak rysy mužského nebo ženského pohlaví. Chyba předchozích představ pozůstávala v tom, že máte mimo sebe tu část vás samých, která byla na určité etapě vývoje oddělena od vás.

Ve skutečnosti, pokud se dotkneme historie vývoje vašich duší, vaše bílo ohňové jádro, neboli vaše JÁ JSEM Přítomnost, nesmrtelná Boží částice uvnitř vás, nik...

15.11.2017

Ego nebo Láska

V pondělí ráno vrcholí konjunkce Jupitera s Venuší, která je požehnáním hojnosti a lásky.Podrobně byla tato konjunkce popsána v minulém týdnu a tento týden bude spojení doznívat. Venuše se pomalu dostává do silnějšího propojení s Neptunem, které vrcholí 15. – 17. 11. Venuše se spojuje s vyšší oktávou lásky – bezpodmínečnou, soucítící láskou. Tato láska dokáže rozpustit veškeré bolesti, strachy, omezení a karmu. Ano, pokud dokážete milovat tak hluboce, zaplaví vás nekonečná láska, která rozpustí vnímání nižších vibrací, kde je strach, omezení a bolest. Uvědomujete si jen svou bezpodmínečnou lásku a tím dokážete nap...

02.11.2017

Pokud jsi již vystřílel všechny šípy, abys dosáhl to, co si zrovna myslíš, že potřebuješ a nemůžeš bez toho žít….a přesto žiješ, pokud jsi vyzkoušel bezpočet technik a metod, jak „ovládat“ svou realitu ……..a stále si ji „nezmákl“ nebo pokud jsi již unavený věčným plánováním cílů a dosahovaní vytyčených met, které ti stejně po jejich splnění štěstí nepřinesou (jak jsi určitě již poznal), zkus to jinak – staň se bláznem, staň se jiným, než je „normální“ většina, která vede „normální“ život s „normálním“ přístupem a pohledem na věc.


Ze začátku se možná budeš skutečně cítit jako blázen, postupně si však na nový stav zvykneš, protož...

01.11.2017

Když se to stane jednomu z nás, stane se to všem!

Říjen nás nese k bouřlivější změně a svlékání toho, co nám už neslouží. Mnohé z toho je spouštěno šokujícími událostmi a Dokonalou Bouří, na které bychom snad touto dobou už měli být zvyklí, ale nejsme. Do mnoha z nás je znovu a znovu tvrdě naráženo. To nezahrnuje jen ty, kteří stojí této Dokonalé bouři přímo v cestě, ale i ty, kteří jsou hluboce naladěni na kolektivní rovinu.

Mnoho lidí po celém světě čelí situacím, kdy všechno ztrácí. Jiní se blíží tomu, že všechno ztratí. To se stane kdykoli, kdy přehodnotíme a přeorganizujeme ve svém životě priority. Jsme obnaženější a opravdo...

01.11.2017

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Mnichově, 20. 9. 2014

Zdravím, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Můj partner ustupuje stranou – to je fráze, kterou jsme použili už mnohokrát. Popisuje muže, jehož vědomí a všechny jeho filtry budou na krátký čas odstraněny. Takto to praktikuje už 25 let – aby význam poselství byl co nejjasnější. A tak ustupuje stranou. Výsledkem je, že energie a informace, které přicházejí skrze jeho tělo, zvané channeling, budou nejčistší, jaké může projevit. Přesto s tím není hotov; a nikdy nebude. Neboť o to lidské bytosti usilují – snaží se získat mysl Boha. Všechna učení minulosti ku...

Please reload

Kategorie
Archiv
Please reload