Pro Samayu Kefalí vytvořila s hlubokou úctou a láskou Michaela Parida

21.05.2017

Marie prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí krásní muži a krásné ženy,

Jsem tu s radostí. Během jednoho z mých životů na Zemi bylo mé jméno Marie. Nyní jsem zde s vámi v duchu, od srdce k srdci. Vnímejte mě jako rovnocennou, jako přítelkyni, sestru. Jsem zde uprostřed vás s pocitem radosti a entusiasmu v srdci, neboť vidím, že záříte. Jste otevřeni lásce, hojnosti, která tu je, částečně důsledkem vašeho vlastního tvoření. Když se lidé setkávají a sdílí své nejhlubší pocity, bolest, touhy, vytváří to pocit přijetí a společného spojení, které spolu s jednoduchostí a otevřeností ukazuje v každém z nás to nejlepší. Pojďme to spolu osla...

15.05.2017

Nacházíme se stále ve velmi silném proudu změn. Vše nás velmi ovlivňuje jak na psychické, emoční, tak i fyzické rovině. Je velmi důležité, abychom se v těchto dnech, kdy na zemi proudí obrovské množství velmi silných nových vibrací, propojovali s Matkou Zemí, abychom se ukotvovali.


Mnohým z vás se velmi silně otevírají nové smyslové vjemy, nové schopnosti, stáváte se víc citliví a vede vás to žít úplně novým způsobem, který je přesně pravým opakem toho, co jste znali a žili doposud.

Současně probíhají i velké změny ve vašich fyzických tělech, kdy se doslova uvnitř vás vše převibrovává na nové energie tak, aby vše proudilo v soul...

05.05.2017

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Las Vegas, Nevada, 10. prosince 2016

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Můj partner ustupuje stranou. Toto je poslední hlavní channeling roku 2016. Bude následovat ještě další, ale nebude se již zaměřovat na nějaké konkrétní téma. Rád bych vám dneska předal něco, co jsem dosud neudělal. Chtěl bych se zaměřit na téma, o které se mnozí z vás zajímají a rádi by k němu získali základní informace. Dalším důvodem dnešního tématu je, že se obzvlášť hodí k tomu, co se právě teď na planetě děje. A mimořádně se hodí pro vás a váš posun v novém roce (2017). Rád bych promluvil o...

04.05.2017

Tento živý channeling Kryona byl přijat v San José, California, 14. ledna 2017

Úvodní mini poselství

Zdravím, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Můj partner začíná učit základy energie, které říkáte numerologie. Drazí, pro Tvořivý Zdroj jsou čísla prostě součástí fyziky. A jsou komponenty fyziky, které jsou více ezoterické, než tušíte. A tohle je jejich součást. Když se dostanete k tomu, co je interdimenzionální, pak je to ještě hlubší. Čísla, která tam leží, nebo čísla, která leží vedle sebe a vzájemně se ovlivňují, jsou přesně jako vy.

Totiž všechna mají energii – právě jako vy. Existují také některá skrytá čísla – o těch...

04.05.2017

Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 03.05.2017

„Buďte pozdraveni, moji milí. Jsem Kryon z magnetické služby a s láskou přináším své poselství. K vám, k mistrům na této Zemi. Dovol mi provázet tě okamžiky vnitřního uvědomění. Jsem rád, že přišel čas znovu k vám promluvit a přiblížit dění na této Zemi.

Jste úzce spjati s vyššími dimenzemi.Někteří z vás mají možnost do nich nahlížet a jiní mají možnost pociťovat proudy energií, které do vaší reality prosakují a mění a rozpouští stávající stagnující stav.Již nelze zastavit to, co bylo zvěstováno. Již nelze zastavit probouzení Kristova dědictví v každém z vás. Je to odměna...

01.05.2017

Když se naleznete, vědomě či nevědomě, na cestě ke znovuosídlení vyvinutého ženského vědomí, můžete zjistit, že prožíváte mnoho let v sexuální samotě – bez partnera, bez pravidelného intimního, fyzického kontaktu.

Cesta do celistvosti vyžaduje naprostou soustředěnost, vědomé cvičení, čas a disciplínu. Mnoho Duší které si zvolily vzestup svého Bytí zpět do Náruče Božské Matky pochopily, že od nich vyžaduje období abstinence nebo velké redukce intimních vztahů.

Častokrát tato sexuální a romantická pauza může pro osobnost vypadat jako zkouška – a dokonce potrestání – pro ty, jejichž Vyšší Já si to zvolila.

Ale není.

Když vaše Vyšší Já...

01.05.2017

Máte předem stanovenou Dohodu probudit sebe samé z komatu spirituálního nevědomí.

Do své reality přitahujete neuvěřitelné a záhadné síly, abyste se dostali ze “stavu spánku“. Ty přímo přitékají v předem určené datumy a období aby vás vyškubly z nižšího Já a probudily nečinné posvátné klíče uvnitř vaší bytosti.

Nic – absolutně nic – není ve Vesmíru náhoda.

Vaše Vyšší Já nese nekonečnou moudrost a vědění toho, kam vás má tento pozemský život zavést.

V předem určených momentech vás spojí s těmi správnými lidmi, místy, nastavením událostí které budou Budíčkem, který si vyžádala vaše Duše.

Za poslední období jsme svědky masivní...

Please reload

Kategorie
Archiv
Please reload