Pro Samayu Kefalí vytvořila s hlubokou úctou a láskou Michaela Parida

25.10.2018

Cítím, že je potřeba navázat v krátkém čase po zveřejnění prvního textu. Mysl vytváří protiargumenty a touží pochopit. Je to přirozené a ráda bych nyní zde vytvořila pole pro otázky a odpovědi. Otázky mnohých z vás, tak jak přicházely v průběhu mé praxe od klientů. Vnímám hluboce, že mnozí z vás tohle potřebují číst a spolu s tímto textem posílám světlo pochopení. Prosím čtěte srdcem.

A jak je tedy možné, že jsem viděla pohybující se papír, něco se mně dotýkalo a bouchalo dveřmi?

Naše síla zhmotnění je velmi mocná a pokud je můj strach stále živen, pak roste a hledá si cestu. Je-li má síla potlačena, rovněž hledá cestu k realizac...

24.10.2018

Věříte na přivtělené duše, zbloudilé duše? Věříte na ďábla a černou magii? Pak máte to, čemu věříte. Vnější svět utváří váš vnitřní svět, vy jste tvůrci svých pocitů, emocí a toho, co vidíte a cítíte? Ať už jste svůj vnitřní záznam stvořili v této nebo minulé inkarnaci, jste to vy.

Velmi ráda bych otevřela toto téma a je na vás jak to přijmete, je na vás v co uvěříte a co se rozhodnete přiživovat.

Před mnohými lety jsem si prošla fází, ve které jsem měla nemalý strach z vnějších sil. Strach, že mne ovládnou a zničí. Strach, že nade mnou budou mít moc. Tak velmi jsem věřila na vnější polaritu světla a temnoty, až mně to stáhlo hlu...

07.04.2018

Před chvilkou jsem se vrátila z lesa. Máme půlroční štěně, které prý chtěla moc má dcera. No jasně, ale pro maminku, hlavně pro ni. Jak ty děti vědí, co potřebujeme. Ano les, dlouhé procházky, běhy, přírodou, aktivitu. A pár měsíců před jeho pořízením jsme si vyslala záměr, že se chci naučit trávit mnohem více času venku. A stalo se. Díky Vesmíre, díky všem mým miláčkům i tobě Yardo, za to jak si můžeme tak krásně pomáhat a sílit.

Ano sílit, to je to o co tady v této době nejvíce jde. Jak uvedeno v nadpisu. Je čas se rozhodnout. ANO. Je čas se rozhodnout pro sebe. Pokud máte pocity vyčerpání, chaosu a zmatku je příčinou to, že s...

11.02.2018

Co je vlastně naší prací? Posláním?

Občas se ptáte, možná si nejste jisti, co očekávat. Dlouho jsme sami nevěděli, jak tuhle naši aktivitu pojmenovat. Dát to do odborných veřejně známých výrazů, se může zdát srozumitelné. Nicméně každý z nás je originál a nikdo to nedělá jako ten druhý.

Píši nyní za sebe, ale jelikož podobné přitahuje podobné, vlastně za nás oba.

Mnoho let jsem se pohybovala na hraně vztahů, prošla velikými proměnami sebe sama. Kdo mne znal dříve, může potvrdit. Byla jsme z těch žen, které bojovaly s muži. Měla jsem z nich strach a odháněla je od sebe. I když další má část po muži samozřejmě toužila. Bylo ve mně v...

06.12.2017

Milovaní,

čekají vás v oblasti vztahů dost náročné časy.


Především pro muže teď přichází doba zmatků
a jakési vnitřní nejistoty,
protože aniž to většina tuší,
velice radikálně se mění jejich
vnitřní i vnější prostředí.

Jsou to změny zprvu nepozorované,
ale budou je vnímat skrze své ženy a partnerky.


Jde o ženskou energii,
která se navrací zpátky ze zóny pokřivenosti

a dává se do rovnováhy s mužstvím.


Obě polarity tak směřují k původně navrženému modelu
Božské Mužství /Božské Ženství

a tento proces je nezadržitelný.

Některé muže to doslova porazí, odzbrojí, vykolejí
a oni nebudou schopni rozkrýt „pravé důvody“.

Novinkou pro ně o...

01.10.2017

Jeshua skrze Pamelu Kribbe

Drazí přátelé, raduji se, že jsem opět s vámi. Když vás vidím, nevidím vás tolik jako fyzická těla, která vidíte v zrcadle. Je to nitro, které cítím a vidím, vnitřní chody vašich myšlenek, pocitů a emocí. Jsem zde, abych vás podpořil na vaší cestě.

Je téma, o kterém bych dnes rád hovořil, které má na vás velký vliv po celou dobu vaší historie na Zemi. Je to téma sexuality a to, jak je prožívána muži a ženami.

Není to jednoduché téma. Sexualita se zatížila mnoha soudy, mnohými strachy a emocemi. Stěží je ještě nějaký její aspekt spontánní a samozřejmý. Je to stejné jako říci, že se ztratila dětská stránka...

22.06.2017

Kolektivní Ženské Srdce potřebuje v tento moment ohromnou citlivost, podporu, péči a výživu.


Kolektivní Posvátné Ženství je úžasný oceán vědomí, který právě prochází radikálními posuny ve frekvenci.


Kolektivní Posvátné Ženské Světlo je spirituální esence (podstata), která byla potlačována, vyhoštěna a podceňována po tisíce let.


Tato Světelná Síla – Božské Ženské Srdce – je nyní v hlubokém procesu přenastavování Svého Já v Zemském vibračním poli. Také přináší velmi hluboké a silné “kódy“ posvátné ženské moudrosti, které byly celé věky bezpečně uloženy v jádře této planety.


Mnozí označují tento posun jako “vzestup nebo znovu-prob...

01.05.2017

Když se naleznete, vědomě či nevědomě, na cestě ke znovuosídlení vyvinutého ženského vědomí, můžete zjistit, že prožíváte mnoho let v sexuální samotě – bez partnera, bez pravidelného intimního, fyzického kontaktu.

Cesta do celistvosti vyžaduje naprostou soustředěnost, vědomé cvičení, čas a disciplínu. Mnoho Duší které si zvolily vzestup svého Bytí zpět do Náruče Božské Matky pochopily, že od nich vyžaduje období abstinence nebo velké redukce intimních vztahů.

Častokrát tato sexuální a romantická pauza může pro osobnost vypadat jako zkouška – a dokonce potrestání – pro ty, jejichž Vyšší Já si to zvolila.

Ale není.

Když vaše Vyšší Já...

27.04.2017

Máří Magdaléna je posvátná kněžka, která během svého života na Zemi vytvořila hluboce léčivé ženské prostory a modality a pokračuje v silné podpoře vzestupu Bohyně skrze prostorové dimenze.

Milovaná Máří Magdaléna k vám v tomto čase promlouvá. Přeje si vyslat silný sloupec výživného božského ženského světla ze svého srdce do srdcí vašich.

Pokud čtete tyto řádku, potřebujete vědět, že jste měli minulé životy s Máří samotnou a pracovali jste s její ženskou moudrostí. Sdílíte důležité spojení s tímto vzorem silného ženského ducha a síly. Muži nebo ženy, znáte ji, pracovali jste s ní nebo kolem ní a znali její učení hluboko ve svých...

03.04.2017

Harmonické vztahy vždycky začínají harmonickou ženou. Žádným dovedným manipulováním, ani super návody jak si muže udržet a dovést ho až k oltáři, ani biflováním z učebnice pro dokonalou partnerku. Nic takového. Harmonický vztah může rozvíjet pouze harmonická žena. Tečka. Nic víc.

Pouze je-li ženě dobře se sebou samotnou, pouze když se nebojí samoty a dokáže se něčím zaujmout, pouze má-li dostatečné sebevědomí, zná sama sebe i své potřeby, je klidná a spokojená a přesně ví, co chce, pouze a jedině tehdy může vztah vyjít.

Ženy však ze všeho nejčastěji:

• hledají v muži oporu, jakousi berličku,

• ustavičně muže provokují, protože jsou...

Please reload

Kategorie
Archiv
Please reload