16.09.2019

Čerstvé, nové, následující aktuální vědomí, prohřáté létem a připraveny vést vaše kroky k uzdravení, k lásce, hojnosti, do radosti a do nitra sebe sama.
Mnozí znají, ochutnali, mnozí se vracíváte a já celým srdcem děkuji.

Všechno začalo VNITŘNÍ LÁSKOU - esencí, která silou krystalů, barev a vůní bylinek, květů a stromů podporuje vaše bytí k vůli dát sebe na první místo, otevřít se tak sobě a odvaze následovat volání k uzdravení a osvobození od mnohých závislostí, přesvědčení a návyků.

Mysl má však tendenci do toho povídat, a tak následovala esence s názvem HLUBOKÉ ZTIŠENÍ - provoněná jasmínem, prodchnuta temně modrými barvami a s...

21.03.2019

"Tak jako klid a ticho žijí ve své nehybnosti,

pak jedině zde lze nalézt tyto ctnosti.

Hledáte změnu, štěstí a klid bez boje?

Pak zastavte se a veďte pozornost zpět do zdroje."

Vzhledem k tomu, že opětovně otevírám meditační setkávání - večery, sdílím spolu s tímto tyto řádky.

V tématu meditací lze nalézt zřejmé nejasnosti. Mnozí ji vnímají jako činnost, která přísluší jen některým, snad těm duchovním, či bláznivým. Jiní mají pocit, že zastavení se, zklidnění a nicnedělání je mrhání časem a zbytečnost. Tato "aktivita" si však nese ten největší dar, jaký si jen dovedete představit. Po celý život jste vedeni k neustálému usilován...

08.03.2019

Po delší odmlce vás všechny zdravím, z celého srdce přeji krásný již skoro jarní čas a všem ženám rozkvetlý dnešní den Žen. 

Zima už pomalinku mává a mizí za kopci a věřím, že jste s láskou přijali vše, oč žádala. Zejména vaši odvahu setkat se hlouběji se sebou samými a nasměrovat pozornost z vnějšího světa k sobě, k péči o sebe a k ochotě věnovat si zase o kus více prostoru a času - svobody.

Vesmír nás otevírá vyššímu vědomí, přináší proudy lásky do našich životů, abychom našli svou pravou podstatu, probudili se ze sna iluze a předali žezlo a korunu z rovin mysli zpět našemu srdci. Ač se má mysl tendenci bránit a staré jistoty p...

25.10.2018

Cítím, že je potřeba navázat v krátkém čase po zveřejnění prvního textu. Mysl vytváří protiargumenty a touží pochopit. Je to přirozené a ráda bych nyní zde vytvořila pole pro otázky a odpovědi. Otázky mnohých z vás, tak jak přicházely v průběhu mé praxe od klientů. Vnímám hluboce, že mnozí z vás tohle potřebují číst a spolu s tímto textem posílám světlo pochopení. Prosím čtěte srdcem.

A jak je tedy možné, že jsem viděla pohybující se papír, něco se mně dotýkalo a bouchalo dveřmi?

Naše síla zhmotnění je velmi mocná a pokud je můj strach stále živen, pak roste a hledá si cestu. Je-li má síla potlačena, rovněž hledá cestu k realizac...

24.10.2018

Věříte na přivtělené duše, zbloudilé duše? Věříte na ďábla a černou magii? Pak máte to, čemu věříte. Vnější svět utváří váš vnitřní svět, vy jste tvůrci svých pocitů, emocí a toho, co vidíte a cítíte? Ať už jste svůj vnitřní záznam stvořili v této nebo minulé inkarnaci, jste to vy.

Velmi ráda bych otevřela toto téma a je na vás jak to přijmete, je na vás v co uvěříte a co se rozhodnete přiživovat.

Před mnohými lety jsem si prošla fází, ve které jsem měla nemalý strach z vnějších sil. Strach, že mne ovládnou a zničí. Strach, že nade mnou budou mít moc. Tak velmi jsem věřila na vnější polaritu světla a temnoty, až mně to stáhlo hlu...

22.09.2018

Před nějakým časem jsem vyslala záměr, setkat se s každou iluzí, která mi brání v plném projevení sebe sama. Dnes ráno, když jsem se posadila na posteli, zjevila se mi hlava klauna. Vypadala lehce démonicky. Trochu mně překvapil, zeptala jsem se ho tedy, kdo je. Odpověděl, že je „potěšení“. Hm, říkám si, tady něco nehraje. Takto přeci nemůže vypadat potěšení. Ptám se ho, co ode mě chce. Načež mi odpověděl, že je falešným potěšením a začal mi ukazovat obrazy, kde všude je a čím je.

Viděla jsem obrazy žen, které se honí v domácnosti, aby uspokojily své muže a děti a měly tak ze sebe dobrý pocit. Ukázal mi davy lidí, kteří nakupují...

31.08.2018

Krásný den moji milí,

spolu s tímto poselstvím vás vítám v novém prostoru webu Vnitřní láska a děkuji jeho tvůrkyni Michaeli Paridě za nádhernou práci. Vnímala jsem, že je potřeba web odlehčit, nejen z provozních důvodů, jelikož se u mnohých v prohlížeči sekal a nezobrazoval hladce, ale také z důvodu mých vnitřních proměn.

Můj web jsem já a já jsem web, tudíž vnější odráží vnitřní a já děkuji za každou změnu. Jak jsem již psala dříve, jediné, co je v životě jisté, je právě ona změna.

Také jste jistě zaznamenali, že Yarda poodstoupil a aktuálně tvořím semináře a pobyty sama. Tím nejhlavnějším důvodem je potřeba nejen jeho, ale mnoh...

Please reload

Kategorie
Archiv
Please reload

Pro Samayu Kefalí vytvořila s hlubokou úctou a láskou Michaela Parida