Věříte na temnotu? - 2. část

Cítím, že je potřeba navázat v krátkém čase po zveřejnění prvního textu. Mysl vytváří protiargumenty a touží pochopit. Je to přirozené a ráda bych nyní zde vytvořila pole pro otázky a odpovědi. Otázky mnohých z vás, tak jak přicházely v průběhu mé praxe od klientů. Vnímám hluboce, že mnozí z vás tohle potřebují číst a spolu s tímto textem posílám světlo pochopení. Prosím čtěte srdcem. A jak je tedy možné, že jsem viděla pohybující se papír, něco se mně dotýkalo a bouchalo dveřmi? Naše síla zhmotnění je velmi mocná a pokud je můj strach stále živen, pak roste a hledá si cestu. Je-li má síla potlačena, rovněž hledá cestu k realizaci a bude v mém světe tím nejpotřebnějším způsobem zhmotněna. Ja

Věříte na temnotu?

Věříte na přivtělené duše, zbloudilé duše? Věříte na ďábla a černou magii? Pak máte to, čemu věříte. Vnější svět utváří váš vnitřní svět, vy jste tvůrci svých pocitů, emocí a toho, co vidíte a cítíte? Ať už jste svůj vnitřní záznam stvořili v této nebo minulé inkarnaci, jste to vy. Velmi ráda bych otevřela toto téma a je na vás jak to přijmete, je na vás v co uvěříte a co se rozhodnete přiživovat. Před mnohými lety jsem si prošla fází, ve které jsem měla nemalý strach z vnějších sil. Strach, že mne ovládnou a zničí. Strach, že nade mnou budou mít moc. Tak velmi jsem věřila na vnější polaritu světla a temnoty, až mně to stáhlo hluboko ke dnu. Toužila jsem žít jen světlo a vidět jen světlo. Te

Pro Samayu Kefalí vytvořila s hlubokou úctou a láskou Michaela Parida