AA Michael - Slunovrat v červnu 2018 a Lví brána 8/8 2018

AA Michael prostřednictvím Celie Fenn Svatý rok 2017/18 se blíží ke konci a Vlna Světelných kódů a Energie, která byla uvolněna při Lví Bráně 2017 dosahuje svého vrcholu při červnovém Slunovratu 2018. Milovaní, byla to mocná cesta, neboť Vlny Kódů Světla a Vody aktivují více hlubších úrovní přeměny na vaší Planetě. Pokračující vlny přeměn, které cítíte zvláště od března tohoto roku, jsou všechny součástí jedné Vlny Světla, která byla uvolněna z Velkého Centrálního Slunce/Galaktického středu v době Lví brány 8/8 v srpnu 2017. Nyní víte, že ve Kvantové fyzice je možné zažít světlo jako částici a jako vlnu. To znamená, že jednotnou „událost“ je možné zažít jako „vlnu“ zevnitř kontinua Času/Pros

Solara - FRAGMENT SOLAŘINA REPORTU NA ČERVEN 2018 - Přeměna v zóně Přechodu

V květnu jsme zažívali mocný příliv Nové Reality AN, která významně ovlivnila naše celé bytosti. To spustilo nesmírný RESET 11*11*11, který budeme dál zažívat v červnu. RESETY 11*11*11jsou nanejvýš vzácné a vlnu za vlnou se šíří uvnitř i vně, dokud nic nezůstane nedotčeno. (Jediný další RESET 11*11*11, o kterém vím, byl 11. listopadu 2011). Tento měsíc je naší výzvou, abychom dali stranou jakýkoli starý vzdor, resistenci, a dovolili vlnám změn volně plynout skrz naše bytosti. Pak je potřeba použít tento rozsáhlý RESET v každé stránce našich každodenních životů. Jak to budeme dělat, budeme uzemňovat svůj rozšířený úhel pohledu akcemi do fyzické manifestace. Je to Čas Prolomení, kdy většina vě

Pro Samayu Kefalí vytvořila s hlubokou úctou a láskou Michaela Parida