Krásný vánoční čas

Moji milí, přeji vám všem nádherný slunovrat, překrásný čas vánoc a všech posledních dní tohoto roku. Zítra odlétáme do Egypta s celou skupinkou tvořit, tvořit a tvořit nové, láskyplné a krásné budoucí časy. Pošleme proudy světla a lásky do všech stran, takže chytejte a přijímejte. Budeme si užívat sebe, proces znovuzrození a osvobození sebe a těla do nových a vyšších rovin bytí. Budeme se smát a přetvářet život do radosti a štěstí, jelikož nový rok si tohle velmi žádá. Uvolnění, důvěru, odevzdání se a smích. Učte se smát se, radovat se a opusťte vážnost života. Dejte mu energii volnosti a důvěry v to, že je o vás vždy a všude postaráno. Jste milovaní a celý Vesmír netouží po ničem jiném, ne

ZIMNÍ SLUNOVRAT – BRÁNA K NOVÉMU ZHMOTNĚNÍ

Channel: Edita Lemiana Santiago, Channelováno: 20.12. 2017 Procházíte časoprostorem, v kterém se nemusíte cítit fyzicky, emočně ani mentálně dobře. Je zde silný vliv retrográdního Merkura, který působí na všechny tak, aby v sobě uzavřeli staré křivdy a neodpuštění a doléčili všechna zranění, s kterými již nemají vstupovat do nového cyklu. Ve všech přírodních tradicích je zimní slunovrat oslavou života, ale i smrti. Končí pětileté období, kdy jste byli vystavováni velmi silným tlakům ve všech oblastech života jen proto, abyste dokázali v sobě přenastavit paradigmata, s kterými již nemáte vstupovat do následujícího období. V posledních měsících se vše stále urychlovalo a zrovna tak tlak na vás

Pavlína Holancová - Krásné novoluní ve Střelci!

Luna se v pondělí ráno potkává v konjunkci se Sluncem (7.30 hod. SEČ) a nastává novoluní ve znamení Střelce. Letošní novoluní ve Střelci předznamenává a otevírá silnou přechodovou fázi, neboť v jeho centru stojí Saturn ve Střelci na tzv. „anaretickém“ stupni (kritický, 29 stupeň). Jak se dokážeme vypořádat s tímto kritickým bodem? Dosáhli jsme vrcholu, v potu tváře jsme zdolali obrovskou horu, překážku, problém. Co nás nyní čeká? Otevíráme přechodovou bránu, stavíme most, socháme pevný tvar naší vize. Zapalujeme vnitřní oheň, vystřelujeme šíp, spojujeme se s vizí. Cítíme vlnu motivace, inspirace, přijímáme nové začátky, které se připravovaly se Saturnem ve Střelci od loňského novu ve Střelc

Souhra Duše a Země

Země prostřednictvím Pamely Drazí přátelé, Já jsem Země. Vnímejte mě v zemi pod svými chodidly, ve vzduchu, který dýcháte. Dopřejte si chvilku, ponořte se do mě a uvolněte se. Napětí, které vyvstává z aktivity ve vaší hlavě se ukládá do tkání a svalů vašeho těla. Vězte, že vaše tělo vám pomůže toto napětí propustit, protože pro tělo není přirozené tolik napětí zadržovat: chce ho uvolnit. Nechejte svou mysl prázdnou a umožněte svému vědomí jít níž do vašeho těla. Uvědomte si svá chodidla, své kotníky, kolena a dovolte svému dechu, aby pomalu sestoupil do břicha. Jedním z důvodů, proč se často necítíte ve svém životě chráněni a v bezpečí, je, že nejste dobře ukotveni ve svém těle. Často tu exi

Kryon - Kryon v Asheville (nedělní channeling)

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Asheville, Severní Karolíně, 18. června 2017 Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Na konci druhého dne přichází většinou osobní channeling, to znamená, že je víc nasměrován na lidi zde v místnosti a to proto, že je osobní a protože dnešní téma bylo také osobní. Slyšeli jste dnes o systému lidského těla – občas vám něco opakuji a občas předávám nové informace. Avšak v tomto procesu otázek a odpovědí existuje určité spojení či splynutí toho, co se nachází mezi lidmi. Je to skoro tak, jakoby se pole mezi lidmi začalo zvětšovat a vzájemně propojovat. A jednotlivá pole se zvětší natolik, že vyplní celou místnost. Začínáte cítit ta

AA Michael - DOSTAT SE KE KRYSTALŮM ATOMŮ PAMĚŤOVÉHO SEMÍNKA ZEMĚ

Archanděl Michael prostřednictvím Ronny, prosinec 2017 RONNA / SVATÝ PÍSAŘ Milovaní Mistři, ve svém oku mysli, přestože si to uvědomujete, představte si, že se díváte na Zemi z velké Světelné lodi a společně my, andělské Síly a obrovské množství vesmírných Bytostí Světla, které představují našeho Boha Otce/Matku, přinášíme energetické vibrační vzorce nádherného Božského schématu, jako přípravu na obydlení Země lidstvem. Během složitých, konečných a komplexních stádií příprav byly hluboko do Země na strategická místa po celé planetě zasazeny velké citlivé krystaly. Část každého ohromného krystalu se zdvihla nad povrch Země jako stráž, která vysílala do vesmíru energii a informace, a také fung

Celia Fenn - Slunovratová kosmická světelná bouře

V úterý projdeme Branou 12:12, poslední branou v sérii Trojice Bran, dokončující spirálu, která začala 8.8. v srpnu. Určitě souhlasíte, že to byly intenzivní měsíce. Asi se jako já těšíte na završení v následujících dvou týdnech. 12:12 bude bodem, ve kterém se začne formovat Spojení vaší Duše a jejího poslání do vaší Reality. Nemusí to být zřejmé, může se jednat pouze o náznak nebo pocit. Netlačte to přes ego. Jednoduše to nechte rozvinout ve vaší časové spirále. 18. a 19. prosince nás čekají další dva “silové body“ v časoprostoru Nové Země. 18.12. je Novoluní ve Střelci na 26°31'. 19.12. dojde k Zemsko-Galaktickému vyrovnání na 27°06' ve Střelci. To znamená, že tyto dvě události jsou v konj

Miluj a sviť, tohle stačí

Nemusíš dělat vůbec nic. Není třeba sbírat zásluhy a snažit se. Proč vlastně? K čemu snaha a vytváření čehokoliv k ocenění. K tomu, aby tě milovali, aby uznali tvou krásu a abys ucítil/a, že jsi hoden/na lásky? Pochybuješ? Nevěříš, že jsi velká/ý a velkolepá/ý. Nemáš dost víry v to, jak krásná/ý jsi, nemáš dost důvěry v sebe a v to, že ať se projevíš jakkoliv, že budeš přijat/a? Ale tohle je právě ten největší dar, který zde přinášíš. Svou odlišnost a jedinečnost. A k tomu tě zde Země povolal/a, aby jsi svou divokost, nebo svou tichost, svou ochotu sdílet, svou pochybnost, otevřenost, nebo opatrnost plně miloval/a. Tyto tvé části hledají tvou milující náruč a čekají, dokud jim neřekneš "Milu

Kryon - Odhalení

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Buffalo, New York, 25. června 2017 Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Je typické, že poselství na konci druhého dne je osobní. Vždy opakujeme, že je velmi často směrováno na lidi sedící zde v této místnosti, v tomto prostoru. A přesto lze tento prostor definovat jinak. Definoval bych jej jako prostor pro všechny, kteří toto poselství poslouchají (nebo čtou). Rád bych vám předal channeling o odhalení a bude to pro vás všechny velmi významná poselství. Rád bych, abyste na chvíli zapomněli všechno, o čem si myslíte, že víte. Nikomu neuškodí, když na chvíli odložíte stranou, co vás učili. Nijak vás to neomezí, protože si to vše

AA Michael - Mužsko-ženské přeměny, zodpovědnost za společný cíl

Milovaní, čekají vás v oblasti vztahů dost náročné časy. Především pro muže teď přichází doba zmatků a jakési vnitřní nejistoty, protože aniž to většina tuší, velice radikálně se mění jejich vnitřní i vnější prostředí. Jsou to změny zprvu nepozorované, ale budou je vnímat skrze své ženy a partnerky. Jde o ženskou energii, která se navrací zpátky ze zóny pokřivenosti a dává se do rovnováhy s mužstvím. Obě polarity tak směřují k původně navrženému modelu Božské Mužství /Božské Ženství a tento proces je nezadržitelný. Některé muže to doslova porazí, odzbrojí, vykolejí a oni nebudou schopni rozkrýt „pravé důvody“. Novinkou pro ně ovšem bude, že díky tomuto přerodu pocítí emocionální

Pro Samayu Kefalí vytvořila s hlubokou úctou a láskou Michaela Parida