Ode dna do nového života

Pluto. Znovu ve hře a jak už to bývá, se vší intenzitou. Nejen proto, že Pluto je planetou, která jako jediná dokáže otočit kolem osudu. Dokáže obrovskou silou ohnout náš životní příběh tak, jak bychom nikdy nečekali. Dokáže za jízdy vykolejit naši neohroženě vpřed supící lokomotivu. Dokáže vyrvat kořeny minulosti ve prospěch rozryté, ale zcela holé pláně připravené pro budoucnost. Dokáže amputovat gangrenózní výrůstky našeho bytí bez šance na náhradu a přinutit nás ke změně, k níž bychom se neodhodlali, nebýt vehnáni do extrémní zátěžové situace. Navzdory tomu, že bylo Pluto jako planeta shledáno nedostatečným a vyloučeno ze Sluneční soustavy, astrologicky chápáno je stále tou největší páko

Kryon a Stav Země

Tento živý channeling byl přijat v Big Sky, v Montaně, 4. června 2017 Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Dnes vám chci vyprávět jeden příběh. Je to milostný příběh, a také náhodou zahrnuje historii planety, současnost a budoucnost. Toto jsou věci, které vám chci povědět a věci, které vám chci představit. Nazvěme to, „Stav Země v červnu 2017“. Je to milostný příběh kvůli tomu, kde začíná a jak začíná. Kdybyste se vrátili o 24 let zpátky, Kryonovy veřejné channelingy začaly v Kryonově Knize Jedna. Informace byly hlavně úvodem k posunu, o kterém jsme vám já i mnozí další začali vyprávět, že přichází. Nebyla to ode mě ezoterická informace, ale spíše něco, o čem věděli

Hvězda Slunce Salins - S Lidstvem a s planetou Země začaly ve velkém měřítku změny.

Poselství hvězdy Slunce "Salins" přijal Bogdan Маnželej (Michaele), 20 září 2017. Zdravím tebe, Obyvateli Planety Země, Obyvateli Gaji! Jmenuji se Salins. Jsem Hvězda Slunce. Během Věků Let Evoluce Sluneční Soustavy jsem v ní udržovala klid a řád. Já jsem posílala Vysokofrekvenční Světelné Částice (Radioaktivní), díky kterým nastalo Probuzení Vědomí různé úrovně u Obyvatel Sluneční Soustavy. Jsem ta, koho jste mohli nazvat Srdcem... Neboť na mně závisí Existence Života ve Sluneční Soustavě. Po dlouhou dobu z pozice Lidstva (12 let) jsem byla ve Stavu Spánku. Teď můj Sen skončil a já se probudila. Začal Nový cyklus vývoje ve Sluneční soustavě. Posílám na všechny planety a jejich satelity si

Brána Podzimní Rovnodennosti. Rok 2017 – rok důsledného Vzestupu.

Milovaní, nacházíme se v čase Podzimní Rovnodennosti. Vstupujeme do dalšího multidimenzionálního sloučení. Zesílení galaktické iniciativy urychluje cestu. Evoluční plán lidských bytostí je založen na vzrůstání Světla, aby lidé vyvíjeli svou multidimenzionalitu a mnohotalentovanost. Držíme srdce dokořán vždycky, kdykoliv vstupujeme do neznámých území. Energie v tomto roce dělají skvělou práci. Podzimní Rovnodennost přináší velké uvolnění z temnoty, Milost, osvobození, znovuzískání právoplatnosti důstojného lidského života, Světla a spojení s čistými úrovněmi Krista. Naše cesta je jasnější, vzkříšení v tichosti mlčení s energetickou zlatou korunu na hlavě. Slunce nyní vysílá velmi vylepšenou e

Chybějící láska

Proč lidé postrádají ponětí o tom, co je láska? Protože láska je světlo. Láska nic nepožaduje, ačkoli je rozhodující. Láska nežádá, ale dává. Láska je pochopení a odpuštění. Láska je taková, že může vycházet s lidským egem, ale lidské ego s láskou ne! A to je zásadní fakt! Lidské ego bude lásku využívat, bude samo sebe odívat jako lásku, bude lásku oslavovat, psát básně a romány a natáčet filmy, ale nikdy do lásky nevstoupí, neobětuje sebe pro lásku, protože lidské ego je ve svém základu nevědomé, ale láska, pravá láska, je po celý čas bdělá a vědomá. Lidské ego netoleruje, neodpouští, vždy žádá a jakmile není něco dle jeho plánu a očekávání, obrací se do negativity a nepřátelství. Ego chce

AA Michael - Vytváření nového mocného Vy

*Archanděl Michael přostřednictvím Ronny, září 2017* RONNA / SVATÝ PÍSAŘ Milovaní Mistři, Nejvyšší Stvořitel zvyšuje tok Elixíru Života Vševesmírem, a to ovlivňuje celé stvoření. Nemůžete se před tím skrýt. Nemůžete to odmítnout nebo popřít. Vaše spojení, šňůra života vedoucí k vašemu Zdroji stále sílí a je stále přesvědčivější. Sílí prvek magnetizace a vy si k sobě stále silněji magneticky přitahujete to, co jste vyvolali a potvrdili jako svou realitu.Pokud věříte, že musíte žít v chudobě a zmatku, budou tyto myšlenkové formy ve vašem životě znovu posíleny a zvětšeny.Pokud jste přijali pravdu, že jste určeni k životu plnému krásy, radosti a úspěchu, odkryje se tato realita před vámi(pokud j

Kryon - Pět vyladění

Tento živý channeling byl přijat v Ženevě ve Švýcarsku, 17. května 2017 Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství přijaté v Ženevě ve Švýcarsku. Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Přišel jsem do tohoto prostoru mnohokrát, proto jsou mnozí z vás na channeling zvyklí. Ostatní jej tolerují a další ohledně celé této myšlenky tápou. Moji drazí, toto je doba zrcadlení. Je to čas soucitu, pochopení a tolerance. Je to vlastně jakési vědecké setkání naplněné duchovností a ezoterikou. Vskutku, jdou ru

Kryon - Kryon v Holandsku 2

Kryon v Holandsku – channeling 3 Tento živý channeling Kryona byl přijat v Amsterdamu, Holandsko, 3. května 2017 Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Někteří z vás se ptali na channelování: „Kde je ten muž během procesu channelingu?“ A my vám odpovídáme: Ustupuje stranou a to je pravda. Duch nepřebírá jeho tělo. Léty cvičení se Lee naučil oddat se tomu a ustoupit stranou. A co pak skrz něj prochází, to je to, co teď slyšíte. Ale na začátku to tak vůbec nebylo, protože ještě neexistovala souhra syntaxe a angličtina byla velmi špatná. Duch mu ukazoval věci, na které se pak rozpomínal a v channelingu opakoval. Nebylo to tak jako dnes, kdy přebírá poselství z druhé strany závoj

Kryon - Kryon v Holandsku 1

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Amsterodamu, Holandsko, 3. května 2017 Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Nacházíme se na nádherném místě a než začneme, chceme uctít to, co se tady během věků událo – všechny události, nejen ty, které považujete za spirituální. Uctíváme také tanec, hudbu, bohoslužby, které se tu odehrály. Drazí, to vše tu zůstává a pomáhá vytvářet soutok energií, které zas podporují ty, které přijdou později. Obvykle při prvním channelingu mluvíme o tom, že mezi vámi jsou lidé, kteří pochybují, zda je toto skutečné. Vždy se najdou takoví posluchači. Avšak dnes od toho chceme upustit a sdělit vám: Toto je mimořádná doba. Mimořádnou ji dělá to, že

Marie - Vše je propojeno

Marie skrze Pamelu Kribbe Drazí přátelé, Já jsem Marie, matka Jeshuy. Všechny vás v lásce a spřízněnosti zdravím. Jsme jedna rodina, propojeni prostřednictvím srdcí a nikdy od sebe nejsme oddělení. Jen v iluzi hmotné reality se zdáme být oddělení a odloučení, ve skutečnosti je však vše propojené. Duše nemohou být oddělené, jen těla mohou. Těla jsou spojena s časem a prostorem, ale duše nikoli. Duše jsou nepřetržitě propojené, jsou v procesu energetické výměny, i když to není vždy vnímatelné vašim každodenním vědomím. Proč to nyní říkám? Protože bych ráda, abyste si uvědomili síť energií, ve které se nalézá každý jeden z vás během každodenního života. Jste centrem této sítě, tohoto pole energ

Tančit životem - Isis skrze Pamelu Kribbe

Drazí přátelé, drazí milovníci života, já jsem Isis. Jsem ptákem, který létá svobodně na nebi a užívá si energii Nebe i Země. Jsem uvnitř vás všech, a tak i vy jednoho dne budete létat osvobození od tohoto těla a jako pták budete cestovat někde jinde ve vesmíru. Kamkoli jdete, máte uvnitř sebe dvě energie. Jedna je energie radosti, která vás udržuje v pohybu, stále hledá nové cesty, jak se vyjádřit, a vždy hledá život a dobrodružství. Energie radosti je světlo uvnitř vás. Je to vskutku to, z čeho je Stvoření složené. Když cítíte energii radosti, skutečně ji vnímáte a naplníte se jí, víte, že to, co hledáte, není mimo ni. Energie radosti je sama o sobě smyslem. Je to vyjádření života v jeho n

Kryon – Velký příběh lásky

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Regině, Saskatchewan, Kanada, 24. května 2015 Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Dělám krátkou pauzu, zatímco můj partner ustupuje stranou. Proces channelování se musí natrénovat, aby umožnil maximální jasnost, aby poselství procházelo bez filtru, bez předpojatosti a beze změn. Říkal jsem svému partnerovi, aby nečetl žádné jiné channelingy a aby se nepodílel na žádných jiných metafyzických knihách, aby se do jeho přenosu nedostaly jiné myšlenky, které by možná mohly zpochybnit, ovlivnit nebo odfiltrovat božskou integritu. Musíte dostat jen to nejlepší. A rád bych, aby dnešní poselství bylo co nejlepší. Posledních pár channeli

Díky za letošní Chorvatsko s vámi

Milí moji, je překrásný večer. Právě sedím ve velmi německé, ale vymazlené staré vile v Bavorsku. Je teplý večer a já mám za sebou krásný půlden strávený s Lee Carrollem a Kryonem, více o tom možná příště. Důvod tohoto textu je nyní jiný. Jelikož mám chvíli prostor, s vděčností a láskou vkládám fotodokumentaci ve formě videa z 10-ti denního pobytu v Chorvatském Drage na konci srpna. Vyčkávala jsem než Parida - Michaela Trávníčková stvoří své „filmařské“ dílo, které je ovšem jen slupkou toho všeho, protože velikost, krása a mnohé hluboké, jež bylo prožito, je schováno za fotkami (video naleznete v galerii). Mám potřebu se lehce podělit se svými dojmy a snést k vám všem hlubokou vděčnost, prot

Kryon – Velký Únik

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Bostonu, USA, 11. března 2017 Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Každý z vás je naprosto unikátní. Pokud by se vám podařilo nějak „umřít“ a porovnávat různé lidi, pak byste zjistili, že každý z vás se liší od ostatních. Biologii máte samozřejmě stejnou, ale tady v těch filtrech, s nimiž jste přišli na toto setkání, do tohoto života — je hluboký rozdíl. Už jsme o tom mluvili dříve, ale znovu opakujeme, že ten „ochranný plášť“, s kterým jste přišli, aby vás „chránil„, vás chrání před vším – před negativním i pozitivním – přinesete si s sebou jakési přednastavení toho, jak podle vašeho názoru věci fungují. A proto, pokud vám někdo na

Solara – Surfreport srpen 2017 – Kování v Ohni Transformace

Srpen je jedním z klíčových transformačních měsíců roku, který mnohé z nás vysune ze zóny pohodlí a přinese nám dokončení na mnoha úrovních. Je to měsíc „Očekávání Nečekaného“, který přinese ohromnou změnu. Srpen je plný divokých karet, při kterých se může stát cokoli. A nyní nevíme, které divoké karty se nás budou týkat. Jak se lidstvo rozděluje do různých oddílů, zažíváme zvýšené polarity. Je tu stále rostoucí oddělenost mezi těmi, kteří žijí v oněch dvou systémech reality, v systému Duality a v systému Jednoty. Jsou zde očividné rozdíly mezi náboženstvími, rasami, politickými druhy víry a mezi bohatými a chudými. Probíhá oddělování v odděleném. Stále více je zřejmé, že nyní žijeme ve svět

Kryon – Prastaré město Petra a Nemožná budoucnost

Tento živý channeling Kryona byl přijatý v Petře, v Jordánsku, 14. února 2017 Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Opět se nacházíme venku, v zemi zvané Jordánsko, v ruinách starověkého chrámu Petra. Je v něm mnoho historie a někteří z vás to zde velmi zvláštním způsobem cítí. Ne však těmi způsoby, o nichž obvykle hovoříme. Opět to musím zmínit. Je možné, že je historie živá? A pokud hovoříme o těch, kteří zde žili, budovali tento chrám a využívali ho po celé věky, je možné, že je tu určitý druh “života”, který se díky jejich vědomí zachoval? Někteří z vás ho cítí. Ale o tom dnes nechceme hovořit. Rádi bychom mluvili o historii – o VAŠÍ historii a o tom, co se děje právě v

Kryon - Určit jak padnou kostky

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Sydney, Austrálie, 14. března 2015 Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Proces channelování vypadá, že je snadný. Můj partner se na něj nepřipravuje, protože jsem mu před určitou dobou řekl, že ve své buněčné struktuře může být, kdykoli v každodenním životě vždy připraven. To, co nazýváme channelingem a co představuje spojení s vyšším já, se pro něj může dít 24 hodin 7 dní v týdnu. Existují lidé, kteří tento proces vidí a říkají: „Nemůže to být pravdivé, protože channeler se nepřipravuje. Nedívá se správným směrem, nedýchá správně a nevěnuje čas tomu, aby se zbavil negativních energií.“ Říkám vám, že všechny tyto věci byly v určitou

Kryon - Nové Světlo

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Tel Avivu, Izrael, 14. května 2017 Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství přijaté v Tel Avivu, Izrael. Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Je zde energie, které se můžete dotknout a cítit ji – je zde podle plánu. Staré duše přišly na konci dne, ke konci učení, a začínají přemýšlet o tom, co bylo řečeno [odvolává se na seminář, který proběhl během dne]. Spojeni v písni, v lásce, jsou zde bohyně, je zde laskavost, harmonie a děje se tak často, když se set

Pro Samayu Kefalí vytvořila s hlubokou úctou a láskou Michaela Parida