Posvátný návrat božského mužství

„Probuzený muž je bojovníkem srdce. Svolává ostatní vědomé muže, aby se přidali k revoluci, „složili“ svá ega a s opravdovou mužskou energií ukázali, co znamená vrátit se k lásce.“ /Daniel Nielsen/ Sestry soucítí se statečnými muži, kteří v tomto čase povstávají do své Božské síly. Silné Posvátné Mužské frekvence aktivují všechny muže, jejichž posláním je ztělesnit nové spirituální paradigma. Tito muži jsou všichni ti, kteří v minulých inkarnacích sloužili Bohyni. Toto jsou muži, kteří v hloubi své Duše ví kdo a co je Bohyně. Milovali Ji, uctívali Ji, byli zmáčeni Jejím Světlem, topili se v Její vyživující kráse a byli zažehnuti Jejími smyslnými silami. Toto jsou muži, kteří zasvětili své ži

Proč jsou dnešní děti otravné, neochotné a drzé

Sedím s mladší holčičkou (2), zabalenou do županu, v bufetu plavecké haly. Starší (11) jde pro nás koupit občerstvení. Náš stolek je za rohem, a tak na něj není od pultu vidět. Rozhovor, který zaslechnu, mě mírně řečeno udiví. A donutí zamyslet se nad výchovou. Otravujou: „Musíš počkat, nejsi tu sama“ „Prosím vás, třikrát ten jablečný džus,“ objednává dcerka. Odpověď žádná. Jen dva štěbetající hlasy. Paní za pultem si povídají. Asi po třech minutách: „Prosím vás, já bych si chtěla koupit pití.“ „No tak počkej.“ Čeká mlčky dalších pár minut. „Prosím vás…“ „Musíš počkat, nejsi tu sama,“ utne ji odměřená odpověď. Vykouknu zpoza rohu. U pultu nikdo kromě mé dcery není. Prodavačka mě zahlé

Je čas, abyste začali používat své schopnosti

Je čas, abyste začali používat své schopnosti tvoření ve hmotě neboli zhmotňování svých přání v realitě. Tato schopnost je přirozenou součástí vašich božských schopností utvářet svůj život na Zemi. Zapomněli jste na to, kým jste a čeho jste schopni. Schopnost tvořit ve hmotě je něco, na co jste zapomněli a na co si potřebujete vzpomenout. Je vaším přirozeným darem, který jste vždy měli. Proces rozpomenutí neznamená učit se něčemu novému, ale je o probuzení se a znovupřevzetí své síly, návratu k sobě a odhalení této schopnosti tvořit. Zhmotňování zahrnuje opětovné převzetí své zodpovědnosti za spoluvytváření svého života včetně svých výtvorů. Je to pochopení toho, že si zasloužíte zažívat ve

Pro Samayu Kefalí vytvořila s hlubokou úctou a láskou Michaela Parida