Negativitu nepotlačujte, ale poznávejte

Ego nepřizná, že je v pekle, dokonce ani když se v něm nachází. Ego se neustále přikrášluje. Možná se ptáte: „Musím předtím, než naleznu blaženost, přijmout peklo?“ Ano, jinak to nejde. Nebudete jej muset pouze přijmout, ale také pochopit a proniknout jím. Budete muset vnímat jeho bolesti a trápení, abyste si jasně uvědomili, co vlastně peklo je. Teprve poté, co to poznáte, si budete moci uvědomit, jak jej vytváříte. A teprve až poznáte, jak jej vytváříte, bude na vás, abyste se rozhodli, zda v tom chcete pokračovat nebo ne. Potom to bude na vás. Často říkáte: „Nevím jak to mám udělat.“ Ano, přijmout peklo je obtížné. Veškeré naše úsilí směřuje k tomu, abychom jej popírali. To je důvod, proč

Bohyně Kali promlouvá k mužům Nového úsvitu

Novoluní ve Vodnáři Muži Nového Věku, Božství k vám promlouvá Kali Ma, Bohyně Nekonečna, Temné Prázdnoty, Vnitřního Prostoru Hlubokého Ženského Neznáma – Ona je Ta, která vám otevírá Bránu 11.11 Muži, vy víte, že je promlouváno k vám. Víte, že jste byli vybráni. Vy víte, že jste vyvolení, protože vaše vlastní Duše si vybraly tuto cestu se otevřít. Zvolili jste si přivést mnoho změn do vašich 3D životů, které se odehrávají paralelně s počátkem vašeho intenzivního vzestupu do Vyšší Mužské Esence. Tento plán vzestupu přichází do bodu rychlého účinku a vytváří v této konkrétní době ohromné pohyby v Zemských přeměnách. Ano, vlny započaly. Započaly uvnitř vás účinkem vnitřních změn začínajících ma

Dynamická meditace

„Jste-li orientováni na tělo , existují cesty, jak dosáhnout Boha prostřednictvím těla, protože i ono patří Bohu. Cítíte-li, že jste orientováni na srdce, pak je vaší cestou modlitba. Cítíte-li, že jste orientováni intelektuálně, je vaší cestou meditace. Mé meditace jsou však odlišné. Snažil jsem se vytvořit metody, které by mohly používat všechny tři typy. Je v nich mnoho těla, mnoho srdce a mnoho intelektu. Všechny tři spolu souvisí a všechny tři působí na různé lidi různým způsobem. Tělo, srdce, mysl – všechny mé meditace mají stejný směr. Začínají tělem, procházejí mysl a překračují ji.“ Osho (Hudba a ukázkové video k meditace níže.) Meditace je energetický fenomén. Ohledně všech druhů e

Pro Samayu Kefalí vytvořila s hlubokou úctou a láskou Michaela Parida